Hoppa till huvudinnehåll

HUMANITÄR FLYKTINGKRIS

Publicerad 5 mars 2014
Läkare Utan Gränser har startat verksamhet i Sido och Bitoye där vi bland annat bistår med akutvård, filtar och rent vatten.
Läkare Utan Gränser har startat verksamhet i Sido och Bitoye där vi bland annat bistår med akutvård, filtar och rent vatten.

Tusentals människor har de senaste veckorna flytt från våldet i Centralafrikanska republiken till grannländerna Tchad och Kamerun där de nu lever under usla humanitära förhållanden. Samtidigt är flera tusen flyktingar fortfarande instängda i enklaver i Centralafrikanska republiken och saknar tillgång till rent vatten, mat och sjukvård. Vi uppmanar FN-organ, lokala regeringar och humanitära organisationer att snabbt mobilisera hjälpinsatser.


Runt 1 800 flyktingar är fortfarande instängda i det så kallade PK 12-lägret som ligger tolv kilometer ifrån huvudstaden Bangui. Lägret på 200 gånger 500 meter är omringat av milis. Vår projektansvariga, Martine Flokstra, beskriver situationen som katastrofal. Människor har varken tillgång till rent vatten, mat eller sjukvård. Deras hälsotillstånd är miserabelt och 20 procent av barnen under fem år är gravt undernärda. 
 
– De senaste två veckorna har 15 granater kastats in i lägret och runt omkring hörs skottlossning regelbundet. Människorna vill ta sig därifrån, men riskerar livet om de gör det, säger Martine Folkstra. 
Vi har bara kunnat göra korta besök i lägret för att behandla de mest akuta fallen, eftersom våldet gör det svårt att bistå med humanitär hjälp. Flyktingarna är tacksamma över vår närvaro men vad de framför allt bad om var att bli evakuerade. 
 
Den 18 februari skickade grannlandet Tchad några militärlastbilar för att evakuera flyktingar från PK12, men det fanns bara plats för runt 250 personer.
 
– Det uppstod panik bland de 2 000 personer som desperat försökte att lämna lägret. Fyra barn och en bebis klämdes ihjäl i kaoset, berättar Martine Folkstra.

Akut matbrist i Tchad

De flyktingar som lyckas ta sig över gränsen till Tchad möts av matbrist och katastrofala hygieniska förhållanden i lägret i Sido. FN:s livsmedelsprogram har bara delat ut mat vid ett tillfälle för fem veckor sedan. 
 
– Mer än 8 000 flyktingar har kommit hit sedan dess. De har inte fått någonting att äta, bortsett från de få proteinkex som några av dem tilldelades, säger Augustin Ngoyi, projektansvarig i Sido.
De flesta flyktingar i Sido bor i provisoriska boenden. De nyanlända lever under träd och har inget annat än sina kläder som skydd. Det finns bara 20 latriner och fyra vattenstationer för de runt 13 000 flyktingar som befinner sig i lägret. Lokala myndigheter försöker hantera krisen, men står inför en desperat brist på resurser och humanitär hjälp. Läkare Utan Gränser är den enda internationella organisationen som finns på plats i Sido.
 
– Flyktingarna är i akut behov av mat, myggnät, vindskydd och latriner. FN-organ som FN-livsmedelsprogrammet och myndigheterna i Tchad måste agera, säger Augustin Ngoyi.

Oacceptabla förhållanden i Kamerun

Uppskattningsvis 22 000 personer har flytt från Centralafrikanska republiken till grannlandet Kamerun sedan början av året. I Garoua-Boulaï, en liten stad i östra Kamerun, lever tusentals människor under träd. De är beroende av lokalbefolkningens solidaritet för att få mat och kläder. Vart femte barn lider av undernäring.
 
– Människorna i Garoua-Boulaï och på andra platser som vi har besökt lever under oacceptabla förhållanden, säger Jon Irwin, landansvarig i Kamerun.
 
Vi bistår med medicinsk akuthjälp och har även byggt latriner och duschar. Organisationen förser flyktingarna med dricksvatten och har delat ut tvål och filtar till 4 000 personer. I transitlägret Mborguéné, cirka 45 kilometer från Garoua-Boulaï, har en vårdcentral inrättats som ger 10 000 flyktingar sjukvård.
 
– Alla flyktingar som har tagit sig till Kamerun har redan lidit för mycket. De är extremt sårbara, säger Mariano Lugli, biträdande operativ chef. Fler och fler människor anländer till Kamerun, eftersom situationen i Centralafrikanska republiken försämras. Det är angeläget att alla humanitära aktörer agerar omedelbart. Flyktingarna behöver säkerhet, mat, tak över huvudet, tillgång till dricksvatten och akutsjukvård.
 
I mitten av februari öppnade Läkare Utan Gränser en vårdcentral i Sido, Tchad, och kommer att inrätta ett sjukhus med ett näringscenter. I Bitoye behandlar vi cirka hundra patienter i veckan och har vaccinerat nästan 7 000 personer, både flyktingar och lokalbefolkningen, mot mässling, hjärnhinneinflammation och polio. I transitläger i N'Djamena, där det finns flera tusen flyktingar, arbetar vi med mobila team för att ge vård till flyktingar.  I Kamerun har vi i samarbete med hälsoministeriet sedan februari 2014 inrättat akutteam som behandlar flyktingar.
 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare