Hoppa till huvudinnehåll

FN:s nya hälsomål i obalans med verkligheten

Publicerad 23 september 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
FN:s nya utvecklignsmål för hälsa är mycket relevanta, men Läkare Utan Gränser är oroade för hur de ska omsättas i praktiken

FN:s nya utvecklignsmål för hälsa är mycket relevanta, men Läkare Utan Gränser är oroade för hur de ska omsättas i praktiken, speciellt när finansieringen av hälsoområdet minskar.

Ribban är högt lagd för de utvecklingsmål som FN:s medlemsländer ska anta denna vecka. Men det saknas en tydlig plan för hur de ska uppnås. Hur ska de omvandlas till konkreta insatser och inte förbli ambitiösa förhoppningar?

FN:s utvecklingsmål går under mottot ”Leave no one behind” (ung. ”Ingen ska lämnas”) och ersätter milleniemålen som har styrt utvecklings- och hälsopolicyer sedan år 2000. De nya utvecklingsmålen – 17 övergripande mål och 169 delmål – gäller alla länder i världen och omfattar frågor som hälsa, klimatförändringar, ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Ambitionerna för global hälsa sammanfattas i det tredje målet: “Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar”. Det innebär att till år 2030 ska:

- dödsfall som går att förebygga bland nyfödda, barn och gravida upphöra;

- epidemier som aids, tuberkulos och malaria ha stoppas;

- bättre tillgång till hälsovård, vacciner och mediciner garanteras;

- undernäring ha upphört;

- hygien och sanitet förbättras;

- akutinsatser förbättras;

- hälso- och sjukvård kunna erbjudas alla i världen.

Målen är mycket relevanta, men Läkare Utan Gränser är oroade för hur de ska omsättas i praktiken. Som en av de största humanitära medicinska organisationerna i världen ser vi dagligen hur länders policybeslut påverkar människor, speciellt de mest utsatta och marginaliserade.

Det är viktigt att sikta högt, men vi ser en obalans mellan hälsobehoven i världen och de ambitioner för hälsa som uttrycks i utvecklingsmålen. Bland annat ser vi att:

- det saknas politisk vilja och ledarskap inom hälsoområdet;

- det finns en klyfta mellan de faktiska behoven och utvecklingsmålens ambitioner;

- de senaste 15 årens framgångar inom hälsoområdet riskerar att gå i stöpet;

- forskning och utveckling inte får tillräckligt med understöd samt att det råder brist på vacciner och läkemedel;

- finansieringen av hälsoområdet minskar.

Om man verkligen vill uppfylla målet att göra hälso- och sjukvård tillgängligt för alla människor måste man prioritera hälsoområdet.  Regeringar runt om i världen måste inse att en frisk och välmående befolkning är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling, inte tvärtom.

Läs mer om FNs hälsomål och vad Läkare Utan Gränser anser om dem

Aktuellt om Accesskampanjen

En pojke från Afghanistan vaccineras i Grekland.
Nyheter från fältet

Vi utmanar Pfizer i strid om pneumokockvaccin

I morgon ska vi försvara miljoner barns tillgång till vaccin mot lunginflammation. Vi vill inte att läkemedelsföretaget Pfizer beviljas patent på vaccinet.

Vi vaccinerar flyktingbarn i Grekland.
Nyheter från fältet

Dyrt vaccin drabbar flyktingbarn i Grekland

Orimliga vaccinpriser försvårar humanitärt arbete och lämnar barn utan skydd mot dödlig lunginflammation. Vi uppmanar läkemedelsbolagen att sänka priserna.

Listan med namnunderskrifter för att sänka priset på vaccin överlämnas till Pfizer i New York
Nyheter från fältet

400 000 kräver lägre pris för livräddande vaccin

Över 6 000 personer i Sverige skrev under vår namninsamling för att få Pfizer och GSK att sänka priset på vaccin mot lunginflammation. Nu har den överlämnats till Pfizer.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.