Hoppa till huvudinnehåll

Kongo-Kinshasa: “Vi fortsätter vaccinera”

Publicerad 6 mars 2019
Foto: Läkare Utan Gränser
Epalatas tvååriga barn, Akiliite, har mässling och får vård ett sjukhus i Kongo-Kinshasa.

Mässlingsepidemin i Kongo-Kinshasas södra delar har pågått sedan mars 2018, och fortsätter att sprida sig på ett område lika stort som Spanien.
– Redan före utbrottet var behovet av sjukvård enormt på landsbygden, berättar Natalie Roberts, läkare och akutsamordnare.

Mässlingsepidemier bryter ut i områden där inte tillräckligt många blivit vaccinerade - för att skydda befolkningen behöver 90 till 95 procent vara vaccinerade. Därför börjar vi direkt vaccinera personer i de områden där vi hittar nya fall. Men ibland är det redan för sent. I de områden där många redan smittats hjälper inte massvaccinationer. Dessutom är det svårt och tar lång tid att skicka testresultat till huvudstaden Kinshasa, det enda säkra labbet i landet, och att få ut vaccin långt ut på landsbygden. Då fokuserar vi istället vi på att ge behandling.

Vad är anledningen till de höga dödstalen bland barn?

Mässling gör barn extra känsliga mot andra sjukdomar, till exempel akut undernäring eller luftvägssjukdomar. Dessutom är malaria vanligt i regionen. Att sjukvården är så svåråtkomlig för folk på landsbygden gör att många kommer sent eller inte alls till sjukhuset. I många av de mindre byarna i provinsen Haut-Lomami är dödstalen bland barn under fem år extremt höga, enligt lokalbefolkningen.

Vad gör Läkare Utan Gränser?

Läkare Utan Gränser började arbeta i Haut-Katanga-provinsen i mars, och mellan mars och september vaccinerade vi 231 646 barn mot mässling och behandlade 3 334 personer. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna behandlade vi 393 svårt sjuka barn på sjukhus och 2 957 mindre allvarliga fall på vårdcentraler. Mellan december 2018 och februari 2019 vaccinerade vi också 64 629 barn mot mässling i Malemba-Nkulu (Haut-Lomami), och vi fortsätter vaccinera i andra områden också.

För att vaccinera och behandla barn i de värst drabbade områdena använder vi mobila kliniker, men det är väldigt svårt logistiskt - särskilt under regnsäsong. Det finns få asfalterade vägar och det tar ofta flera dagar att ta sig mellan olika byar. För att nå de avlägsnaste byarna använder vi motorcyklar och kanoter, vilket gör det svårt att transportera stora mängder mediciner, vaccin och extra näringsrik mat, som används för att behandla undernäring.

Är det ovanligt med utbrott i regionen?

Nej. Sedan 2011 har den tidigare Katanga-provinsen haft ett stort utbrott av mässling vart tredje eller fjärde år. Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ser samma problem som vi: brist på läkemedel på grund av transportsvårigheter, brist på elektricitet till kylskåp för förvaring av vaccin och svårigheter att nå ut till byarna. Eftersom få är vaccinerade har Läkare Utan Gränser regelbundet genomfört vaccinationskampanjer mot mässling i regionen och vi försöker ständigt hitta nya sätt att möta problemen på.  

I november och december drev Läkare Utan Gränser en preventiv massvaccinationskampanj mot mässling i Kasaï-provinsen och vaccinerade över 42 600 barn. Förra året vaccinerade vi 461 611 barn och behandlade 10 736 barn i provinserna Tshopo, Maniema och Ituri. Vi stöttade även hälsovårdsmyndigheterna i Kivu och Maniema. Vidare insatser planeras i Tshopo, Ituri och Haus-Uélé.

Utöver mässling behandlar vi även kolera i Lubumbashi, där över 2 100 personer har blivit drabbade, samt stöttar hälso- och sjukvårdsmyndigheterna med vätskeersättning, vatten och rena latriner.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare