Hoppa till huvudinnehåll

KALLT VÄDER SLÅR HÅRT

Publicerad 2 mars 2012

Migranter lider på grekiska gränspolisstationer till följd av den senaste tidens extrema väderförhållanden.

De senaste veckornas extrema väderförhållanden har ökat trycket på det redan bräckliga systemet för att ta emot migranter vid gränspolisstationerna i Soufli, Tychero och Feres samt vid uppsamlingslägret i Filakio i Evrosregionen i östra Grekland.
- De nyanlända får tillbringa uppemot en dag i minusgrader i särskilda vänteområden, berättar Antonio Virgilio, som är chef för Läkare Utan Gränser i Grekland.
Migranterna har ofta redan utsatts för svåra prövningar under resan till Grekland och saknar varma kläder. Ibland har de inte fått den läkarvård de har rätt till.

Omöjligt att hålla värmen

Det finns ingen uppvärmning i vänteområdena utanför de tre gränspolisstationerna i Evros och migranterna får inte några extrakläder, sovsäckar eller överlevnadsfiltar för att hålla sig varma. 
- Mottagningsförhållandena är oacceptabla, säger Virgilio.
Ett av Läkare Utan Gränsers kristeam har hjälpt migranterna vid de tre polisstationerna och i mottagningscentret. Teamet finns till hands dygnet runt för att se till att de som behöver sjukvård får tillgång till den och för att förse migranterna med varma kläder, sovsäckar, överlevnadsfiltar och hygienutrustning. Under insatsens fyra första dagar behandlade Läkare Utan Gränser 125 migranter, bland dem många kvinnor och barn. Ett tiotal av dem hade frostskador och fick första hjälpen innan de svårare fallen skickades till sjukhus.

Nytt transitläger byggs

Teamet planerar nu att förbättra vänteområdena så att de ger ett visst skydd mot den ibland extrema kylan.  De grekiska myndigheterna håller på att bygga ett nytt transitläger i Poros, som kommer att tas i bruk i mitten av mars. Alla nyanlända kommer att registreras där medan Läkare Utan Gränser fortsatt kommer att svara för att utvärdera behoven av sjukvård.

55 000 nyanlända migranter

2011 tog sig 54 974 papperslösa migranter över gränsen till Evrosregionen i Grekland. Våra läkare behandlade nästan 2 700 patienter för luftvägs- och magproblem samt hudproblem, orsakade av de dåliga levnadsförhållandena och överbeläggning i lägren.   

Medarbetare med en patient

Hur kan du stödja vårt arbete?

Det är tack vare dina och andras donationer som vi kan vara oberoende, neutrala och opartiska – en förutsättning för vårt arbete i konfliktområden. Med ett regelbundet stöd ser du till att vi har resurserna som behövs för att agera snabbt.
Bli månadsgivare