Hoppa till huvudinnehåll

Fler barn är undernärda i Mosul

Publicerad 27 juli 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem.

De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem. 

Sedan i mars har vi behandlat över 450 svårt undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah, söder om Mosul. Trots att det finns mat i regionen drabbas barnen hårt då deras utmattade mammor har svårt att amma och mjölkersättning saknas. 

– De senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet undernärda barn i behov av behandling. Beläggningen på vårt sjukhus är ofta över 200 procent, berättar Manuel, ansvarig för våra insatser i Irak.

Vi började att behandla undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah i mars i år. Majoriteten av barnen är under ett år gamla och 60 procent har inte ens hunnit bli sex månader. De flesta av barnens mödrar bor i flyktinglägren i området, men vissa kommer från Mosul.

Saknas mjölkersättning till de yngsta

Problemet i regionen runt Mosul är inte att det saknas mat. Självklart råder det matbrist i de belägrade delarna av Mosul och vi möter kraftigt undernärda människor som anländer till flyktinglägren. Undernäringen som vi möter är dock primärt orsakad av brist på mjölkersättning till de yngsta barnen. Många irakiska kvinnor ammar inte eller så ammar de bara under 2–3 månader.

– De vuxna som tagit sig från Mosul återfår ganska snabbt vikten, men tyvärr gäller det inte spädbarnen. Förhållandena i flyktinglägren, kombinerat med stress och utmattning, gör det ännu svårare för kvinnorna att amma, säger Manuel.

Viktigt att erbjuda mjölkersättning

Ett annat problem är att internationella organisationer som Unicef och Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar amning och tillhandahåller bara ersättning på recept.

– Vi tror att distribution av ersättning i konfliktområden, så som Irak, är det enda sättet att undvika att barn blir undernärda och får läggas in på sjukhus, säger Manuel.

Vår personal tillhandahåller ersättning till barnen efter det att de skrivits ut och under tiden de får eftervård. Vi uppmuntrar också mödrarna att amma, men om de behöver ersättning förser vi dem med det. Att se till så att vattnet i flyktinglägren är rent är också viktigt och vi informerar mödrarna om att de måste vara uppmärksamma på vattenkvaliteten.

Långvarig behandling

Att behandla undernäring tar tid, ibland 2–3 veckor. Många mödrar vill återvända till resten av sin familj tidigare än så. De mödrar som återvänder hem, trots att vi rått dem att stanna, har ofta svårt att ta sig tillbaka till sjukhuset, bland annat på grund av brist på transport.

I början av juli påbörjades ett förebyggande program för screening och eftervård av undernärda barn i ett av flyktinglägren. Vi hoppas att fler humanitära hjälporganisationer engagerar sig i den här typen av screening eftersom den är viktig för att motverka och hantera utbredningen av undernäring.   

Relaterade nyheter

I Irak finns fortfarande landminor och granater som inte har exploderat. På bilden, femåriga Faten som skadat sitt ben.
Irak

Än idag är barnen inte säkra i Irak

"För att få bättre insyn i arbetet på sjukhuset följde jag en dag med en kirurg på akutmottagningen. Det är framförallt tre patienter som jag aldrig någonsin kommer att glömma."
- Claes Silfverhjelm, logistiker i Irak.

Mohammad, nio dagar gammal., föddes på vår förlossningsklinik i Domiz flyktingläger i Irak.
Irak

Från tältgolv till förlossningsrum

Tidigare fick de syriska flyktingarna i Domiz flyktingläger i Irak föda sina barn på tältgolvet. 2014 öppnade vi därför en förlossningsklinik så att kvinnor kan genomgå en säker graviditet och förlossning.

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård.