Hoppa till huvudinnehåll

KOLERAUTBROTT I MOÇAMBIQUE

Published 3 mars 2015
Kolera behandlas med vätskeersättning, oralt för de flesta patienter eller intravenöst för de allvarligt sjuka.
Foto: Nick Owen
Kolera behandlas med vätskeersättning, oralt för de flesta patienter eller intravenöst för de allvarligt sjuka.

Sedan i december 2014 har kolerafall rapporterats i Moçambique och under den senaste månaden har antalen fall ökat drastiskt med 3 500 smittade och 37 döda. I Tete-provinsen, i den västra delarna av landet, är situationen särskilt oroande. Här berättar vår medicinske koordinator Ruggero Giuliani om situationen:


Hur stort är kolerautbrottet i Moçambique?
Av de tre provinser som drabbats (Nampula, Niassa och Tete) är situationen mest oroande i Tete. Provinsen har högts antal fall, 1 826 av 3 500 hittills rapporterade respektive högst antal döda, 24 av totalt 37. Antalet fall ökar dessutom i snabbare takt här. En orsak till detta är att man i Tete inte har haft något kolerautbrott sedan 2009, vilket innebär att en stor del av befolkningen saknar resistens mot bakterien och löper därför större risk att bli sjuka.
 
Finns det någon risk för att epidemin sprider sig i hela regionen som utbrottet 2008?
Tete är en knytpunkt för människor som reser mellan Moçambique, Malawi och Zimbabwe. Man delar språk, kultur och många kommer hit för att ta del av den ekonomiska tillväxt som gruvverksamheten har bidragit till. Detta ökar förstås risken för att epidemin sprids över gränserna till fler länder. I Malawi har det förekommit 30 kolerafall som tros komma från arbetare som återvänt från Moçambique. Två av dem som smittades avled.
Men, vi är inte i närheten av det utbrott som var 2008, när över 4 000 människor i området dog. Snabba, konkreta åtgärder behövs nu för att minimera utbrottets omfattning. Den första är att sätta upp ett bevakningssystem för att följa var och hur sjukdomen sprids.
 
Hur och vad gör ni för att behandla dem som blivit sjuka?
De flesta kolerafall kan behandlas med oral vätskeersättning och intravenöst för de svårare fallen. 
Vi har byggt upp två stora koleracenter som vi driver tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i landet. I Tete har vi ett center med en kapacitet på 150 sängplatser och i Moatize ett mindre med 45 sängplatser. Båda är förnärvarande fullbelagda. 
Det är viktigt att decentralisera kolerabehandling så att så många människor som möjligt kan få vård. Snabba diagnoser och vård i tid är avgörande för att undvika att människor blir alltför sjuka. Denna centralisering har tyvärr inte kommit igång eftersom det har varit svårt att få tag på tillräckligt med personal att bemanna centren. Så den vård som finns att tillgå är relativt långt bort från de mest drabbade områdena. 
 
Vilka insatser görs i förebyggande syfte?
Förebyggande insatser är lika viktiga som behandling, eftersom de har en direkt inverkan på hur lång och svår en epidemi blir. Ett kolerautbrott varar vanligtvis mellan en till tre månader. 
Kolera sprids genom förorenat vatten och det är därför som de mest utsatta samhällena som drabbas värst – samhällen med dåliga sanitära förhållanden. Kolerautbrott inträffar sällan där det finns tillgång till rent vatten men i Moçambique har 87 procent av befolkningen i städerna tillgång till rent vatten och endast 37 procent av dem son lever på landsbygden.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare