Hoppa till huvudinnehåll

Kampanj om de humanitära principerna

Publicerad 15 mars 2019
Foto: Hans-Juergen Burkard
En anställd på Läkare Utan Gränser diskuterar problem med en soldat i Angola.

De humanitära principerna om oberoende, neutralitet och opartiskhet är vägledande i Läkare Utan Gränsers arbete, såväl i fält som på hemmaplan i Sverige. Samtidigt ifrågasätts de allt oftare, både av politiker och väpnade aktörer i krigsområden.

I mars och april har Läkare Utan Gränser en kampanj online där vi förklarar vad de humanitära principerna innebär och hur de guidar organisationens arbete.

– Det är viktigt att människor förstår de humanitära principerna och hur Läkare Utan Gränser använder sig av dem i praktiken. Det gäller förstås för befolkningen i de konfliktområden där vi verkar men också för människor i Sverige som ger oss pengar eller stöttar oss på annat sätt, säger Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Till skillnad från utvecklingsbistånd som är långsiktigt och inriktat på bestående samhällsförändringar handlar den humanitära hjälpen om att rädda liv här och nu. Som organisation är Läkare Utan Gränser neutral vilket innebär att vi inte tar ställning i väpnade konflikter. Alla som behöver vård är välkomna på våra sjukhus, så länge de lämnar vapnen utanför.

Kärnan i humanitärt arbete och kanske den viktigaste principen för våra patienter är idén om opartiskhet. Att vem som helst ska få vård och hjälp, oavsett sin politiska, militära eller religiösa tillhörighet. För att uppnå detta är det finansiella oberoendet ett viktigt verktyg.

– Det faktum att Läkare Utan Gränser finansieras till 90 procent av privata givare ger oss friheten att själva bedöma hjälpbehoven och agera därefter, utan att låta oss styras varken av politiker eller mediernas strålkastare, säger Frida Lagerholm.  

Gamla principer i en ny värld

Det var grundaren av Röda Korset, schweizaren Henri Dunant, som i mitten av 1800-talet sådde fröet till de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet och oberoende. De här principerna har länge fungerat som en garant för hjälporganisationernas tillträde till människor i nöd, ett slags dörröppnare för att få tillstånd av hårdföra regeringar likaväl som av rebellrörelser.

Men i dagens kriser och konflikter blir de allt oftare ifrågasatta. I de komplicerade kriser som uppstått efter det kalla kriget råder andra spelregler där begrepp som neutralitet och oberoende inte är lika giltiga längre. Inte minst tydligt blev detta efter att USA inledde sitt ”krig mot terrorismen” som på flera håll har svepts in i en humanitär mantel för att öka legitimiteten.

– Principerna är lika viktiga som någonsin och vi står fast vid dem även när de utmanas, men det är viktigt att komma ihåg att de främst är ett redskap för att nå fram till människor med behov av hjälp. Vi brukar prata om att de humanitära principerna som vår etiska kompass, säger Frida Lagerholm.

Mer om principerna som vägleder oss >

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare