Hoppa till huvudinnehåll

Indraget tillstånd drabbar utsatta i Lugansk

Publicerad 25 september 2015
Foto: Jon Levy/Foto8
Sedan juni 2014 har Läkare Utan Gränser gett stöd till över hundra vårdinrättningar i Lugansk med läkemedel, medicinsk utrustning, hygienartiklar och förnödenheter.

Läkare Utan Gränser tvingas upphöra med den medicinska och humanitära insatsen i Lugansk. Detta efter att myndigheterna i den självutnämnda folkrepubliken Lugansk inte har gett oss tillstånd att fortsätta med arbetet. Som en följd av beslutet riskerar befolkningen att bli utan tillgång till livsnödvändig sjukvård och mediciner.

– Beslutet är oacceptabelt. Den väpnade konflikten har skapat stora medicinska och humanitära behov hos människorna i Lugansk, säger Bart Janssens, Läkare Utan Gränsers operative chef.

– Läkare Utan Gränser har varit en av de få internationella organisationer som har bistått med nödvändig hjälp på plats. I mer än ett år har vi stöttat lokala läkare och sjuksköterskor för att de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Som i alla konfliktområden där vi arbetar har vårt enda mål varit att bistå utsatta människor – oavsett politisk åsikt eller vilken sida av frontlinjen de befinner sig på.

Som i alla konfliktområden där vi arbetar har vårt enda mål varit att bistå utsatta människor

Bart Janssens, Läkare Utan Gränsers operative chef

Sedan juni 2014 har Läkare Utan Gränser gett stöd till över hundra vårdinrättningar i Lugansk med läkemedel, medicinsk utrustning, hygienartiklar och förnödenheter. Vi har drivit mobila kliniker på 35 platser och genomfört 42 000 patientbehandlingar i samarbete med den lokala sjukvårdspersonalen. Utöver det har Läkare Utan Gränser donerat läkemedel och medicinsk utrustning för att behandla över 37 000 personer med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Vi har även behandlat runt 4 900 patienter som skadats i konflikten under perioder av intensiva strider.

– På grund av konflikten har det blivit svårt och ibland omöjligt att få tag på läkemedel, dessutom har priserna för de läkemedel som finns ökat kraftigt, säger Bart Janssens.

– Vi är särskilt oroliga för de som bor nära frontlinjen. Det är äldre, sjuka och flyktingar som drabbas hårdast. Vi är väldigt upprörda över att vi inte får fortsätta att hjälpa dem. Särskilt nu, när många läkare och sjuksköterskor har lämnat området vid frontlinjen och vintern är i antågande.

Alla Läkare Utan Gränsers aktiviteter i området är samordnade med och inrapporterade till hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Lugansk. Aktiviteterna inkluderar transport, förvaring och distribution av mediciner till sjukvårdsinrättningar. Efter beslutet från Lugansk Humanitära kommitté har Läkare Utan Gränser nu stängt sitt kontor i Lugansk och har inte längre någon personal kvar i området. De mediciner som fanns i vårt lager har skänkts till sjukvårdsinrättningar som är i desperat behov av material.

– Vi har hela tiden försökt vara transparenta och arbeta tillsammans med myndigheterna, säger Bart Janssen.

– Därför är vi väldigt upprörda över att de kommer med felaktiga anklagelser mot oss i media och att de har försökt skrämma vår personal genom att komma in på vårt kontor med beväpnade män vid ett flertal tillfällen de senaste två veckorna.

Vi fortsätter att arbeta på båda sidor om frontlinjen i de östra delarna i landet, även i den del som utnämnts till Folkrepubliken Donetsk. Sedan konflikten började har Läkare Utan Gränser stöttat fler än 350 sjukvårdsinrättningar på båda sidor om frontlinjen med läkemedel och medicinskt material. Sedan maj 2014 har vi utfört mer än 100 000 patientbehandlingar, skänkt medicinskt material för att behandla över 23 000 krigsskadade patienter och mediciner för att behandla över 61 000 patienter med kroniska sjukdomar.

I Donetskregionen har vi sedan 2011 även haft ett projekt för att behandla läkemedelsresistent tuberkulos och har för närvarande 196 patienter under behandling i fängelser.

 

Läkare Utan Gränser väljer aldrig sida i konflikter. Vi styrs inte av några politiska och militära agendor utan utgår bara från människors behov av sjukvård, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare