Hoppa till huvudinnehåll

Kongo-Kinshasa: Ökar insatser mot ebola under politiska spänningar

Publicerad 24 januari 2019
Foto: John Wessels / Läkare Utan Gränser
Sjukvårdare eskorterar en patient med misstänkt ebola till Läkare Utan Gränsers behandlingscenter i Bunia.

Sex månader efter ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa är sjukdomen ännu inte under kontroll. Insatserna försvåras av oroligheter som kan kopplas till presidentvalet i slutet av december förra året.

Hittills har 715 personer infekterats av ebola. Av dem har 443 dött. Det gör ebolautbrottet till det näst största någonsin sedan viruset upptäcktes i Kongo-Kinshasa 1976. 

Samtidigt som antalet infekterade ökar sprider sig också oroligheter som är kopplade till presidentvalet och dess efterdyningar. Till exempel har flera vårdcentraler i staden Beni angripits och tagit skada i demonstrationer, vilket har gjort det svårare för befolkningen att uppsöka vård. Eftersom de vårdcentraler som ännu är i funktion är överfulla har det blivit ännu svårare att identifiera nya fall av ebola

– I den här situationen har människor inget annat alternativ än att söka sig till vårdcentraler som inte har tillräcklig kapacitet att prioritera patienter eller att bedriva förebyggande arbete. Då blir infektionsrisken högre, säger Laurence Sailly, som koordinerar Läkare Utan Gränsers akutinsats i Beni.  

– Det är frågan om en befolkning som utstått en flera år lång konflikt. Nu står de dessutom inför det dödligaste ebolautbrottet i landets historia. Oroligheterna de senaste veckorna gör deras situation ännu besvärligare genom att begränsa möjligheterna till medicinsk vård. 

Nytt behandlingscenter

Efter att ebolautbrottet deklarerades den 1 augusti har Läkare Utan Gränser utökat sin verksamhet i området för att kunna tackla det ständigt ökande antalet ebolafall i Butembo, Katwa och Komanda. Bland annat har antalet sängplatser i behandlingscentret i Butembo utökats från 64 till 96, ett nytt center har öppnats i Katwa liksom ett genomgångscenter i Bwana Sura i Ituriprovinsen, där flera nya fall har upptäckts. 

– När allt fler fall upptäcktes i miljonstaden Butembo var vi tvungna att snabbt öppna ett andra behandlingscenter, säger Emmanuel Massart, projektsamordnare för Läkare Utan Gränser i Katwa. 

– Vi arbetar också för att vinna lokalbefolkningens förtroende. Vi planerade centret i Katwa med patientens bästa i fokus. Vi har stora fönster så att patienterna kan se läkarna som vårdar dem  och göra familjebesök lättare. På det sättet kan vi skapa mänsklig kontakt som annars saknas på vanliga behandlingscenter. 

Eftersom sjukdomen smittar lätt måste patienterna isoleras. Det kan bli väldigt ensamt. Foto: John Wessels

En av de största utmaningarna är att nå ut till människor i de områden  som drabbats av ebola för att informera om hur de kan minska smittorisken. Det arbetet har ytterligare försvårats av att spänningarna i området ökade före och efter presidentvalet. Det har blivit ännu svårare att få befolkningen att acceptera nödvändiga åtgärder som säkra begravningar eller sanering av vårdcentraler och hushåll. 

– När det är frågan om ebola så räcker det inte med att det finns fungerande vårdcentraler. Man måste nå ut till människorna i städer och byar och bygga ömsesidig tillit för att få bukt med utbrottet, säger Roberto Wright, antropolog för Läkare Utan Gränser i Katwa. 

– Vi måste få lokalbefolkningen att se sig som aktiva deltagare i kampen mot sjukdomen. Det kan vi göra genom att värna om deras mer allmänna behov. På våra transitcenter tar vi hand om fler sjukdomar än ebola och vi besöker byarna för att informera om våra insatser innan vi kör igång. Det bygger en grund för fortsatt samarbete. 

Läkare Utan Gränsers team har arbetat med  med ebolautbrottet i Nordkivu och Ituri sedan utbrottet deklarerades den 1 augusti 2018. Vi driver behandlingscenter i städerna Butembo och Katwa, transitcenter i Beni och Bwana Sura och ett isoleringscenter i Bunia. Vi har också hjälpt till att vaccinera personer som arbetar inom sjukvården, arbetat med insatser för att förebygga och kontrollera utbrottet och insatser för att öka kunskapen om sjukdomen bland sjukvårdspersonal och i områden som drabbats av sjukdomen.