Hoppa till huvudinnehåll

FÖRVÄNTAD HUNGERKRIS I SAHEL

Publicerad 4 april 2012

Sahelområdet är ett torrområde som sträcker sig som ett bälte från väst till öst strax söder om Sahara. I år verkar den årliga torkan och matbristen slå särskilt hårt mot några regioner.

Vi utvidgar nu våra undernäringsinsatser för att möta de mest akuta undernäringsbehoven under de kommande månaderna. Samtidigt jobbar vi med mer långsiktiga strategier i våra ordinarie projekt.

15 miljoner lider av matbrist

UNICEF har uppskattat att omkring 15 miljoner människor i Sahelområdet lider av måttlig eller allvarlig matbrist. I en region där omfattningen av grav akut undernäring hos barn normalt ligger nära tröskelvärdet på 10 procent kan minsta försämring i mattillgången innebära att situationen förvärras till en akut undernäringskris.
I de flesta av våra näringsprojekt har vi ännu inte noterat någon kraftig ökning av undernäring. Men på några platser har vi sett oss tvungna att öppna nya projekt för behandling av undernäring, däribland Biltine och Yao i Tchad, där undernäringsnivåer på 24 respektive 20 procent av populationen har rapporterats. Våra team utvärderar även situationen i andra områden i Tchad, liksom i Mali, Niger, Mauretanien och Senegal.

Återkommande näringskriser

– Det är för tidigt att veta omfattningen av den förväntade näringskrisen, säger Stéphane Doyon, chef för vår undernäringskampanj. Den traditionellt svåraste perioden återstår, mellan maj och juli. Men vi kan redan förutse att hundratusentals barn kommer att drabbas av allvarlig akut undernäring, som de gör varje år i denna region.
Bara i Niger fick 330 000 barn behandling för allvarlig akut undernäring under 2010, vilket gör det till ett så kallat krisår. Under 2011, som anses har varit ett bra år för jordbruket, uppgick antalet fortfarande till 307 000. Detta tyder på en återkommande kris.
- Vi måste omvärdera vad som utgör en kris och vad som är normalt i den här regionen, säger Doyon. Mer än 300 000 allvarligt undernärda barn, det är ett enormt tal, och det är bara i Niger. Humanitära katastrofinsatser är nödvändiga eftersom de räddar liv, men de kan inte vara det enda alternativet.

Ambitiös plan med många utmaningar

Detta år var det möjligt att utveckla en omfattande insatsplan tack vare tidiga varningar från regeringarna i sex länder i regionen. Planen finns nu på papper, men den kommer inte bli lätt att genomföra. Finansiering saknas och tillgång till regionens mest avlägsna områden kommer att bli en utmaning. Dessutom försvårar osäkerhet och våld i vissa områden redan en utökning av hjälpen. Befolkningen i och inom de olika länderna har också mycket olika grader av tillgång till hälsovård. Allt detta innebär att hjälpaktörerna har en mycket komplex uppgift framför sig.
Många av de hjälporganisationer som arbetar i regionen har kommit överens om att de måste påbörja övergången från katastrofinsatser till strukturella åtgärder som bidrar till att bekämpa sjukdom och näringskriser på längre sikt. Våra projekt i Niger, Mali, Tchad och Burkina Faso är utformade både för att behandla de mest utsatta barnen och för att hitta nya sätt att angripa den underliggande dynamiken av återkommande undernäring.
Under 2011 fick mer än 100 000 allvarligt undernärda barn behandling i Läkare Utan Gränsers program bara i Niger. Mer än 90 procent av dem tillfrisknade. I Niger och Mali gav vi mjölkbaserade näringstillskott till mer än 35 000 barn i våra pediatriska program.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare