Hoppa till huvudinnehåll

FLER BARN FÖDS, FÄRRE DÖR

Publicerad 28 juli 2014
På det främsta förlossningssjukhuset Al Zaharaa föds 25 000 barn varje år. FOTO: MSF
På det främsta förlossningssjukhuset Al Zaharaa föds 25 000 barn varje år. FOTO: MSF

I Irak blir striderna allt intensivare och Läkare Utan Gränser finns på plats på flera håll för att bistå befolkningen med vård. I provinsen Najaf i södra Irak är vi beredda att göra en akutinsats, ifall det kommer en tillströmning av internflyktingar. Samtidigt fortsätter vi att stötta Al Zaharaa-sjukhuset, det främsta förlossningssjukhuset i provinsen med 25 000 förlossningar varje år.

Barnadödligheten i Irak är hög, officiellt ligger den på 20 dödsfall per 1 000 födslar men den verkliga siffran kan vara högre. Åratal av internationell isolering, sanktioner och krig har förstört Iraks vårdsystem och kvaliteten på vården har försämrats under mer än 30 år. Brist på utbildad medicinsk personal och ett organiserat vårdsystem, liksom begränsad tillgång till bättre och mer effektiva läkemedel, har resulterat i en sämre vård för nyfödda och höga dödlighetssiffror. Även den medicinska ledningen och rutiner har halkat efter den internationella standarden.

Raid Umran är läkare och ansvarig för den pediatriska avdelningen på Al Zaharaa-sjukhuset. Han förklarar hur sjukhuset har lyckats minska dödligheten bland nyfödda genom undervisning och nya rutiner.

Runt 25 000 födslar per år är en hög siffra. Hur kommer det sig att ni har så många förlossningar på ert sjukhus?

 – Hälften av alla födslar i Najaf-provinsen sker på Al Zaharaa-sjukhuset. Det finns inget system för remittering av patienter i Irak. Även vid enkla fall, som går att behandla på vårdcentraler, föredrar de flesta att vända sig direkt till sjukhuset för att träffa en specialist som de litar mer på.

 – Dessutom föder de flesta kvinnor numera på sjukhuset. Det är en kulturell förändring som skett, det är inte alls lika vanligt längre att de föder hemma. Varje år ökat antalet förlossningar på sjukhus med tio procent eftersom de anses säkrare.

Hur många barn dör vid födseln?

 – Vårt sjukhus har en neonatal dödlighet på runt 14 döda per 1000 födda. Vi ligger bättre till än resten av landet, med en minskning från 20 till 14 dödsfall på sex år. Vårt mål är att få ner siffran till under tio inom fem år. Den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda är problem med andningen (64 procent) och blodförgiftning (12 procent).

Vad gör ni för att minska dödligheten?

 – Den höga arbetsbelastningen i förlossningsrummet begränsar våra möjligheter att reducera dödligheten. Men sedan 2011 har vi nya riktlinjer och protokoll för att förbättra neonatalvården inom flera områden, till exempel när det gäller infektionsbekämpning. Vi försöker se till att det finns en specialist på vård av nyfödda i förlossningssalen som snabbt kan avgöra när det är fråga om högriskförlossningar. Vi behöver även ha en barnläkare närvarande hela tiden som kan förlösa barnen, identifiera de som är i behov av vård och akuta fall som måste få omedelbar hjälp. Om vi uppfyller de ambitionerna så har vi möjlighet att behandla sjuka barn i tid och minska dödligheten.

 – Vi vidareutbildar även den medicinska personalen och vi har fått fler hjälpmedel för nyfödda med andningssvårigheter. Jag har ansökt om fler läkare och sjuksköterskor till neonatalavdelningen. Alla dessa åtgärder har förbättrat vården och minskat dödligheten, trots att antalet patienter har ökat från 1 468 patienter under 2011 till 1 717 år 2013.

Hur ser samarbetet med Läkare Utan Gränser och andra organisationer ut?

 – Samarbetet med internationella organisationer som Läkare Utan Gränser hjälper oss att höja nivån sjukhuset till internationell standard. Sedan 2010 har Läkare Utan Gränsers team arbetat nära vår personal för att öka deras kapacitet och även med att ge teknisk expertis när det gäller grundläggande normer för vård, protokoll och infektionskontroll.

Hur ser situationen i Irak ut nu?

 – Sjukvården i Irak har allvarliga brister, så vi behöver förbättra hela systemet. För närvarande använder sig sju städer av den modell inom neonatalvården som vi har utvecklat och det fungerar mycket bra. Nu håller vi också på att utveckla krishanteringen på neonatalavdelningen. Om det fungerar bra kan vi föreslå undervisningen till hälsoministeriet så det kan användas på andra sjukhus. Det är svårt att förändra ett vårdsystem på kort tid, men vi kan förbättra saker och ting på vårt sjukhus och visa att förändring är möjlig. Jag tror att det nu är tid för Irak att utvecklas.

 

Trots den pågående konflikten i Irak, som försvårar för humanitära organisationer att arbeta i landet, strävar Läkare Utan Gränser efter att bistå med medicinsk hjälp till Iraks befolkning. Vi har arbetat Irak sedan 2006 och har för närvarande 300 medarbetare i landet.

Sedan 2010 har Läkare Utan Gränser arbetat på Al Zaharaa-sjukhuset med att stötta fyra avdelningar; kirurgen, neonatala intensivvården, förlossningsavdelningen och avdelningen för vård efter förlossning. Syftet är minska spädbarnsdödligheten i distriktet genom att förbättra neonatal- och obstetrikvården på sjukhuset.

Dessutom arbetar en sjuksköterska med infektionskontroll tillsammans med alla avdelningar. Läkare Utan Gränser har också donerat medicinska förnödenheter och rustat upp några vårdavdelningar. Över 72 000 mödrar har behandlats sedan Läkare Utan Gränser inledde samarbetet med sjukhuset.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare