Hoppa till huvudinnehåll

Internationella barnmorskedagen

Publicerad 3 maj 2019
Foto: Severine Sajous
Alaa föddes på Läkare Utan Gränsers förlossningsklinik i Beirut. Det är barnmorskor som själva hanterar förlossningar utan komplikationer samt vård av nyfödda.

Läkaren Laura Rinchey är medicinskt ansvarig i Läkare Utan Gränsers projekt i södra Beirut, Libanon. Här berättar hon om projektet och om barnmorskors viktiga roll.

 

“Söndag den 5 maj, är en viktig dag. Ändå känner de flesta inte till den. Fastän internationella barnmorskedagen har funnits i nästan 20 år i över 50 länder är den inte lika populär som andra internationellt erkända dagar, och den får inte lika mycket uppmärksamhet. Men jag tycker att det är en dag värd att fira.

Jag arbetar för Läkare Utan Gränser i Beirut. Bland libanesiska kvinnor är andelen kejsarsnitt betydligt högre än bland kvinnor i världen i stort: i Libanon gör mellan 40 och 50 procent kejsarsnitt, i världen ligger snittet på 10–15 procent. Libanon vill minska antalet, och det gläder mig att se att Läkare Utan Gränser försöker bidra till den insatsen. Sedan 2012 har vi gett barnmorskeledd vård i landet, med förhoppningen att på så sätt minska antalet kejsarsnitt och även få ner de medicinska kostnaderna för födslar. Forskning visar att barnmorskeledd vård ökar mödrars välbefinnande och minskar antalet för tidigt-födda med 24 procent. Bra hjälp hjälper också fler att lyckas med amningen och ökar tillgången till preventivmedel, samt minskar risken för onödiga ingrepp.

Vår personal följer kvinnor från graviditet till födsel

 

Läkare Utan Gränser jobbar på flera kliniker i Bekaadalen och i södra Beirut dit kvinnor kan komma hur många gånger de vill före och efter förlossningen. Vi bistår också med familjeplanering. På klinikerna har kvinnorna tillgång till alla tjänster som rör sexuell och reproduktiv hälsa på ett och samma ställe och vår personal följer kvinnorna från graviditet till födsel. Varje dag ser vi hur relationer utvecklas mellan patienter och barnmorskor i våra projekt.

År 2018 inledde Läkare Utan Gränser också ett samarbete med Rafik Hariri Universitetssjukhus (RHUH) i Beirut, där en pilotstudie görs med den barnmorskeledda modellen. RHUH är det första libanesiska offentliga sjukhus som använder sig av det här sättet att arbeta. På våra förlossningskliniker assisterar barnmorskor vid icke-komplicerade vaginala förlossningar och ger sedan neonatal vård. De mer akuta fallen hänvisas till sjukhusets specialistklinik där de tas om hand av medicinska team. Det goda samarbetet mellan sjukhuset och Läkare Utan Gränser illustrerar hur obstetriker och barnmorskor kan arbeta sida vid sida för att säkerställa att förlossningarna är säkra och går bra.

Få barnmorskor utbildas

Läkare Utan Gränser implementerar också den här modellen på två andra mödravårdskliniker i Arsal och Majdal Anjar i Bekaadalen. Några av utmaningarna med att utveckla modellen i just Libanon är att väldigt få barnmorskor utbildas varje år och att det finns små möjligheter för barnmorskor att öva på och utveckla de kunskaper de lärt sig under utbildningen. Därför ger Läkare Utan Gränser barnmorskorna möjligheten att praktisera och utveckla sina kunskaper på våra kliniker. Förra året erbjöd vi stöd vid närmare 5000 förlossningar runtom i landet.

Jag har, både personligt och professionellt, alltid varit övertygad om att barnmorskor spelar en viktig roll, och mitt nuvarande jobb i Libanon stärker bara den känslan. Jag hoppas att fler och fler offentliga sjukhus i landet kommer använda sig av den här vårdmodellen. Att föda är ett av de viktigaste ögonblicken i en kvinnas liv, och att kunna föda vaginalt, om det är medicinskt möjligt, borde alltid prioriteras. Därför måste vi stärka barnmorskornas roll under förlossningen.”


/Laura Rinchey