Hoppa till huvudinnehåll

Kampen mot mässling i Kongo-Kinshasa

Publicerad 13 februari 2017
Foto: Läkare Utan Gränser
När teamet lämnade Mulungu, Kongo-Kinshasa, hade de vaccinerat 4 165 barn mot mässling.

Mässling är en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall bland barn, trots att den lätt kan förebyggas. Våra team trotsade översvämmade floder, djungel och beväpnade grupper för att vaccinera och behandla barn med sjukdomen.

 – Jag var rädd. När vi kom fram till vårdcentralen låg alla sjuka barn tillsammans i ett stort mörkt rum. Det måste ha varit omkring 40 barn där. De var svaga, med röda ögon, rinnande näsor och utslag på huden... jag var rädd, berättar Sarah Lutz-Simon, ansvarig för vårt akutteam i södra Kivu-provinsen, Kongo-Kinshasa.

I Mulungu, ett avlägset område i den turbulenta östra delen av Kongo-Kinshasa, stod Sarah och hennes team inför ett utbrott av mässling. Sjukdomen har spridits i en alarmerande takt, med utbrott i flera delar av landet.

– Medan vi väntade på provsvar från testerna började vi skapa isoleringszoner. Först i byn Itanga, så att vi kunde frigöra vårdcentralen och börja behandla de sjuka där. Det finns ingen behandling mot mässling. Det vi gör är att vi försöker lindra symtomen som att förhindra uttorkning, övervaka febern och hantera eventuella komplikationer som kan uppstå, som ögon- och öroninfektioner, berättar  Sarah.

De temporära isoleringscentren bestod av tio bäddar gjorda av trä och täckta med plast. Totalt uppfördes tre center på olika platser inom loppet av en månad. Samtidigt påbörjade sex team vaccinera mot mässling i byarna i ett försök att så småningom stoppa spridningen av sjukdomen.

Många utmaningar längs vägen

För akutteamet var en av de tuffaste utmaningarna områdets terräng.

– Från Bukavu, huvudstaden i södra Kivu-provinsen, fick vi först köra i två dagar. Därefter behövde vi gå längs stigar i fem timmar att komma till fram till drabbade byar. Några ur teamet var tvungna att gå ytterligare i tre dagar för att nå de mest avlägsna områdena, berättar Sarah.

Vaccination mot mässling i Kongo-Kinshasa.Foto: Läkare Utan Gränser.

En annan utmaning med att arbeta i södra Kivu är de väpnade grupperna i området. För att vara säkra på att teamet skulle kunna nå dem de ville vaccinera och behandla såg de till att föra en dialog med var och en av grupperna. 

– Det är inte bara det geografiska avståndet som utgör hinder utan även berg, översvämmade floder, brist på vägar och djungel. Vi måste också hantera möten med beväpnade män, vilket gör tillgång till hälso- och sjukvård ännu mer komplicerat inom detta område, säger Sarah.

”Vi har räddat många liv”

En helikopter såg till så att vaccinet kunde hållas kallt, något som är extremt viktigt. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheten lyckades teamet vaccinera 94 procent av den tilltänka målgruppen. Samtidigt kunde de informera befolkningen och behandla de mest allvarliga fallen.

– Vi har räddat många liv. Att se antalet drabbade människor minska under en sådan kort tid efter vaccination är den bästa belöningen, säger Sarah.

När hennes team lämnade Mulungu hade de vaccinerat 4 165 barn. Totalt behandlades också 352 mässlingsmittade barn, bara två barn avled. Förutom mot mässling vaccinerades barnen också mot pneumokocker, hepatit, haemophilus influenzae (en bakterie som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektion), difteri, stelkramp och kikhosta. Det är en ny kombination av antigener som användes för första gången i provinsen.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare