Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

GUINEA: KLINISKA PRÖVNINGAR AV EBOLALÄKEMEDEL

Publicerad 5 januari 2015
En av våra hygienister hänger upp rengjord skyddsutrustning.
En av våra hygienister hänger upp rengjord skyddsutrustning.
Foto: Anna Surinyach

Den 17 december påbörjades kliniska prövningar i Guinea av vad som kan bli en möjlig ebolabehandling. Testerna leds av det franska forskningsinstitutet INSERM och utförs på vårt behandlingscenter i Guéckédou i östra Guinea. Trots att försöket att hitta en behandling inger hopp finns det inga garantier för att läkemedlet kommer att vara effektivt och säkert. Inte heller att det kommer att betyda slutet på den epidemi som fortfarande pågår i Västafrika.


Av de ebolapatienter som uppsöker Läkare Utan Gränsers behandlingscenter i Guéckédou kommer så många som möjligt att inkluderas i de kliniska prövningarna. Någon kontrollgrupp (patienter som inte får behandlingen vilket gör det möjligt att jämföra resultatet med den grupp som får läkemedlet) kommer inte att finnas. Med tanke på den höga dödligheten i ebola anses det oetiskt att neka vissa patienter behandling som skulle kunna öka chansen till överlevnad. Istället kommer man att jämföra resultaten med de patienter som togs om hand på våra ebolacenter tidigare i år. Några definitiva resultat beräknas inte kunna presenteras förrän några månader in på 2015. 

Patienterna bestämmer

Alla nya patienter som kommer till vårt behandlingscenter i Guéckédou informeras om möjligheten att få det nya oprövade läkemedlet och kan välja om de vill vara med i försöket eller inte. De som väljer att inte vara med kommer i övrigt att få samma behandling men inte själva läkemedlet.
Det läkemedel som kommer att testas är favipiravir, ett antiviralt läkemedel som har framställts av det japanska företaget Toyama/FujiFilm. Läkemedlet har visat goda resultat mot ebola när man testat det på djur och visat sig vara säkert att användas på personer med influensa. Men eftersom läkemedlet aldrig har testats på människor med ebola är det viktigt att invänta resultaten innan man kan slå fast att favipiravir går att använda mot ebola.

Tillgängligt för fler

Om favipiravir visar sig vara säkert och effektivt kommer det att göras tillgängligt för ebolapatienter på andra behandlingscenter när försöket går vidare in i nästa fas. Det betyder att fler ebolapatienter i Västafrika kommer att kunna få behandlingen när nationella myndigheter och oberoende etiska kommittéer har gett sitt godkännande.

Behandling räcker inte

En säker och effektiv behandling mot ebola kommer att rädda många liv, men den kommer inte att inverka på själva epidemin. Insatser som att snabbt få vård på specialiserade behandlingscenter, noggrann kontaktspårning och riktad hälsoinformation samt ordentliga hygienföreskrifter kommer att vara de viktigaste strategierna att få slut på utbrottet. Fortsatt forskning kring andra behandlingar, inklusive vaccin, och nya diagnosmöjligheter är också viktigt. 
 

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva