Hoppa till huvudinnehåll

FRAMGÅNGAR FÖR KOLERAVACCIN

Publicerad 28 maj 2014
Margaret Poni, håller sin ett-årige son, Kenyi Given i famnen. Han behandlas på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Sydsudans huvudstad Juba. FOTO: Suzan Kiiko
Margaret Poni, håller sin ett-årige son, Kenyi Given i famnen. Han behandlas på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Sydsudans huvudstad Juba. FOTO: Suzan Kiiko

En ny studie visar att koleravaccin ger snabbt skydd och är effektivt för att förebygga och kontrollera kolerautbrott, en sjukdom som årligen dödar 120 000 människor i de fattigare delarna av världen.

Läkare Utan Gränsers epidemiologiska forskningsenhet Epicentre har, i samarbete med Guineas hälsomyndigheter, genomfört en studie som visade att drickbart koleravaccin gav ett 86-procentigt skydd under det senaste kolerautbrottet i landet 2012.

Resultatet redovisas nu i den brittiska medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM).

– Fram tills nu har ingen dokumenterat hur effektivt vaccinet är i ett verkligt utbrott, förklarar Francisco Luquero, epidemiolog vid Epicentre och ansvarig för studien.

– Nu vet vi att drickbart koleravaccin ger ett effektivt skydd och att vaccinationsinsatser bör genomföras i kommande utbrott för att förebygga och kontrollera denna dödliga sjukdom, fortsätter han.

Nytt vaccin bäst lämpat  

Under kolerautbrottet i Guinea 2012 gav Läkare Utan Gränser, tillsammans med lokala hälsomyndigheter, i två omgångar under sex veckor 316 250 doser i kustregionerna Boffa och Forecariah. Vaccinationsinsatsen täckte 75,8 procent av befolkningen i Boffa och 75,9 procent i Forecariah. I områden där många vaccinerats noterade vi en låg smittöverföring. De flesta kolerafallen uppkom i det område där antalet vaccinerade människor var lägst.

Av de två tillgängliga, och av Världshälsoorganisationen (WHO) godkända, drickvaccinerna visar studien att koleravaccinet Shanchol är bäst lämpat för bruk i fattiga länder på grund av lägre pris, att det är enklare att tillverka och lättare att transportera och lagra.

– Vi visade att med god planering och uppsökande verksamhet är det möjligt att vaccinera hundratusentals människor på en stor yta, under en relativt kort tidsperiod, säger Iza Ciglenecki, läkare och projektansvarig för vaccinationsinsatsen i Guinea.

2010 lades detta koleravaccin till i WHO:s rekommendationer och ett vaccinlager för framtida akutsituationer håller nu på att upprättas. Hittills har användandet emellertid varit begränsat. Nu hoppas Läkare Utan Gränser att vaccinering blir en mer integrerad del av insatserna vid framtida kolerautbrott.  

*Drickvaccinet Shancol har delvis utvecklats i samarbete med Göteborgs Universitet och Sida har varit med och finansierat delar av forskningsprojektet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare