Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp till syriska flyktingar i Jordanien måste återupptas

Publicerad 30 juni 2016
En barn sitter bredvid sin mormor utanför ett tält på en informell bosättning nära den syriska gränsen i utkanten av Mafraq, Jordanien. Båda är flyktingar från Syrien.
Foto: Läkare Utan Gränser

Omkring 60 000 människor som fastnat under extremt svåra förhållanden nära Jordaniens nordöstra gräns mot Syrien är i stort behov av humanitär hjälp och internationellt skydd.

I kölvattnet av en självmordsattack mot en närliggande militärpost den 21 juni, där sju jordanska soldater dödades och 14 andra skadades, har ingen mat eller medicinsk hjälp - och endast ytterst begränsad mängd vatten - nått de människor som har samlats i ett stort informell läger i ett område som kallas "Berm."

– Dessa människor – varav fler än 50 procent är barn – är i desperat behov av mat, vatten och sjukvård. Detta kan inte vänta, säger Benoit De Gryse, Läkare Utan Gränsers verksamhetschef.

– Men enbart hjälpinsatser är inte tillräckligt. Människor som flyr från krig bör erbjudas internationellt skydd och en säker plats att flytta till. Varken Syrien eller gränsen är säkra områden i dag, säger Benoit De Gryse. Detta är ett kollektivt ansvar och ett stort nederlag för det internationella samfundet. Jordanien kan inte lämnas ensam att själva ta itu med detta. Det finns gott om länder både i och utanför regionen som också bör erbjuda fler flyktingar en säker plats.

Undernärda barn

Före verksamhet tvingades stänga efter attacken drev vi en mobil klinik för människor instängda på området Berm.

Vi öppnade den mobila kliniken 16 maj och vi har gett vård till 3 501 människor. De vanligaste sjukdomarna vi såg var hudsjukdomar, diarré och undernäring.

Av de 1 300 barn under fem år som kontrollerades för undernäring var 204 måttlig undernärda och 10 led av akut undernäring. Dessutom hade 24,7 procent av barnen akut diarré. Vårt team gjorde också 450 konsultationer av gravida kvinnor och förlöste ett barn.

– Situationen innan vi tvingades stänga var extremt svår och många av de patienter vårt team behandlade berättade de tvingats fly undan våldsamheter, endast för att fly till ett annat ogästvänligt område detta, säger Benoit De Gryse.

– Tanken att det finns säkra zoner i Syrien dit de kan återvända till är nonsens. Detta är inte ett alternativ. Det är inte heller ett alternativ att stanna på området Berm – det är inte säkert, framförallt inte för de tusentals kvinnor och barn som bor där. Stater med kapacitet att hjälpta till bör inte vända ryggen till, utan tvärt om erbjuda människor asyl, säger Benoit De Gryse.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva