Hoppa till huvudinnehåll

KOLERA UNDER KONTROLL

Publicerad 9 september 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Patienter på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Gudele, Sydsudan. FOTO: Nick Owen.

Patienter på Läkare Utan Gränsers koleracenter i Gudele, Sydsudan. FOTO: Nick Owen.

En kraftig minskning i antalet nya kolerafall i Sydsudan under de senaste veckorna har gjort att vi har haft möjlighet att minska våra insatser mot kolera i området. Istället kommer resurserna att omdirigeras till andra insatser i landet, där mer än 1,7 miljoner människor är på flykt på grund av den pågående konflikten.

Från den 15 maj, när kolerautbrottet blev bekräftat, har vi bistått med behandling för 3300 patienter i huvudstaden Juba och på andra platser i landet. Detta är mer än hälften av de 5561 kolerafall som officiellt har registrerats under det nuvarande utbrottet.

Vår personal agerade snabbt efter utbrottet och satte upp ett behandlingscenter i Juba och placerade ut vätskeersättningsstationer i staden och i andra utsatta områden. Samtidigt så arbetade vi tätt tillsammans med Sydsudanesiska myndigheter och med andra partners för att förbättra människors tillgång till rent dricksvatten och för att utbilda medicinsk personal i att hantera utbrottet.

Utbrottet under kontroll

Inledningsvis så spreds sjukdomen snabbt, något som förvärrades av överfulla läger med dåliga sanitära förhållanden, och på grund av bristen på sjukvård.

– Försämrade levnadsvillkor för hundratusentals människor, i kombination med bristen på fungerande sjukvård skapade gynnsamma förhållanden för spridningen av sjukdomen tidigare i år, säger Brian Moller, landchef för Läkare Utan Gränsers i Sydsudan.

Den senaste tidens minskning av nya kolerafall tyder på att utbrottet nu är under kontroll.

– Vi fortsätter att övervaka situationen men det verkar som att hälsoministeriets, Läkare Utan Gränsers och andra organisationers insatser har bidragit till att få epidemin under kontroll, säger Moller.

Första massvaccinationen i Sydsudan

Som en del i arbetet med kolerautbrottet har vår personal också genomfört den första massvaccinationen mot kolera som någonsin gjorts i Sydsudan. Detta har gjort att mer än 200000 flyktingar och värdfamiljer i Malakal, Minkamen och Juba nu är vaccinerade mot sjukdomen. Fortsättningsvis så vaccinerades ytterligare 150000 flyktingar i Gambellalägret i Etiopien, för att förhindra att utbrottet skulle spridas över gränsen från Sydsudan.

Koleravaccinationer förser utsatta samhällen med bättre förutsättningar för att undvika nya utbrott. Även om vaccinationen i sig bara uppskattas ge ett 65-procentigt skydd, så är det en av många insatser som kan bidra till att minska spridningen av sjukdomen. Att parallellt arbeta med att förbättra människors levnadsvillkor och garantera att befolkningen har tillgång till rent dricksvatten och sanitära levnadsförhållanden bidrar också till att minska spridningen.   

Under våra 40 år i fält har vi utvecklat expertkunskaper för att hantera kolera. Kolera är endemiskt i Sydsudan, men det är lätt att behandla om insatser görs tidigt. I takt med att vi minskar vår insats mot kolera i området så kommer hälsoinformation och utbildningsaktiviteter i byarna för att öka kunskapen kring kolera att vara absolut nödvändigt för att förhindra en återkomst av sjukdomen. 

Relaterade nyheter

Den lilla flickan som kom till kliniken i Sydsudan.
Sydsudan

Att hålla flickan vid liv

"En eftermiddag bärs en liten flicka på 1,8 kilo in på kliniken. Hon är en vecka gammal. Kvinnorna som kommer med barnet berättar att modern dött under hemförlossningen."
- Läkaren Marie Inhammar i Sydsudan.

Diabetessjuka Bagat Adshar testar sitt blodsocker på Agok-sjukhuset i Sydsudan.
Sydsudan

När insulinet tar slut tar livet slut

"För sjunde dagen i rad tvingas vi informera patienterna med diabetes som kommer för att hämta sitt insulin att det tyvärr inte kommit någon leverans än. Just nu är det krisläge för det finns inget insulin alls". Svenska läkaren Marie arbetar i Sydsudan.

Roslyn Brooks, läkare från Australien som arbetar på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Lankien, Sydsudan
Sydsudan

Ett brev från Lankien

"Att undersöka halsen kan förvärra läget, så den första regeln är att aldrig försöka öppna barnets mun eller undersöka halsen."
- Roslyn Brooks, som arbetar som läkare i Sydsudan.

Lokalanställda Safari, Acheri, Pascal tillsammans med Marie i Sydsudan.
Sydsudan

Att göra skillnad på lång sikt

Det är tisdag eftermiddag och jag håller i en utbildning gällande återupplivnig av nyfödda. På britsen framför mig ligger en docka och all utrustning man behöver. Runt mig står fyra barnmorskeassistenter samlade.