Hoppa till huvudinnehåll

KRIGETS OFFER ÄR VARKEN ONDA ELLER GODA – DE MÅSTE FÅ VÅRD

Publicerad 15 mars 2013

Idag har det gått två år sedan oroligheterna i Syrien inleddes. Oroligheter som sedan ett år tillbaka utvecklats till en intern väpnad konflikt och i dag är en humanitär katastrof. Men tiden är en trubbig måttstock när det gäller lidande.

Miljoner människor har tvingats på flykt och många har mist sina nära och kära. Tillgången till sjukvård är nästintill obefintlig och många människor saknar det allra mest grundläggande såsom vatten och tak över huvudet. I krig är varje katastrof personlig och det är vårt gemensamma ansvar att inte överge den som drabbats.

Trots att antalet människor som flyr Syrien ökar för varje dag, är det många som varken kan eller vill fly till grannländerna. Mer än två miljoner människor är på flykt inom landet, medan en miljon syrier lever som flyktingar i regionen.
 
Humanitär hjälp måste ges till var och en efter behov och utan åtskillnad. I ett krig får det aldrig finnas några goda eller onda drabbade och civila åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna.
Hjälporganisationer verksamma i landet möter stora utmaningar, inte minst för att konflikten är komplex, splittrad och säkerhetsläget mycket svårt. Ständiga gatustrider bryter ut, ett område kan plötsligt tas över av den andra sidan och frontlinjer delar eller löper runt städer och isolerar en belägrad befolkning.

Hittills har 15 av Syriska Röda Halvmånens frivilliga dödats under sitt uppdrag. Tio har skadats, attackerats eller gripits. Läkare Utan Gränsers team måste i dag ta sig in i Syrien i smyg, teamen arbetar under hög press och har flera gånger tvingats evakuera.
 
Det är dock den syriska befolkningen som får betala det högsta priset, när organisationer inte kan vara på plats i många av de svårast drabbade områdena och människor i behov av akut hjälp lämnas i sticket.
Mer katastrofhjälp behövs för att lindra det enorma lidandet för befolkningen oavsett viken part som kontrollerar området. De humanitära behoven överstiger vida vad de två hjälporganisationer som vi representerar förmår hantera.
 
Varje dag dör människor på grund av den begränsade tillgången till sjukvård och brist på mediciner och vaccin – sjukvårdssystemet har helt enkelt kollapsat. I ett land som tidigare hade en väl utbyggd hälso- och sjukvård finns nu inte tillgång till ens den mest grundläggande vården. Där vi i början behandlade skador till följd av kriget, såsom skott- och brännskador, ser vi nu fler och fler människor som behöver hjälp med att hantera sina kroniska sjukdomar, som behöver förlossningsvård och behandling av psykiska trauman. Fler liv skulle kunna räddas om ambulanspersonal och första hjälpen-utbildade snabbt når de sårade och om de skadade och sjuka kom till ordentligt utrustade sjukhus i tid. I områden drabbade av stridigheter är det en utmaning att ens nå fram till sjukhuset, patienter riskerar att bli måltavlor och vårdpersonal tillåts inte att jobba fritt.

Våra egna erfarenheter liksom studier och rapporter visar att gripanden, plundring och attacker mot sjukvårdare och sjukhus tyvärr är ett mönster som blivit allt tydligare i dagens konflikter. Det är oacceptabelt. Rätten till tillgång till sjukvård i krig och konflikt är en fråga om liv och död. Därför fortsätter vårt arbete med att bistå med vård, mediciner, och kirurgisk utrustning i Syrien på alla sidor av konflikten.
 
En av vår tids största utmaningar är att upprätthålla större respekt för krigets lagar och de humanitära principerna. Det innebär inte minst att parterna i konflikten är skyldiga att respektera och skydda sjukvårdspersonal, patienter, transporter och sjukhus. Ingen av dessa får attackeras och sjukvårdspersonalens arbete inte förhindras. Parterna måste därför underlätta framkomligheten och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att skadade och sjuka får den vård de behöver snarast möjligt.
 
Tillsammans sluter vi upp bakom de humanitära principerna om opartiskhet och neutralitet. Behovet av att nå nödställda och lidande i Syrien är enormt. Vi förväntar oss att Sverige, såsom statspart till
Genèvekonventionerna, gör de påtryckningar som krävs för att påtala att dessa regler respekteras.

Humanitära hjälpinsatser är livsviktiga här och nu men de kommer aldrig att kunna lösa konflikten.
 
Det finns bara en lösning och den är politisk.
 
Johan Mast
Generalsekreterare
Läkare Utan Gränser
 
Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare
Svenska Röda Korset

Debattartikel om Syrien som publicerades i Aftonbladet 15 mars 2013. Texten är skriven tillsammans med Röda Korset.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare