Hoppa till huvudinnehåll

Irak: Vi hjälpte, men de fick det att fungera

Publicerad 6 maj 2019
Foto: Elisa Fourt / Läkare Utan Gränser
Sian Geraty på Imam Ali-sjukhuset i Baghdad, Irak.

Sian Geraty är en akutmedicinsk specialist från Sydafrika. Det senaste halvåret har hon arbetat i Sadr City, en trångbodd stadsdel i den irakiska huvudstaden Baghdad. Hon beskriver hur Läkare Utan Gränser har hjälpt till att organisera kaoset på en av sjukhusets mest hektiska akutmottagningar.

”När folk tänker på Läkare Utan Gränser så får de ofta en bild av en grupp utländska läkare som hanterar extrema akutfall och bygger sjukhus på väldigt kort varsel för att behandla de vars liv är i fara. Sällan talar man om arbetet som sker bakom rubrikerna: hanteringen av ’vardagliga akutfall’. När jag först kom till Sadr City i mitten av 2018 så förstod jag direkt hur den delen av vårt arbete är minst lika viktigt som det andra arbetet vi gör.

Sadr City är en förort på 30 kvadratkilometer i nordvästra Baghdad. Den byggdes under sent 50-tal som svar på den stora bostadsbristen som rådde i staden. Målet var att ge bostäder till fattiga stadsbor varav många kom från landsbygden i strävan efter arbete och som bodde i förfärliga förhållanden.  

Nästan 60 år senare så är Sadr City en trångbodd stadsdel med 3,5 miljoner invånare och med endast fyra sjukhus. Vi började ge support till Imam Ali-sjukhuset, som har 240 sängar, under den senare delen av 2017.

’Akutmottagningen tar emot 20 000 patienter per månad’

Förra året så tog akutmottagningen på Imam Ali-sjukhuset emot 20 000 patienter i snitt per månad. Detta innebär att läkarna behandlade upp till 700 personer per dag. Det är en massiv börda för ett normalstort sjukhus.

Det stora antalet patienter beror på många olika faktorer så som begränsad tillgång på vård och en stor mängd olyckor och sjukdomar. Vårdcentralerna i Sadr City stänger ofta sen eftermiddag vilket innebär att många människor tar sig direkt till akutmottagningen. Vissa patienter tror också att de kommer få bättre behandling där.

Patienterna har besvärliga levnadsförhållanden

Den stora mängden patienter förklaras också av miljön som patienterna bor i. Trafiken på gatorna är kaotisk och olyckor vanliga. Patienterna har besvärliga levnadsförhållanden, vilket förklarar varför läkare måste behandla så många svåra fall av hjärtsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Utöver detta så är Sadr City beläget i Rufasa-distriktet som hade den högsta frekvensen av tuberkulosfall i hela Irak 2017.

Akutmottagningen i Imam Ali är bemannad av irakiska allmänläkare under övervakning av en enda specialist i akutmedicin. Varje dag hanterar de hundratals patienter i behov av brådskande behandling. Läkarna arbetar efter bästa förmåga i en miljö där det förekommer hot och situationer snabbt blir kaotiska. Att prioritera mellan patienter kan snabbt bli en utmaning.

Varför ’triage’?

Ett team från Läkare Utan Gränser besökte först Imam Ali-sjukhuset 2017 och föreslog direkt att förbättra sättet akutmottagningen drivs. Vi började med att bidra med donationer av utrustning till sjukhuset och fortsatte sedan med att renovera hela akutmottagningen. Vi föreslog att implementera ett triagesystem vilket innebar att ändra avdelningens utformning.

Triage – att prioritera patienter

Triage – att prioritera patienter utifrån hur allvarligt deras tillstånd är – är inte ännu implementerad i de flesta vårdinrättningarna i Irak. Vi var säkra på att ett triagesystem skulle hjälpa sjukhuset betydligt, både för läkare och patienter.

Vi tränade över 80 akutmottagningsläkare och sjuksköterskor i hur man klassificerar patienterna med hjälp av en simpel färgkod: ’grönt’ för patienter med icke allvarliga skador eller medicinska tillstånd, ’gult’ för patienter som är allvarligt skadade eller sjuka men i ett tillstånd som inte är direkt livshotande; och ’rött’ för patienter som behöver omedelbar sjukvård.

’Läkare och sjuksköterskor har gjort det nya systemet till sitt’

När den nya akutmottagningen på Imam Ali-sjukhuset var redo att öppnas så var läkarna och sjuksköterskorna redo att arbeta med det nya systemet. Sedan dess så har kaoset som tidigare var vardag blivit mycket mer hanterbart. Personalen har verkligen tagit till sig det nya systemet.  

Vi var lite oroade över hur patienterna skulle hantera systemet – det är aldrig lätt att ändra människors vanor. Vi träffade den lokala befolkningen för att förklara varför vi implementerade det nya systemet och deras feedback har varit väldigt positiv.

De trivs bättre på jobbet

Triage innebär att patienterna sorteras direkt när de kommer till akutmottagningen och att människor som är kritiskt sjuka inte behöver vänta i kö för att få vård. Avdelningen är fortfarande full med folk och är väldigt hektisk, men det här nya systemet har definitivt gett mer struktur. Läkarna känner sig generellt mindre stressade och vissa sjuksköterskor berättar att de trivs bättre på jobbet med det nya systemet.

Vårt team som består av en akutläkare, en ansvarig sjuksköterska, en tolk och en hälsoinformatör är fortfarande i Sadr City. Varje dag så jobbar vi hand i hand med avdelningens sjukvårdspersonal för att erbjuda den bästa möjliga vården och servicen till hundratals patienter.

Medan några i Läkare Utan Gränsers team förklarar hur triage fungerar till de som kommer in till akutmottagningen så ger andra teknisk support till de irakiska läkarna som generellt sätt är uppskattande av vägledningen vi kan ge. De tackar oss ofta för förändringarna vi gjort men jag säger alltid åt dem att vi har hjälpt, men de är de som har fått det att fungera."