Hoppa till huvudinnehåll

KRAFTIG ÖKNING AV MALARIA

Publicerad 17 oktober 2012

Sedan i maj har våra team i Aweil, nära gränsen till Sudan, bekämpat ett kraftigt malariautbrott. I en intervju berättar läkaren André Munger, ansvarig för programmet, om hur vi arbetar för att få ner antalet fall som är tre gånger fler än förra året.

Hur stort är malariautbrottet?
Mellan mars och april har våra team skrivit in fler än 1 000 barn med malaria, tre gånger så många jämfört med förra året. Sedan 2010 har fler och fler människor kommit in med malaria och det här året är hittills mycket värre än tidigare år.
 
Vad är orsaken till ökningen av fall?
Det har varit mer mygg i området: dels för att regnsäsongen började tidigare än vanligt och dels för att regnen har varit ovanligt kraftiga. En annan orsak är att det inte delats ut några myggnät i år, vilket annars är det bästa sättet att förhindra malaria på. Efter svåra regn och översvämningar isolerades några områden, vilket begränsade människors tillgång till hälso- och sjukvård. Dessutom tog lagren av malariamedicin slut när leveransen av två miljoner behandlingskit blev försenad. Slutligen kom många sydsudaneser, som tidigare bodde i Sudan, tillbaka till Aweil när Sydsudan blev självständigt förra året. De har sämre immunitet mot malaria och löper därför större risk att utveckla sjukdomen. Dödstalen bland barn med malaria har ökat sedan i juli på grund av medicinbrist, men också på grund av att svårt sjuka barn kommit in för sent för behandling. Vi såg en extrem ökning av dödstalen i början av september, men antalet fall gick ner till “acceptabla” siffror väldigt snabbt.
 
Hur hanterar ni malariautbrottet?
Fler medarbetare har skickats till området vilket betyder att fler människor med allvarlig malaria kan läggas in på sjukhus. En mobil klinik har satts upp i Maperkot, där vi redan har en mobil undernäringsklinik. I delstatens ytterområden ger vi stöd till fyra hälsoinrättningar i Arroyo, Akuem, Malek Alel och Bar Mayen. Vi hjälper också fem hälsoinrättningar som stöds av andra organisationer, liksom tre hjälporganisationer samt lokala hälsovårdsmyndigheter som är involverade i arbetet med att bekämpa malaria. Vi har även satt upp ett system för att samla in data om utbrottet.
 
Vad kan vi förvänta oss framöver?
Malariautbrott börjar ofta i maj för att gradvis avta i september eller oktober Lägst är förekomsten av malaria i december. Det är dock fortfarande översvämningar i området och därför väldigt många myggor. Eftersom malariafallen oftast är färre under den här perioden, så minskar även vårt arbete. Men eftersom det är så många fall i år måste vi fortsätta att bekämpa utbrottet. Tack vare det arbete som våra team utför, har dödstalen fallit väsentligt.
 
Vi har arbetat i Aweil, en stad på omkring 40 000 invånare och huvudstaden i delstaten norra Bahr el Ghaza, sedan 2008. Här kan du läsa mer om vårt arbete i Sydsudan.

Relaterade nyheter

Den lilla flickan som kom till kliniken i Sydsudan.
Sydsudan

Att hålla flickan vid liv

"En eftermiddag bärs en liten flicka på 1,8 kilo in på kliniken. Hon är en vecka gammal. Kvinnorna som kommer med barnet berättar att modern dött under hemförlossningen."
- Läkaren Marie Inhammar i Sydsudan.

Diabetessjuka Bagat Adshar testar sitt blodsocker på Agok-sjukhuset i Sydsudan.
Sydsudan

När insulinet tar slut tar livet slut

"För sjunde dagen i rad tvingas vi informera patienterna med diabetes som kommer för att hämta sitt insulin att det tyvärr inte kommit någon leverans än. Just nu är det krisläge för det finns inget insulin alls". Svenska läkaren Marie arbetar i Sydsudan.

Roslyn Brooks, läkare från Australien som arbetar på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Lankien, Sydsudan
Sydsudan

Ett brev från Lankien

"Att undersöka halsen kan förvärra läget, så den första regeln är att aldrig försöka öppna barnets mun eller undersöka halsen."
- Roslyn Brooks, som arbetar som läkare i Sydsudan.

Lokalanställda Safari, Acheri, Pascal tillsammans med Marie i Sydsudan.
Sydsudan

Att göra skillnad på lång sikt

Det är tisdag eftermiddag och jag håller i en utbildning gällande återupplivnig av nyfödda. På britsen framför mig ligger en docka och all utrustning man behöver. Runt mig står fyra barnmorskeassistenter samlade.