Hoppa till huvudinnehåll

KOLERAFALLEN ÖKAR EFTER SANDY

Publicerad 1 november 2012

Efter orkanen Sandys framfart i slutet av oktober har kolerafallen ökat dramatiskt i Haiti. Våra team har behandlat nästan dubbelt så många som vanligt, från 500 till 800 fall mellan förrförra och förra veckan.

När en koleraepidemi svepte över Haiti för två år sedan, smittades hundratusentals människor som aldrig tidigare kommit i kontakt med sjukdomen. Det blev även tydligt att kolera sannolikt skulle bli en återkommande sjukdom i Haiti. Trots det kan nya patienter i dag inte vara säkra på att få den vård de behöver, och få insatser har gjorts för att förbättra de dåliga levnadsförhållanden som möjliggör den fortsatta spridningen av sjukdomen.

350 000 i läger

I Port-au-Prince bor fler än 350 000 människor som överlevde jordbävningen 2010 fortfarande i läger. Tiotusentals bor i kåkstäder, där de sanitära förhållandena fortfarande är bedrövliga och förhindrar invånarna från att göra det som behövs för att skydda sig från sjukdomar.
– Vi bor under svåra förhållanden och har inte tillgång till rent vatten och tvål. Vi vet att vi riskerar att smittas av kolera, men vi har inga medel för att skydda oss från sjukdomen, säger Wilsème, som har bott i ett läger i nästan tre år.
Sedan i början av året har våra team behandlat kolerapatienter i fem behandlingscenter i Port-au-Prince och Légâne, en stad omkring tre mil väster om huvudstaden.
– Antalet har sjunkit jämfört med de omkring 35 000 inlagda under samma period 2011 i Port-au-Prince. Men det är fortfarande en hög siffra, säger Oliver Schulz, vår landansvarige i Haiti.

Långt ifrån kontroll på kolera

Minskat internationellt stöd har dock hämmat leveransen av vården och tillgången till rent vatten och hjälp med sanitet.
– Koleran är långt ifrån under kontroll. Åtgärderna för att förhindra och behandla sjukdomen är fortfarande inte tillräckliga, säger Schulz.
Kapaciteten att ta emot patienter vid landets sjukhus fortsätter också att vara extremt låg. Därför behandlade vi mer än 70 procent av det totala antalet nya patienter i Port-au-Prince, under uppgången i maj. Wilsème var en av dem. Han blev akut inlagd.
– Jag gick till det allmänna sjukhuset, men de sa att de inte kunde behandla mig och jag skickades till ett av Läkare Utan Gränsers behandlingscenter. Där fick jag vård.

Måste få snabb behandling

Om kolerans spridning och styrka fortsätter, behövs betydande förbättringar när det gäller vatten och sanitet.
– Det kommer att ta tid och det är därför medicinsk vård för kolerapatienter fortfarande är en viktig utmaning som haitiska myndigheter måste ta itu med nu, säger Schulz.
Kolera är en sjukdom som är lätt att behandla, men det är avgörande att det finns tillgång till specifika behandlingscenter – framför allt i haitiska vårdinrättningar – och att patienter kommer till dem så snart som möjligt efter att de första symptomen dyker upp. Utan rätt behandling kan sjukdomen döda en människa inom några få timmar.
Vi finns i Haiti för att stötta de haitiska hälsovårdsmyndigheterna under mer hektiska perioder och för att erbjuda teknisk och logistisk stöd, särskilt för att integrera behandling mot kolera i vårdinrättningar.
 
Sedan koleraepidemin började i oktober 2010, har sjukdomen smittat omkring 600 000 människor i Haiti (kända fall) och dödat fler än 7 500 människor. Så snart de första fallen bekräftades 2010, började vi erbjuda behandling. Mellan oktober 2010 och november 2011 hade vi fler än 75 behandlingscenter för kolera spridda runt om i Haiti, och 4 000 haitiska medarbetare och 400 internationella medarbetare mobiliserades för att behandla fler än 160 000 patienter. Läkare Utan Gränser finansierar sin verksamhet i Haiti uteslutande med privata medel.

Relaterade nyheter

Jeep tar sig fram i Jemen för att vårda kolerapatienter
Jemen

Akut hjälp behövs mot dödlig koleraepidemi

Spridningen av kolera verkar ha mättats av under de senaste tio dagarna. Ändå dör många i onödan framför allt i avlägsna områden. Nu behövs mer hjälp och förebyggande åtgärder för att människor inte ska dö av en sjukdom som går att bota.

En ung patient som utsatts för sexuellt våld besöker vår klinik i Port-au-Prince.
Haiti

Sexuellt våld slår hårt mot Haitis unga

På vår klinik i Haitis huvudstad Port-au-Prince möter vi dagligen kvinnor och flickor med fruktansvärda historier om sexuella övergrepp i bagaget. Särskilt oroande är att 53 procent av dem är under 18 år.

Rapport: Against their will - Sexual and gender based violence against young people in Haiti

Against their will: SGBV against young people in Haiti

2017

Sexuellt eller könsbaserat våld mot unga är fortfarande en fråga som det talas ganska tyst om på Haiti. Incidenter tenderar att inte rapporteras på grund av stigmatisering och skamkänslor, eller av rädsla för repressalier.