Hoppa till huvudinnehåll

Fler barn är undernärda i Mosul

Publicerad 27 juli 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem.

De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem. 

Sedan i mars har vi behandlat över 450 svårt undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah, söder om Mosul. Trots att det finns mat i regionen drabbas barnen hårt då deras utmattade mammor har svårt att amma och mjölkersättning saknas. 

– De senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet undernärda barn i behov av behandling. Beläggningen på vårt sjukhus är ofta över 200 procent, berättar Manuel, ansvarig för våra insatser i Irak.

Vi började att behandla undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah i mars i år. Majoriteten av barnen är under ett år gamla och 60 procent har inte ens hunnit bli sex månader. De flesta av barnens mödrar bor i flyktinglägren i området, men vissa kommer från Mosul.

Saknas mjölkersättning till de yngsta

Problemet i regionen runt Mosul är inte att det saknas mat. Självklart råder det matbrist i de belägrade delarna av Mosul och vi möter kraftigt undernärda människor som anländer till flyktinglägren. Undernäringen som vi möter är dock primärt orsakad av brist på mjölkersättning till de yngsta barnen. Många irakiska kvinnor ammar inte eller så ammar de bara under 2–3 månader.

– De vuxna som tagit sig från Mosul återfår ganska snabbt vikten, men tyvärr gäller det inte spädbarnen. Förhållandena i flyktinglägren, kombinerat med stress och utmattning, gör det ännu svårare för kvinnorna att amma, säger Manuel.

Viktigt att erbjuda mjölkersättning

Ett annat problem är att internationella organisationer som Unicef och Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar amning och tillhandahåller bara ersättning på recept.

– Vi tror att distribution av ersättning i konfliktområden, så som Irak, är det enda sättet att undvika att barn blir undernärda och får läggas in på sjukhus, säger Manuel.

Vår personal tillhandahåller ersättning till barnen efter det att de skrivits ut och under tiden de får eftervård. Vi uppmuntrar också mödrarna att amma, men om de behöver ersättning förser vi dem med det. Att se till så att vattnet i flyktinglägren är rent är också viktigt och vi informerar mödrarna om att de måste vara uppmärksamma på vattenkvaliteten.

Långvarig behandling

Att behandla undernäring tar tid, ibland 2–3 veckor. Många mödrar vill återvända till resten av sin familj tidigare än så. De mödrar som återvänder hem, trots att vi rått dem att stanna, har ofta svårt att ta sig tillbaka till sjukhuset, bland annat på grund av brist på transport.

I början av juli påbörjades ett förebyggande program för screening och eftervård av undernärda barn i ett av flyktinglägren. Vi hoppas att fler humanitära hjälporganisationer engagerar sig i den här typen av screening eftersom den är viktig för att motverka och hantera utbredningen av undernäring.   

Relaterade nyheter

Mosul: sjukvården är i ruiner ett år efter stridernas slut
Irak

Sjukvården i ruiner ett år efter slaget om Mosul

Under konflikten skadades nio av tretton sjukhus i staden vilket ledde till en dramatisk minskning av vårdkapacitet och antal sjukhussängar.

För varje vecka som går kommer mer och mer liv tillbaka till staden där vi har kliniken.
Irak

Återvända hem

"Situationen är fortfarande svår på många sätt, men det är fantastiskt att se förändringen. Jag lämnar Irak med blandade känslor."
- Sjuksköterskan Anna Blideman, Irak. 

En patient får hjälp på en av våra kliniker i Irak.
Irak

Ett sjukvårdssystem i ruiner

"Idag hade vi en patient på vår klinik för kroniska sjukdomar, som behövde mer vård än vad vi kunde erbjuda. Så jag ringde ambulansen, de svarade inte."
- Sjuksköterskan Anna Blideman, Irak.