Hoppa till huvudinnehåll

HUMANITÄR HJÄLP I DÖDLÄGE

Publicerad 6 mars 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm

Efter två år av extremt våldsam konflikt är den humanitära situationen i Syrien katastrofal. Hjälpen motsvarar inte på långa vägar behoven och vi uppmanar nu konfliktens parter att förhandla ett avtal för att underlätta distributionen av hjälp. Det internationella samfundet måste ge sitt stöd till icke-statliga organisationer.

Den diplomatiska förlamning som förhindrar en politisk lösning på konflikten kan på intet sätt ursäkta misslyckandet för de humanitära insatserna. Vi uppmanar nu parterna i konflikten att förhandla fram ett avtal om humanitärt bistånd, och samtidigt måste stater, FN och givare inse landets splittring och snabbt ge sitt stöd till icke-statliga organisationer för att hjälpa dem att hjälpa där de kan.

Kollapsad sjukvård

Det tidigare välfungerande hälso-och sjukvårdssystemet i Syrien har kollapsat, livsmedelsbristen är utbredd och vatten-och elförsörjning är avbruten.  57 procent av sjukhusen har skadats och 36 procent fungerar inte alls, enligt officiella uppgifter. Denna statistik omfattar inte de privata kliniker eller provisoriska sjukhus som har förstörts eller skadats.

– Den medicinska hjälpen blir måltavla i konflikten, sjukhus förstörs och sjukvårdspersonal tillfångatas, förklarar Dr Marie-Pierre Allie, ordförande för Läkare Utan Gränser i Frankrike.

1 miljon har flytt landet

Enligt FN är 2,5 miljoner syrier på flykt inom Syrien. De som har flytt landet uppgår nu till en miljon människor. De flesta av dessa flyktingar har bosatt sig i grannländerna, där biståndet är otillräckligt, och organisationer och lokalsamhällen kämpar för att ta emot tillströmningen av människor.
I regeringskontrollerade områden i Syrien arbetar Syriska Röda halvmånen (SARC) och andra lokala organisationer som godkänts av regeringen för att fördela hjälpen. FN:s organ och internationella organisationer som godkänts av regeringen är tvungna att arbeta i partnerskap med lokala organisationer, vars insatsförmåga redan är mättad och begränsad till vissa geografiska områden.

Krävs mer oberoende hjälp

I områden under oppositionens kontroll är internationella hjälpinsatser extremt begränsade. Där kommer merparten av hjälpen till civila från den syriska diasporan, från länder som är vänligt inställda till oppositionen och från politiska och religiösa nätverk och är därmed underkastad dessa gruppers politiska agendor. Vi har lyckats öppna tre sjukhus i oppositionskontrollerade områden i landets norra delar och ser att hjälpen på plats är otillräcklig för att möta befolkningens behov. Eftersom vi inte har fått tillstånd från myndigheterna i Damaskus har vi inte tillgång till de regeringskontrollerade områdena.

Måste nå en överenskommelse

Under rådande förhållande är det oerhört viktigt att humanitära organisationers kapacitet för att bistå med oberoende hjälpinsatser i hela Syrien ökar.

– Myndigheterna i Damaskus har lösningen för att bryta dödläget och ta bort alla hinder för oberoende hjälpinsatser över hela landet, sa Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel.

– Vi uppmanar alla parter i konflikten att, i brist på en politisk lösning, åtminstone nå en grundläggande överenskommelse som gör att humanitär hjälp kan ges på mest effektiva sätt.

Måste respektera sjukvårdsinsatser

En sådan överenskommelse bör omfatta praktiska villkor för att organisera humanitära hjälpinsatser som utgår från grannländer eller som görs över frontlinjer i Syrien. Vi uppmanar också stridande parter att respektera alla sjukvårdsinrättningar i landet.

Avsaknaden av en överenskommelse ska inte hindra internationella hjälporganisationer från att agera där de har möjlighet, oavsett vilken grupp som kontrollerar området i fråga. FN och stater måste stödja humanitära insatser över landsgränser. Dessutom får hjälp till oppositionskontrollerade områden inte längre vara föremål för sanktioner från den syriska regeringen.
 
Läkare Utan Gränser har tre sjukhus i norra Syrien och har behandlat 16 000 patienter och utfört 1300 operationer. Läkare Utan Gränser bistår också syriska flyktingar i Libanon, Irak, Jordanien och Turkiet.

Aktuellt om Syrien

Al Daqaq-sjukhuset i östra Aleppo attackerades 23 juli.
Nyheter från fältet

Två sjukhus bombade i östra Aleppo

I går morse bombades två sjukhus i Aleppo. Nu finns bara två sjukhus kvar med kirurgisk kapacitet i ett område som omfattar 250 000 personer.
 

Den 23 juli skadades ett sjukhus vi stödjer i Aleppo, Syrien, svårt när det bombades.
Nyheter från fältet

Aleppo utsatt för massiva bombattacker

Sedan vapenvilan i Syrien bröts har staden Aleppo utsatts för kraftiga attacker. Vi fördömer de urskillningslösa bombningarna i civila områden.
"Världen ser på medan civila är fångade i staden", säger vår landansvarige.

Al-Daqaq-sjukhuset i östra Aleppo drabbades av bombningar i juli.
Nyheter från fältet

"Vi attackeras nästan varje dag"

I tisdags kväll skadades Al Zahraa-sjukhuset i Aleppo i ett flyganfall. Personalen tvingades avbryta all verksamhet. Lyckligtvis dödades inga människor i attacken. 

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly.
Nyheter från fältet

"Det blev bara värre för varje dag som gick"

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly. I augusti förra året tvingades han själv fly sitt hemland, och i september kom han till Sverige.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.