Hoppa till huvudinnehåll

Koffein låter mig och bebisar andas

Published 6 oktober 2016
Neonantalavdelningen på sjukhuset i Dera Murad Jamali, Pakistan.
Foto: P.K. Lee/Läkare Utan Gränser
Neonantalavdelningen på sjukhuset i Dera Murad Jamali, Pakistan.

I Pakistan har framförallt kvinnor och barn bristande tillgång till sjukvård och det finns ett stort behov av vård av för tidigt födda barn. Läkaren Sahar Iftikhar arbetar för oss i staden Dera Murad Jamali, norra Pakistan. Här berättar hon om en väldigt liten patient.

”Miljoner, om inte miljarder, människor runt om i världen börjar dagen med en kopp java, espresso, te, latte eller cappuccino. Det hjälper många att hålla sig vakna och i mitt fall, också att vara produktiv. Alla dessa drycker innehåller koffein. För ungefär åtta månader sedan visste jag inte att denna trolldryck i injicerbar form, åtminstone två gånger om dagen, också hjälper dig att andas om du bestämmer dig för att välsigna världen med din närvaro före utsatt förlossningsdatum.

Gul är ett sådant barn. När hon föddes, i vecka 28, var hon blå, andades inte och vägde bara 1,4 kilo. Med tre inblåsningar fick vi henne att andas och kopplade upp en maskin som skulle hjälpa henne att fortsätta andas.

För tidigt födda barn har alltid en mycket tuff start. För det första är deras lungor inte tillräckligt utvecklade för att utföra det mödosamma arbetet med att andas. För det andra löper de större risk att drabbas av flera komplikationer. För tidigt födda barn kan också drabbas av korta andningsuppehåll, så kallade apnéer, och då faller ofta barnets puls plötsligt. En behandlingsmetod är då att ge barnet koffein.

Hon kallar henne "den lilla".

Två tredjedelar av världens neonatala dödsfall inträffar i tio specifika länder. Bland dessa är Pakistan nummer tre. Infektioner, för tidig födsel, och syrebrist står för 87 procent av de neonatala dödsfallen i världen. 

Gul har varit med oss ​​i mer än 30 dagar nu och blir allt starkare. Hennes mamma har gått från ett tillstånd av hopplöshet till den typiska "när kan jag ta med henne hem?". Före Gul föddes hade hennes mamma förlorat flera barn som fötts för tidigt. Så jag förstod henne när hon tänkte att det här barnet inte heller kommer att överleva. Men allteftersom Gul blivit bättre har också hennes mamma förändrats. Från att de första dagarna inte vilja fästa sig vid sin bebis till att besöka flickan flera gånger per dag. Hon kallar henne "den lilla".

Vi väntar på att Gul ska gå upp till minst 1,5 kilo. Tills dess att hon är 34 veckor gammal kommer vi ge henne koffein för att motverka andningsuppehåll. Vi håller tummarna för att hon ska få vara frisk. Det är naturligtvis mycket svårt för ett barn som fötts för tidigt att överleva. På barnavdelningen, här på sjukhuset i Dera Murad Jamali, har vi bara haft ett annat barn som fötts i vecka 28 som överlevt. Det var 2014. Om allt fortsätter att gå bra, kommer Gul att vara det andra.

Gul hade de sämsta förutsättningarna i världen när det gäller för tidigt födda barn. Men hon är flickan som började andas mot alla odds. Hon har sett andra barn, mycket större och friskare än henne, komma och lämna avdelningen. Hon är flickan som gjorde en fullständig återhämtning även efter flera komplikationer. Denna flicka förtjänar att allt väl i livet. Jag hoppas att hon en dag kommer veta att teamet från Läkare Utan Gränser gjorde allt de kunde för att hon skulle bli nummer två - som hon nu är. Grattis, baby Gul!”

– Sahar Iftikhar, läkare i staden Dera Murad Jamali, Pakistan