Hoppa till huvudinnehåll

Framgångsrik malariabehandling

Publicerad 21 augusti 2013
Ett barn får sin första dos av den nya profylaktiska malariabehandling som börjat användas i Niger.
Foto: Läkare Utan Gränser
Ett barn får sin första dos av den nya profylaktiska malariabehandling som börjat användas i Niger.

Veckorna före regnsäsongen har våra team i Niger jobbat intensivt med att förebygga malaria genom en ny behandlingsmetod. Den förebygger inte bara sjukdomen utan gör befolkningen bättre rustad att klara av den livsmedelskris som väntas i vissa delar av landet.

Varje år när regnperioden inleds i Niger löper befolkningen risk att smittas av malaria genom myggor som förökar sig i stillastående vatten. För att förhindra detta har våra team genomfört en kampanj för att nå ut med malariabehandling genom profylaktiska malarialäkemedel, så kallad Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC). Behandlingsmetoden är ny och rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan förra året.

Behandlat över 184 000 barn

Tillsammans med lokala hälsovårdsmyndigheter har våra team behandlat barn mellan tre månader och fem år. Tre doser per månad under regnperiodens fyra månader, det vill säga 12 doser totalt, är vad som behövs. Hittills har fler än 184 000 barn från mer än 1 000 byar i distrikten Magaria, Guidan Sori, Moulé, Tafo, Sabon Guida, Bouza och Madaoua fått sin första dos.
Varje år dör fler än 600 000 människor av malaria på olika håll i världen. Nya siffror från WHO visar dock att antalet fall sjunkit med en fjärdedel under de senaste tio åren vilket betyder att en miljon människoliv har sparats. Framför allt gäller det för barn under fem år i Afrika söder om Sahara. Bättre tillgång till snabba tester och artemisininbaserad kombinationsbehandling (ACT) har revolutionerat malariabehandling i fattiga länder. Och nu kommer alltså SMC som ny metod.

Sjunkande dödssiffror

2012 behandlade vi över 200 000 barn med SMC i Mali och Tchad och resultaten var väldigt positiva. Antalet malariafall sjönk med två tredjedelar vilket innebar 70 procent färre sjukhusinläggningar och 75 procent färre blodtransfusioner på grund av malaria i distriktet Koutiala i Mali där vi genomförde kampanjen.
Men även om resultaten är uppmuntrande är SMC ingen mirakelkur, varnar Anja Wolz, vår medicinska koordinator i Niger.
– Metoden gör det möjligt att sänka dödligheten och antalet malariafall i de länder där tillgången till sjukvård är begränsad. Men den främsta prioriteringen är fortfarande att distribuera myggnät och insektsspray, liksom att diagnostisera och behandla malaria, säger hon.
Dessutom är SMC bara relevant som behandlingsmetod i de länder där malaria är säsongsbunden snarare är endemisk eftersom det vore en närmast omöjlig uppgift att nå ut med behandlingen året om.

 

Livsavgörande behandling

I Niger förväntas SMC spela en viktig roll i förebyggandet av malaria.
– För barn under fem år är den nya behandlingen livsavgörande. Vid den här tiden på året drabbas många människor, i synnerhet barn, inte bara av malaria utan också av livsmedelskris. Och malaria i kombination med undernäring är en dödlig kombination, säger Anja Wolz.
Under övergångsperioden mellan torr- och regnperiod gapar stora delar av livsmedelsförråden tomma i många hushåll – innan nästa skörd ens har hunnit planterats. Detta är extra kritiskt eftersom livsmedelspriserna är som högst under den här perioden.
Undernäring och malaria är de två vanligaste sjukdomarna bland barn under fem år i Niger. Undernärda barn har generellt sett ett sämre skydd mot sjukdomar och löper därför extra stor risk att få svåra former av malaria. Dessutom leder malaria till att ämnesomsättningen och aptiten försämras.
Parallellt med SMC-kampanjen har våra team systematiskt undersökt omkring 128 000 barn mellan sex månader och fem år för undernäring och behandlat dem som lidit av den mest akuta formen av undernäring.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare