Hoppa till huvudinnehåll

KÄMPAR FÖR BÄTTRE BEHANDLING

Publicerad 24 mars 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm

Bättre behandling – det är vad som krävs för att hjälpa de 440 000 personer som varje år drabbas av antibiotikaresistent tbc runtom i världen. Idag är det världstuberkulosdagen och vi vill uppmärksamma hur svår den nuvarande behandlingen är för våra patienter och hur viktigt det är att ny medicin når ut till de drabbade.

Varje år behandlar Läkare Utan Gränser tusentals människor mot antibiotikaresistent tuberkulos. Vår läkare Johanna Kuhlin är just nu i Uzbekistan där hon arbetar med patienter som kämpar både mot sjukdomen och mot de plågsamma biverkningarna av medicinen.
– Jag minns Aibek 37 år på det lilla sjukhuset i Khodjeily. Han var mycket andfådd, hade feber och hade ont när han andades. På lungröntgen, kunde man se stora hålrum i både höger och vänster lunga. Det är ett säkert tecken på tuberkulos här i landet.  Vi började behandling med antibiotika och tuberkulosmediciner, ändå blev han bara sämre. Den andra dagen orkade han inte sitta upp och han svarade inte när vi försöker prata med honom. Dagen därpå somnade han in. Det känns som ett misslyckande, men jag vet att hans liv inte gick att rädda med de medel vi hade.

Svåra biverkningar

Dagens behandling mot antibiotikaresistent tuberkulos är nästan ofattbart grym. Den sträcker sig över två år med upp till 20 olika dagliga mediciner och åtta månader av dagliga injektioner. Bland biverkningarna finns livslång dövhet, psykoser och ständigt illamående. I slutänden är möjligheterna till överlevnad ändå små, bara hälften av de som får behandling blir botade.

Behövs mer finansiering

Tillsammans med sina patienter och kollegor vittnar Johanna om behovet av brådskande och angelägna förändringar: om allmän tillgång till diagnostik och behandling av antibiotikaresistent tuberkulos, om bättre behandlingsprotokoll och större finansiellt stöd för att öka behandlingen och stödja forskningen för nya behandlingar.

Lanserar manifest

På Läkare Utan Gränser har tuberkulosdrabbade och de som vårdar dem tillsammans skrivit ett manifest som beskriver situationen och de stora behoven.
Manifestet, vilka som skrivit på det och om den globala kampen mot multiresistent tuberkulos finns att läsa på: www.msfaccess.org/TBmanifesto. Där finns även fler bilder, videor och mer fakta om kampanjen.
 
Tuberkulosen är på väg tillbaka på allvar - den här gången i antibiotikaresistent form. Men de första nya läkemedlen mot tuberkulos på 50 år biter nu även på den multiresistenta formen av sjukdomen och måste så fort som möjligt nå ut i behandlingen av de drabbade. Annars riskerar vi att på nytt hamna i den situation vi hade i Sverige så sent som någon generation tillbaka, när tuberkulosen var en folksjukdom med små överlevnadschanser.

Relaterade nyheter

Trots att fler människor dör av tuberkulos än av hiv är sjukdomen sorgligt underfinansierad.
Tuberkulos

Tuberkulos - allt annat än en sjukdom från det förgångna

DEBATT | I Sverige förknippas tuberkulos, tbc, ofta med det förflutna och är en doldis på folkhälsoagendan. Men globalt sett är det den infektionssjukdom som skördar flest liv och inte minst läkemedelsresistenta former av tbc ökar i en oroväckande takt.

Tuberkulos

Allt annat än en sjukdom från Edith Södergrans tid

I Sverige förknippas tuberkulos ofta med det förflutna, men sjukdomen dödar fortfarande tre människor i minuten. Trots att antibiotikaresistenta former av tuberkulos sprids i en oroväckande takt har bara 5 procent av behövande tillgång till rätt läkemedel.