Hoppa till huvudinnehåll

FN:s nya hälsomål i obalans med verkligheten

Publicerad 23 september 2015
Foto: Drawnalism
FN:s nya utvecklignsmål för hälsa är mycket relevanta, men Läkare Utan Gränser är oroade för hur de ska omsättas i praktiken, speciellt när finansieringen av hälsoområdet minskar.

Ribban är högt lagd för de utvecklingsmål som FN:s medlemsländer ska anta denna vecka. Men det saknas en tydlig plan för hur de ska uppnås. Hur ska de omvandlas till konkreta insatser och inte förbli ambitiösa förhoppningar?

FN:s utvecklingsmål går under mottot ”Leave no one behind” (ung. ”Ingen ska lämnas”) och ersätter milleniemålen som har styrt utvecklings- och hälsopolicyer sedan år 2000. De nya utvecklingsmålen – 17 övergripande mål och 169 delmål – gäller alla länder i världen och omfattar frågor som hälsa, klimatförändringar, ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Ambitionerna för global hälsa sammanfattas i det tredje målet: “Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar”. Det innebär att till år 2030 ska:

- dödsfall som går att förebygga bland nyfödda, barn och gravida upphöra;

- epidemier som aids, tuberkulos och malaria ha stoppas;

- bättre tillgång till hälsovård, vacciner och mediciner garanteras;

- undernäring ha upphört;

- hygien och sanitet förbättras;

- akutinsatser förbättras;

- hälso- och sjukvård kunna erbjudas alla i världen.

Målen är mycket relevanta, men Läkare Utan Gränser är oroade för hur de ska omsättas i praktiken. Som en av de största humanitära medicinska organisationerna i världen ser vi dagligen hur länders policybeslut påverkar människor, speciellt de mest utsatta och marginaliserade.

Det är viktigt att sikta högt, men vi ser en obalans mellan hälsobehoven i världen och de ambitioner för hälsa som uttrycks i utvecklingsmålen. Bland annat ser vi att:

- det saknas politisk vilja och ledarskap inom hälsoområdet;

- det finns en klyfta mellan de faktiska behoven och utvecklingsmålens ambitioner;

- de senaste 15 årens framgångar inom hälsoområdet riskerar att gå i stöpet;

- forskning och utveckling inte får tillräckligt med understöd samt att det råder brist på vacciner och läkemedel;

- finansieringen av hälsoområdet minskar.

Om man verkligen vill uppfylla målet att göra hälso- och sjukvård tillgängligt för alla människor måste man prioritera hälsoområdet.  Regeringar runt om i världen måste inse att en frisk och välmående befolkning är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling, inte tvärtom.

Läs mer om FNs hälsomål och vad Läkare Utan Gränser anser om dem

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare