Hoppa till huvudinnehåll

KOLERA UNDER KONTROLL

Published 9 september 2014
Patienter på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Gudele, Sydsudan. FOTO: Nick Owen.
Patienter på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Gudele, Sydsudan. FOTO: Nick Owen.

En kraftig minskning i antalet nya kolerafall i Sydsudan under de senaste veckorna har gjort att vi har haft möjlighet att minska våra insatser mot kolera i området. Istället kommer resurserna att omdirigeras till andra insatser i landet, där mer än 1,7 miljoner människor är på flykt på grund av den pågående konflikten.

Från den 15 maj, när kolerautbrottet blev bekräftat, har vi bistått med behandling för 3300 patienter i huvudstaden Juba och på andra platser i landet. Detta är mer än hälften av de 5561 kolerafall som officiellt har registrerats under det nuvarande utbrottet.

Vår personal agerade snabbt efter utbrottet och satte upp ett behandlingscenter i Juba och placerade ut vätskeersättningsstationer i staden och i andra utsatta områden. Samtidigt så arbetade vi tätt tillsammans med Sydsudanesiska myndigheter och med andra partners för att förbättra människors tillgång till rent dricksvatten och för att utbilda medicinsk personal i att hantera utbrottet.

Utbrottet under kontroll

Inledningsvis så spreds sjukdomen snabbt, något som förvärrades av överfulla läger med dåliga sanitära förhållanden, och på grund av bristen på sjukvård.

– Försämrade levnadsvillkor för hundratusentals människor, i kombination med bristen på fungerande sjukvård skapade gynnsamma förhållanden för spridningen av sjukdomen tidigare i år, säger Brian Moller, landchef för Läkare Utan Gränsers i Sydsudan.

Den senaste tidens minskning av nya kolerafall tyder på att utbrottet nu är under kontroll.

– Vi fortsätter att övervaka situationen men det verkar som att hälsoministeriets, Läkare Utan Gränsers och andra organisationers insatser har bidragit till att få epidemin under kontroll, säger Moller.

Första massvaccinationen i Sydsudan

Som en del i arbetet med kolerautbrottet har vår personal också genomfört den första massvaccinationen mot kolera som någonsin gjorts i Sydsudan. Detta har gjort att mer än 200000 flyktingar och värdfamiljer i Malakal, Minkamen och Juba nu är vaccinerade mot sjukdomen. Fortsättningsvis så vaccinerades ytterligare 150000 flyktingar i Gambellalägret i Etiopien, för att förhindra att utbrottet skulle spridas över gränsen från Sydsudan.

Koleravaccinationer förser utsatta samhällen med bättre förutsättningar för att undvika nya utbrott. Även om vaccinationen i sig bara uppskattas ge ett 65-procentigt skydd, så är det en av många insatser som kan bidra till att minska spridningen av sjukdomen. Att parallellt arbeta med att förbättra människors levnadsvillkor och garantera att befolkningen har tillgång till rent dricksvatten och sanitära levnadsförhållanden bidrar också till att minska spridningen.   

Under våra 40 år i fält har vi utvecklat expertkunskaper för att hantera kolera. Kolera är endemiskt i Sydsudan, men det är lätt att behandla om insatser görs tidigt. I takt med att vi minskar vår insats mot kolera i området så kommer hälsoinformation och utbildningsaktiviteter i byarna för att öka kunskapen kring kolera att vara absolut nödvändigt för att förhindra en återkomst av sjukdomen. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare