Hoppa till huvudinnehåll

HUMANITÄR KRIS NÄRA

Publicerad 2 oktober 2012

Nu i veckan samlas regeringschefer i Genève i samband med att FN:s flyktingorgan (UNHCR) håller sitt 63:e årsmöte. Samtidigt fortsätter de somaliska flyktingarna i Dadaab, världens största flyktingläger, att leva under mycket svåra förhållanden.

Vi uppmanar nu alla länder som anslutit sig till flyktingkonventionen att fullt ut samarbeta med Kenyas regering och UNHCR så att de kan fullgöra sina skyldigheter mot flyktingarna i Dadaab. Drastiska åtgärder måste till för förbättra flyktingarnas situation.
– Vi ifrågasätter starkt den övergripande hjälpen till flyktingarna. I takt med att säkerhetsläget i lägren försämrats har hjälpen minskat avsevärt. Det kommer inte som någon överraskning att flyktingar återigen står inför utbrott av kolera och hepatit E, säger vår medarbetare Bruno Jochum, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers i Schweiz, som besökte Dadaab förra veckan.

Humanitär kris nära

Sedan förra året har det internationella ekonomiska stödet till Dadaab minskat med drygt 40 procent. Men antalet flyktingar har fortsatt att växa. När regnperioden nu nalkas blir bristen på husrum och sanitet ett hot mot flyktingarnas hälsa. Det är bara en tidsfråga innan en ny stor humanitär kris drabbar lägren.
Flyktingarna får inte heller det skydd de har rätt till enligt konventionen.
– Det faktum att nyanlända flyktingar inte registreras är helt enkelt inte acceptabelt, och det är ett klart brott mot flyktingkonventionen och internationella avtal, fortsätter Jochum. Vi uppmuntrar nu Kenyas regering och UNHCR att lösa denna viktiga fråga. Registreringarna måste återupptas utan dröjsmål.

Kritiskt säkerhetsläge

I Somalia pågår fortfarande en väpnad konflikt. Trots vissa förbättringar av säkerhetsläget de senaste månaderna, är situationen fortsatt osäker i landet. 
Vår verksamhet i lägren är, precis som andra hjälporganisationers verksamhet, fortsatt begränsad efter att ytterligare en säkerhetsincident inträffade i juni. För närvarande har vi ingen möjlighet att ha internationell personal på plats i Dadaab och vår möjlighet att ge akut medicinsk hjälp till lägren är hotad.
Nu uppmanar vi de inblandade att omedelbart återuppta registreringen av nyanlända flyktingar och att fatta politiska beslut som garanterar människors skydd. Drastiska åtgärder måste till för att människors grundläggande behov i lägren ska kunna tillgodoses - i synnerhet tak över huvudet och förbättrade sanitära förhållanden.
 
I Dagahaley, ett av fem läger i Dadaab, driver vi ett sjukhus med 200 sängar. I snitt sker 14 000 patientbesök varje månad och över 400 gravt undernärda barn är just nu inskrivna i våra undernäringsprogram. Vi driver även fyra hälsokliniker i Dagahaley där vi erbjuder grundläggande sjukvård inklusive mödravård, vaccinationer och psykosocial vård.
Läs mer om vårt arbete i Kenya här.
 
För ett år sedan, i oktober 2011, blev våra två medarbetare, Montserrat Serra och Blanca Thiebaut, kidnappade i Dadaab när de arbetade med att ge hjälp till den somaliska befolkningen. Montserrat och Blanca är fortfarande i fångenskap och vi fortsätter med akuta insatser, samtidigt som all vår ordinarie medicinska verksamhet har lagts på is i väntan på en säker frigivning.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare