Hoppa till huvudinnehåll

HUMANITÄR HJÄLP I DÖDLÄGE

Publicerad 6 mars 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm

Efter två år av extremt våldsam konflikt är den humanitära situationen i Syrien katastrofal. Hjälpen motsvarar inte på långa vägar behoven och vi uppmanar nu konfliktens parter att förhandla ett avtal för att underlätta distributionen av hjälp. Det internationella samfundet måste ge sitt stöd till icke-statliga organisationer.

Den diplomatiska förlamning som förhindrar en politisk lösning på konflikten kan på intet sätt ursäkta misslyckandet för de humanitära insatserna. Vi uppmanar nu parterna i konflikten att förhandla fram ett avtal om humanitärt bistånd, och samtidigt måste stater, FN och givare inse landets splittring och snabbt ge sitt stöd till icke-statliga organisationer för att hjälpa dem att hjälpa där de kan.

Kollapsad sjukvård

Det tidigare välfungerande hälso-och sjukvårdssystemet i Syrien har kollapsat, livsmedelsbristen är utbredd och vatten-och elförsörjning är avbruten.  57 procent av sjukhusen har skadats och 36 procent fungerar inte alls, enligt officiella uppgifter. Denna statistik omfattar inte de privata kliniker eller provisoriska sjukhus som har förstörts eller skadats.

– Den medicinska hjälpen blir måltavla i konflikten, sjukhus förstörs och sjukvårdspersonal tillfångatas, förklarar Dr Marie-Pierre Allie, ordförande för Läkare Utan Gränser i Frankrike.

1 miljon har flytt landet

Enligt FN är 2,5 miljoner syrier på flykt inom Syrien. De som har flytt landet uppgår nu till en miljon människor. De flesta av dessa flyktingar har bosatt sig i grannländerna, där biståndet är otillräckligt, och organisationer och lokalsamhällen kämpar för att ta emot tillströmningen av människor.
I regeringskontrollerade områden i Syrien arbetar Syriska Röda halvmånen (SARC) och andra lokala organisationer som godkänts av regeringen för att fördela hjälpen. FN:s organ och internationella organisationer som godkänts av regeringen är tvungna att arbeta i partnerskap med lokala organisationer, vars insatsförmåga redan är mättad och begränsad till vissa geografiska områden.

Krävs mer oberoende hjälp

I områden under oppositionens kontroll är internationella hjälpinsatser extremt begränsade. Där kommer merparten av hjälpen till civila från den syriska diasporan, från länder som är vänligt inställda till oppositionen och från politiska och religiösa nätverk och är därmed underkastad dessa gruppers politiska agendor. Vi har lyckats öppna tre sjukhus i oppositionskontrollerade områden i landets norra delar och ser att hjälpen på plats är otillräcklig för att möta befolkningens behov. Eftersom vi inte har fått tillstånd från myndigheterna i Damaskus har vi inte tillgång till de regeringskontrollerade områdena.

Måste nå en överenskommelse

Under rådande förhållande är det oerhört viktigt att humanitära organisationers kapacitet för att bistå med oberoende hjälpinsatser i hela Syrien ökar.

– Myndigheterna i Damaskus har lösningen för att bryta dödläget och ta bort alla hinder för oberoende hjälpinsatser över hela landet, sa Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel.

– Vi uppmanar alla parter i konflikten att, i brist på en politisk lösning, åtminstone nå en grundläggande överenskommelse som gör att humanitär hjälp kan ges på mest effektiva sätt.

Måste respektera sjukvårdsinsatser

En sådan överenskommelse bör omfatta praktiska villkor för att organisera humanitära hjälpinsatser som utgår från grannländer eller som görs över frontlinjer i Syrien. Vi uppmanar också stridande parter att respektera alla sjukvårdsinrättningar i landet.

Avsaknaden av en överenskommelse ska inte hindra internationella hjälporganisationer från att agera där de har möjlighet, oavsett vilken grupp som kontrollerar området i fråga. FN och stater måste stödja humanitära insatser över landsgränser. Dessutom får hjälp till oppositionskontrollerade områden inte längre vara föremål för sanktioner från den syriska regeringen.
 
Läkare Utan Gränser har tre sjukhus i norra Syrien och har behandlat 16 000 patienter och utfört 1300 operationer. Läkare Utan Gränser bistår också syriska flyktingar i Libanon, Irak, Jordanien och Turkiet.

Relaterade nyheter

En ambulans som förstörts i bombattacken mot sjukhuset Hama Central/Sham, Syrien.
Syrien

Stridande parter måste sluta bomba sjukhus i Syrien

Sjukhuset Hama Central/Sham, som vi stödjer, utsattes i tisdags för ett bombanfall och tvingades ur drift. Nu står människor utan alternativ till livräddande sjukvård när de behöver den som mest. Vi kräver att alla stridande parter slutar bomba sjukhus. 

En operationssal på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien strax söder om den turkiska gränsen.
Syrien

Det tysta kriget

"I vissa delar av Syrien kan du se och höra kriget. Andra områden är tysta, det finns inga ljud som vittnar om det pågående kriget. Men lidandet är fortfarande stort och traumatiska händelser sker dagligen."
– Diala Ghassan, som besökt Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.

Ambulans utanför sjukhuset i Tal Abyad, Syrien.
Syrien

Skadade syrier får inte sjukvård i Raqqa

Striderna kring den syriska staden Raqqa leder till att sjuka och skadade har mycket svårt att få akut livräddande sjukvård. Det är nästan omöjligt för människor att fly ut ur staden. Många krigsskador blir allvarligt infekterade och människor dör innan de får vård.

Våra team finns på plats i Menbij-lägret för att bistå syriska internflyktingar.
Syrien

Flygattacker eller minfält – det enda Raqqas invånare har att välja på

Striderna fortsätter i den syriska staden Raqqa. Befolkningen måste nu ta ställning till om de ska stanna kvar trots bomberna som faller eller om de ska försöka fly genom aktiva frontlinjer och minfält.