Hoppa till huvudinnehåll

Hopp i kampen mot malaria

Publicerad 17 oktober 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En mamma och hennes barn på sjukhuset i Massakory, Tchad, där vi tar vi in mellan 20 och 40 malariapatienter varje dag.

En mamma och hennes barn på sjukhuset i Massakory, Tchad, där vi tar vi in mellan 20 och 40 malariapatienter varje dag.

Ett nytt malariaprofylax har gett spektakulära resultat i Tchad. På bara en vecka har antalet malariafall minskat med 70 procent, det visar det första resultatet av den kampanj som vi genomför i södra delen av landet. Men situationen fortsätter att vara akut.

Sedan i juli har våra team behandlat fler än 40 000 nya fall av malaria i Am Timan i sydöstra Tchad och i Massakory i landets västra del.
– På sjukhuset i Massakory tar vi in mellan 20 och 40 malariapatienter varje dag, säger Letizia Becca som samordnar våra insatser i Tchad.
– Förutom att antalet fall ökar är det också oroväckande att se hur svårt sjuka de är. Barn drabbas hårdast men även hos vuxna och tonåringar förekommer svåra fall av sjukdomen. Det är väldigt oroande och något som jag inte har sett tidigare.

Fler insatser

I södra Tchad är malaria den främsta dödsorsaken för barn under fem år. Det är framför allt i kombination med andra problem, som till exempel undernäring, som sjukdomen kan få en dödlig utgång.
– Min son är sex månader gammal. När Läkare Utan Gränsers sjuksköterskor kom till vår by sa de att om min son får feber kan det bero på myggbett. Så när han blev sjuk tog jag honom till vårdcentralen och där sa de att jag skulle gå hit, säger Florence som befinner sig på vår malariaklinik i Moissala.
– Nu är min son bättre och jag känner mig lättad, fortsätter hon.
Förutom att behandla patienter förser vi vårdcentraler och kliniker med mediciner och snabbtest för att kunna diagnostisera malaria. Vi jobbar även med mobila kliniker i svårtillgängliga områden och genomför undervisningskampanjer via lokala radiostationer.

Uppmuntrande resultat

Hittills i år har 50 000 personer insjuknat i malaria i södra Tchad. Den säsongsbetonade malariaprofylaxen (SMC) visar att den nuvarande akuta situationen går att förhindra. Metoden går ut på att barn under fem år behandlas med malarialäkemedel i förebyggande syfte under den värsta malariasäsongen.
– SMC minskar antalet malariafall och svårighetsgraden på barnens malariaperioder. Det förhindrar att de sjunker in i ett kritiskt och potentiellt dödligt stadium, förklarar Alain Camp som är ansvarig för Läkare Utan Gränsers uppdrag i Tchad. Han fortsätter:
– Antalet malariafall har minskat med 70 procent på mindre än en vecka efter att medicinerna delats ut. Det är spektakulärt och väldigt uppmuntrande.
I Tchad har man börjat använda sig av den här strategin i fyra distrikt det här året inom ramen för det nationella programmet mot malaria. Vi uppmanar nu internationella givare att stödja Tchads hälsomyndigheter i att göra SMC till ett prioriterat verktyg i kampen mot malaria under 2014.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Tchad i mer än 30 år och har för närvarande program i Abéché, Am Timan, Massakory och Moissala. Läkare Utan Gränser använder den förebyggande säsongsbetonade malariaprofylaxen i Tchad, Mali och Niger.

Aktuellt om Tchad

Under första halvan av 2016 har fler än 9 000 barn i åldrarna mellan 6 månader och 2 år skrivits in på vårt näringsprogram efter att screenas för undernäring i Bokoro-regionen, Tchad.
Nyheter från fältet

Undernäring - den tysta epidemin i Tchad

Hälften av dödsfallen bland barn i Tchad orsakas av undernäring. Ett hårt klimat och dålig utbildning om mat och hygien är några av orsakerna. 

Flyktingar kring Tchadsjön som flyr Boko Haram
Nyheter från fältet

På flykt undan Boko Haram

2,7 miljoner människor kring Tchadsjön har tvingats fly från sina hem. Det gör situationen till en av kontinentens största humanitära kriser.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.