Hoppa till huvudinnehåll

Framsteg efter stor vaccinationskampanj

Publicerad 2 augusti 2018
Foto: Pierre-Yves Bernard/Läkare Utan Gränser
Ett litet barn vaccineras i Centralafrikanska republiken som en del av vår vaccinationskampanj.

Många barn får inte ens de mest grundläggande vaccinerna i Centralafrikanska republiken, där sjukvårdssystemet kollapsat. Vi driver tillsammans med lokala hälsomyndigheter en vaccinationskampanj utan motstycke. Målet är att vaccinera 213 000 barn mot nio vanliga sjukdomar.

Redan år 2011 påtalade våra medicinska team den låga vaccinationstäckningen i Centralafrikanska republiken. De lade även märke till den alarmerande höga dödligheten, vilket berodde på att ovaccinerade barn insjuknade i polio, mässling och andra sjukdomar som enkelt hade kunnat undvikas. Krig, konflikter och att människor tvingats på flykt har gjort att barn inte fått skydd mot vanliga barnsjukdomar som går att bota.

Situationen förvärrades efter det dödliga inbördeskriget 2013–2014 då andelen vaccinerade barn sjönk. Hälsomyndigheternas statistik visade att andelen barn som vaccinerats mot mässling mellan 2012 och 2014 sjönk från 64 procent till 25 procent, medan andelen barn som vaccinerats mot akuta luftvägsinfektioner sjönk från 52 procent till 20 procent. Mot slutet av 2013 hade bara 13 procent av ettåringarna blivit fullt vaccinerade.

”Gör det medan du kan”

I mitten av 2015 startade våra team tillsammans med hälsomyndigheterna ett tvåårigt massvaccinationsprogram i sex av de sju sjukvårdsdistrikten i landet. Vi förband oss också vid att utöka vaccineringarna i de sjukvårdsinrättningar som vi stödde.

– Detta var den största vaccinationskampanj som Läkare Utan Gränser utfört i Centralafrikanska republiken, och en av de första med syftet att skydda barn under fem år mot så många sjukdomar. Med tanke på situationen i landet så är den främsta lärdomen: ”Gör det medan du kan!”. Det innebär att ta vara på varje chans att vaccinera barn och att kombinera det med andra skyddsåtgärder, säger vår vaccinrådgivare Anne-Marie Pegg.

Omedelbar förbättring

Mer än en miljon vaccindoser har getts till barn under fem år. Barnen har fått livslångt skydd mot sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, polio, influensa, hepatit B, pneumokocker, gula febern och mässling. Vi genomförde även screeningar av undernäring, delade ut malariamediciner, vitaminer, avmaskningsmediciner, tvål och myggnät.

Våra uppföljningsstudier visar att vaccinationstäckningen i de 15 distrikt där vi arbetar har ökat betydligt. Efter den första omgången vaccineringar är täckningen nu över 80 procent. Lärdomar från denna kampanj kommer att användas även i andra krisområden med få vacciner och dålig tillgång till sjukvård. Nu fokuserar vi på att stötta de rutinmässiga vaccinationsprogrammen i vårdinrättningar som vi stöder.

Läkare Utan Gränser har varit på plats i Centralafrikanska republiken sedan 1997. Vi tillhandahåller kostnadsfri sjukvård i Bangassou, Bria, Bambari, Kabo, Batangafo, Paoua, Bossangoa, Boguila, Carnot och i huvudstaden Bangui.

Läs mer om vårt arbete i Centralafrikanska republiken.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare