Hoppa till huvudinnehåll

Kolerautbrott bland flyktingar från Burundi

Publicerad 27 maj 2015
Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som kan vara livshotande om den inte behandlas. Behandlingen består primärt av vätsketillförsel bestående av en blandning av rent vatten, socker och salt. FOTO: Luca Sola
Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som kan vara livshotande om den inte behandlas. Behandlingen består primärt av vätsketillförsel bestående av en blandning av rent vatten, socker och salt. FOTO: Luca Sola

Ett kolerautbrott har drabbat överbefolkade läger i Tanzania där tusentals flyktingar från Burundi samlats för att söka skydd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 31 människor dött av sjukdomen och fler än 3000 har drabbats av akut diarré. I samarbete med lokala myndigheter öppnar vi center för behandling av kolera och vätskeersättningsstationer i lägren Kagunga och Kigoma.

– Situationen är kritisk, säger Kassi Nanan N’Zeth, vår medicinska samordnare. Flyktingarna står nu inför ett omöjligt val; antingen stannar de i ett oroligt Burundi eller så kommer de till flyktingläger i Tanzania och riskerar att drabbas av kolera. 
 
Enligt FN:s flyktingorgan har 64 000 flyktingar flytt från oroligheter i Burundi och strömmat in i Tanzania under de senaste veckorna. Där väntar provisoriska läger med fruktansvärda förhållanden. 
 
Våra team anlände till Tanzania från Burundi den 18 maj för att hantera den svåra situationen i flyktinglägren. Förhållandena i lägren är skrämmande och ökar risken för att kolerautbrottet ska spridas ännu mer ifall inga åtgärder tas omedelbart. 

PRESSAD SJUKVÅRD OCH ÖVERFULLA FLYKTINGCENTER

På den östra sidan av Tanganyikasjön, nära gränsen till Burundi, ligger Kigoma där omkring 2000 flyktingar befinner sig i en överfull fotbollsarena. Arenan har blivit ett så kallat transitcenter dit flyktingarna kommer innan de blir flyttade till det officiella flyktinglägret i Nyarugusu. De vårdkliniker som finns i närheten har tagit emot över 1000 akuta diarréfall den senaste veckan. 
 
I Kagunga finns ett annat transitcenter för flyktingar som ligger fyra timmar bort med båt. Där finns omkring 15 000 flyktingar. 
 
– Sjukvården är otroligt pressad och man tar i genomsnitt emot 200 patienter varje dag, fortsätter Kassi Nanan N’Zeth. Eftersom det saknas kapacitet att hantera kolerafall har det hänt att patienter avlidit under båtresan till Kigoma. Levnadsförhållandena är oacceptabla; flyktingarna har inte erbjudits skydd vilket har lett till att de har byggt egna skydd eller sovit utomhus. 

SNABB SPRIDNING

När människor väl drabbats av kolera genom intag av förorenad mat eller vatten, sprids sjukdomen väldigt fort. Spridningen ökar också i hastighet på grund av dåliga sanitära förhållanden, ingen tillgång till latriner och misskött avloppsvatten. Enda sättet att bromsa spridningen av kolera är att förbättra de hygieniska förhållandena. Kolera kan enkelt och effektivt behandlas genom vätskeersättning som innehåller vatten, socker och salt; allt det som kroppen förlorar när drabbade kräks och får diarré. De flesta kolerafall behandlas med oral vätskeersättning eller  intravenös sådan för de svårare fallen. Ibland använder man även antibiotika. 
 
Vår prioritet är att behandla kolerafall på vårdcentralerna i Kigoma och Kagunga, förbättra de sanitära förhållandena i lägren och se till så att det finns rent vatten tillgängligt. 
 
Läkare Utan Gränser har 22 internationellt anställda i Tanzania förutom ett stort antal lokalt anställda. Ett fraktflygplan med läkemedel och material har skickats för att fylla på lagren på vårdcentralerna. I Burundi stödjer Läkare Utan Gränser tre sjukvårdsstationer i närheten av demonstrationsområdet i Bujumbura, och har hjälp till att ta skadade till fyra olika sjukhus. I samarbete med Röda Korset på plats har våra team startat en ambulansservice som står reda att rycka ut vid allvarliga fall. Ett av våra team försätter att behandla fistel på Urumuri vårdcentral i Gitega. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare