Hoppa till huvudinnehåll

Kolerainsatsen i Jemen fasas ut

Publicerad 31 oktober 2017
Foto: Nuha Haider
Yehya Abdullah, 4 år, får behandling på ett koleracenter i Khamer, Amran.

Antalet kolerafall på våra behandlingscenter i Jemen har sjunkit påtagligt sedan september. Därför stänger vi nu de flesta koleracenter och reducerar kapaciteten på de kvarvarande centren. Våra övriga medicinska insatser i landet fortsätter.

Under andra veckan i oktober sökte 567 patienter vård på våra behandlingscenter i Jemen. Under epidemins mest intensiva fas var det över 11 000 patienter i veckan.

Av de patienter som sökte vård den senaste veckan behövde endast nio procent läggas in för behandling mot kolera. Övriga patienter hade koleraliknande symptom, diarré eller kräkningar, som troligen orsakades av andra infektioner.

Vi har hittills behandlat över 100 000 patienter på 37 behandlingscenter och mindre vätskeersättningsstationer under den pågående epidemin. Vi har stängt de flesta kolerainrättningar och det finns för tillfället tio koleracenter och vätskeersättningsstationer kvar, bland annat i Abs och Taiz.

- Kolerautbrottet i Jemen är inte över, men har inte längre högst medicinsk prioritet. Vi får inte glömma att den vanliga sjukvården i landet går på knäna. Miljoner människor har inte ens tillgång till den mest grundläggande sjukvården, säger Ghassan Abou Chaars, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Jemen.

Många kan inte söka vård

Efter trettio månader av krig är situationen för människorna mycket allvarlig. Patienter kommer ofta sent till vårdinrättningar, eftersom de inte har råd att betala för transporten. Andelen gravt undernärda barn i landet är hög.

De anställda på de statliga sjukhusen har inte fått lön på över ett år, vilket har lett till att sjuksköterskor och läkare måste hitta andra sätt att försörja sig. Detta försvagar sjukvården ytterligare.

Vad gör Läkare Utan Gränser i Jemen?

Insatsen i Jemen är en av Läkare Utan Gränsers största när det gäller antalet medarbetare. Vi har runt 1 600 anställda i landet och betalar delvis lönen för 1 200 medarbetare från hälso- och sjukvårdsministeriet. Vi arbetar på 13 sjukhus och vårdinrättningar och stöttar ytterligare fler än 20 sjukhus och vårdinrättningar i hela landet. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare