Hoppa till huvudinnehåll

HIVBEHANDLING I STOR SKALA MINSKAR ANTALET NYA FALL

Publicerad 6 mars 2014
Maritas behandling med antiretrovirala läkemedel mot hiv har lett till att viruset inte längre är upptäckbart i blodet.
Maritas behandling med antiretrovirala läkemedel mot hiv har lett till att viruset inte längre är upptäckbart i blodet.

I områden där många har tillgång till hivbehandling minskar antalet nya hivinfektioner. Det visar två nya studier som vårt forskningscenter Epicentre gjort i södra Afrika. Studierna är några av mycket få som undersökt hur behandling med antiretrovirala läkemedel i stor skala i områden med hög förekomst av hiv i Afrika söder om Sahara inverkar på antalet nya fall av sjukdomen.


Resultaten av studierna förstärker det som tidigare forskning visat, det vill säga att behandling av hiv inte bara räddar den hivpositivas liv utan också förebygger vidare smittspridning. De två studierna presenteras på en konferens som nu pågår i Boston, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. 
 
Den första studien genomfördes i Chiradzulu-distriktet i Malawi där 17 procent av befolkningen är hivpositiv. Behandling i stor skala med antiretrovirala läkemedel (ARV) påbörjades redan 2001 i området, i samband med att omfattande insatser gjordes för att tackla bristen på sjukvårdspersonal. Till exempel överfördes arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor som fått extra utbildning inom hivvård. Dessutom decentraliserades vården för att ge patienterna möjlighet att testa sig och få behandling på kliniker närmare hemmet. Denna åtgärd har lett till att fler har fått tillgång till vård. Av de hivpositiva som är i behov av behandling är det i dagsläget drygt 65 procent som får behandling.  

Studien, som är en populationsbaserad tvärsnittsstudie, visar följande resultat: 

- En mycket låg andel nya infektioner i befolkningen, 0,4 % incidens.
 - Incidensen (antalet nya infektioner) var högre bland kvinnor än bland män (0,57% jämfört med 0,18%). 
 - En hög andel (61,8%) bland samtliga hivpositiva (både med och utan behandling) hade så låga virusnivåer i sitt blod att det räknas som ”ej detekterbart” (som i detta fall är under 1000 kopior av virusets arvsmassa). 
 - Detta kan jämföras med en studie i USA 2012, där enbart 25% hade en icke påvisbar mängd virus i blodet, alltså färre än hälften så många som i Malawi-studien.

Smittar inte 

– Två tredjedelar av de hivpositiva i vår studie uppvisar omätbara nivåer av hiv i blodet vilket innebär att de praktiskt taget inte riskerar att smitta någon annan, säger läkaren David Maman som ledde studien i Malawi. Även om detta inte är en klinisk prövning, är nivån av nya infektioner så låg att vår studie starkt tyder på att hivbehandling i sig har spelat en roll för att minska överföringen.
 
Den andra studien genomfördes av Läkare Utan Gränser i KwaZulu Natal-provinsen i Sydafrika där andelen hivpositiva hör till de högsta i världen. En fjärdedel av befolkningen har sjukdomen. Behandling med antiretrovirala läkemedel i stor skala startade 2009 men har varit tillgänglig i mindre omfattning sedan 2004. Trots den höga förekomsten i området är andelen nysmittade måttlig, 1,2 procent per år. Detta pekar på att behandling med antiretrovirala läkemedel troligen spelar en roll när det gäller att minska antalet nya infektioner. 

Studien gav också andra anmärkningsvärda resultat: 

- Förekomsten av hiv var dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Hela 56 % av kvinnor mellan 30 och 40 år var hivpositiva. 
 - Andelen nysmittade var högst bland kvinnor mellan 20 och 30 år, 4%, vilket var fyra gånger högre än bland män i samma ålder. 
 - Tre fjärdedelar av de hivpositiva som är i behov av behandling har också tillgång till behandling, vilket är relativt bra. 
 - Kvinnor hade bättre behandlingstäckning än män, 78,5% jämfört med 63,9%. 
 - Minskad virusmängd uppnåddes hos 89,6% av de som fått antiretrovirala läkemedel i mer än ett halvår. 

Storskaligt ger resultat

Studien visar också att en stor andel hivpositiva personer var medvetna om sin sjukdomsstatus även innan undersökningen genomfördes.
 
– Studier som dessa är helt nödvändiga för att få en bättre uppfattning om hivepidemin, säger läkaren Helena Huerga som ledde studien i Sydafrika. Vår studie visar att situationen är bättre än vi trodde och pekar också ut exakt var vi ska göra våra insatser för att maximera effekten. Vi ser att ju längre ett behandlingsprogram funnits, desto mer kan det påverka minskningen av spridningen. Detta är en signal till det globala hälsosamfundet att fortsätta arbeta för storskalig hivbehandling och att se till att så många som möjligt kan få behandling så fort som möjligt. 
 
Läkare Utan Gränser bistår med ARV-behandling till fler än 280 000 människor i över 20 länder. Sydafrikaprojektet är delvis finansierat av svenska Postkodlotteriet.
 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare