Hoppa till huvudinnehåll

Döda och många skadade efter strider i Taiz

Publicerad 25 mars 2019

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En skadad man får vård på ett sjukhus i Aden, Jemen. Bilden är från ett tidigare tillfälle.

En skadad man får vård på ett sjukhus i Aden, Jemen. Bilden är från ett tidigare tillfälle.

Efter fyra dagars intensiva strider i staden Taiz i Jemen har tillgången till sjukvård kraftigt begränsats. Minst ett sjukhus har tvingats stänga. Strider i tättbefolkade områden i staden får förödande konsekvenser för civilbefolkningen och förhindrar skadade att söka livräddande vård.

– Skadade människor har blivit instängda mellan stridande parter och många av dem når inte fram till vårdinrättningar, vare sig i eller utanför Taiz, säger Caroline Ducarme som ansvarar för våra insatser i Jemen.

– De senaste fyra dagarna har tre vårdinrättningar som vi stödjer tagit emot 49 personer som skadats i striderna och två som var döda redan vid ankomsten till kliniken. Men hur många som egentligen är i behov av akut livräddande vård känner vi inte till, säger Caroline Ducarme.

Det förekommer rapporter om att ett sjukhus har skadats av strider i närheten. Dessutom har ett av stadens offentliga sjukhus tvingats stänga till följd av striderna, vilket gör det ännu svårare för de drabbade att få akutvård.

Rädda att sjukhusen ska attackeras

I ett statligt sjukhus som vi stödjer har sjukvårdspersonalen rapporterat att en allvarligt skadad patient tvingades ut ur operationssalen och därmed förhindrades från att få mycket välbehövlig vård.

– Detta är helt enkelt oacceptabelt. Behovet av skydd av sjukvårdsinrättningar är fortfarande stort, säger Caroline Ducarme.

– Patienter berättar för oss att de inte kan ta sig till sjukhusen på grund av strider och vägspärrar och det finns en utbredd rädsla för att sjukhusen kan bli attackerade. Till följd av den här rädslan hämtas patienter på sjukhusen av sina anhöriga. Det finns också medicinsk personal som slutat jobba eftersom de är rädda för sin egen säkerhet.

Under stridernas första dag kom en tvåårig pojke till vårt traumacenter i Taiz Houban. Pojken hade en splitterskada i ansiktet som han fått när en granat landade i närheten av hans hus i de gamla stadsdelarna. Familjen hade kört i tre timmar och korsat flera frontlinjer där striderna rasade för fullt för att nå fram till sjukhuset.

Än en gång uppmanar vi alla stridande parter att vidta åtgärder för att säkerställa att civilbefolkningen är skyddad, se till att sjuka och skadade har möjlighet att nå fram till sjukhusen, tillåta införsel av humanitära och medicinska förnödenheter till alla områden och skydda medicinsk personal och sjukvårdsinrättningar.

I Jemen arbetar Läkare Utan Gränser vid 13 sjukhus och vårdcentraler och ger stöd till ytterligare drygt 20 vårdinrättningar i 12 provinser. Men det senaste årets upprepade attacker mot medicinsk personal och vårdinrättningar har tvingat oss att avbryta arbetet på flera håll. Sedan I mars 2015, då den nuvarande konflikten startade, har närmare 120 000 patienter med krigsrelaterade skador behandlats på sjukhus som vi stödjer i Jemen.

Relaterade nyheter

Breda söker vård för sin sjuka son Muhatasein på vårt koleracenter i provinsen Ibb 2017, nu har antalet kolerafall i Ibb ökat igen.
Jemen

Jemen: Ny våg av kolera

I Jemen har en våg av kolerafall uppdagats. Vi trappar upp våra insatser i de drabbade områdena, speciellt genom att fokusera på vatten och sanitet för att stoppa sjukdomen från att spridas.

Läkare Utan Gränsers team i Jemen behandlar en flicka med brännskador på sjukhuset i Khamir.
Jemen

Jemen: Givarländer måste ta ansvar

Idag möts FN:s givarländeri Genève för att öka det finansiella stödet till krisen i Jemen. Men flera av givarländerna är själva inblandade i kriget och dessutom hindrar de humanitär hjälp från att nå fram till människor i behov.

Koleracentret i Abs, Jemen, som förstördes i attacken den 11 juni, 2018.
Jemen

Jemen: Koalitionen tar inte ansvar för bombattack

Vi är bestörta över de resultat som presenterats efter en utredning av bombattacken mot vårt koleracenter den 11 juni 2018. Vi tillbakavisar också alla anklagelser i rapporten.

Vår insats i Jemen en av våra största pågående insatser just nu. Bilden är från ett sjukhus i Khamer.
Jemen

"Vi gör allt vi kan"

"Det finns en patient jag kommer att minnas alldeles särskilt. En 15-årig pojke som hade varit med om en motorcykelolycka."
- Chris Hook, läkare i Jemen.