Hoppa till huvudinnehåll

HUMANITÄR HJÄLP I DÖDLÄGE

Publicerad 6 mars 2013
Foto: Agus Morales

Efter två år av extremt våldsam konflikt är den humanitära situationen i Syrien katastrofal. Hjälpen motsvarar inte på långa vägar behoven och vi uppmanar nu konfliktens parter att förhandla ett avtal för att underlätta distributionen av hjälp. Det internationella samfundet måste ge sitt stöd till icke-statliga organisationer.

Den diplomatiska förlamning som förhindrar en politisk lösning på konflikten kan på intet sätt ursäkta misslyckandet för de humanitära insatserna. Vi uppmanar nu parterna i konflikten att förhandla fram ett avtal om humanitärt bistånd, och samtidigt måste stater, FN och givare inse landets splittring och snabbt ge sitt stöd till icke-statliga organisationer för att hjälpa dem att hjälpa där de kan.

Kollapsad sjukvård

Det tidigare välfungerande hälso-och sjukvårdssystemet i Syrien har kollapsat, livsmedelsbristen är utbredd och vatten-och elförsörjning är avbruten.  57 procent av sjukhusen har skadats och 36 procent fungerar inte alls, enligt officiella uppgifter. Denna statistik omfattar inte de privata kliniker eller provisoriska sjukhus som har förstörts eller skadats.

– Den medicinska hjälpen blir måltavla i konflikten, sjukhus förstörs och sjukvårdspersonal tillfångatas, förklarar Dr Marie-Pierre Allie, ordförande för Läkare Utan Gränser i Frankrike.

1 miljon har flytt landet

Enligt FN är 2,5 miljoner syrier på flykt inom Syrien. De som har flytt landet uppgår nu till en miljon människor. De flesta av dessa flyktingar har bosatt sig i grannländerna, där biståndet är otillräckligt, och organisationer och lokalsamhällen kämpar för att ta emot tillströmningen av människor.
I regeringskontrollerade områden i Syrien arbetar Syriska Röda halvmånen (SARC) och andra lokala organisationer som godkänts av regeringen för att fördela hjälpen. FN:s organ och internationella organisationer som godkänts av regeringen är tvungna att arbeta i partnerskap med lokala organisationer, vars insatsförmåga redan är mättad och begränsad till vissa geografiska områden.

Krävs mer oberoende hjälp

I områden under oppositionens kontroll är internationella hjälpinsatser extremt begränsade. Där kommer merparten av hjälpen till civila från den syriska diasporan, från länder som är vänligt inställda till oppositionen och från politiska och religiösa nätverk och är därmed underkastad dessa gruppers politiska agendor. Vi har lyckats öppna tre sjukhus i oppositionskontrollerade områden i landets norra delar och ser att hjälpen på plats är otillräcklig för att möta befolkningens behov. Eftersom vi inte har fått tillstånd från myndigheterna i Damaskus har vi inte tillgång till de regeringskontrollerade områdena.

Måste nå en överenskommelse

Under rådande förhållande är det oerhört viktigt att humanitära organisationers kapacitet för att bistå med oberoende hjälpinsatser i hela Syrien ökar.

– Myndigheterna i Damaskus har lösningen för att bryta dödläget och ta bort alla hinder för oberoende hjälpinsatser över hela landet, sa Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel.

– Vi uppmanar alla parter i konflikten att, i brist på en politisk lösning, åtminstone nå en grundläggande överenskommelse som gör att humanitär hjälp kan ges på mest effektiva sätt.

Måste respektera sjukvårdsinsatser

En sådan överenskommelse bör omfatta praktiska villkor för att organisera humanitära hjälpinsatser som utgår från grannländer eller som görs över frontlinjer i Syrien. Vi uppmanar också stridande parter att respektera alla sjukvårdsinrättningar i landet.

Avsaknaden av en överenskommelse ska inte hindra internationella hjälporganisationer från att agera där de har möjlighet, oavsett vilken grupp som kontrollerar området i fråga. FN och stater måste stödja humanitära insatser över landsgränser. Dessutom får hjälp till oppositionskontrollerade områden inte längre vara föremål för sanktioner från den syriska regeringen.
 
Läkare Utan Gränser har tre sjukhus i norra Syrien och har behandlat 16 000 patienter och utfört 1300 operationer. Läkare Utan Gränser bistår också syriska flyktingar i Libanon, Irak, Jordanien och Turkiet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare