Hoppa till huvudinnehåll

Krisen långt ifrån över i norra Nigeria

Published 11 januari 2019
Foto: Läkare Utan Gränser
Sjuksköterskan Maina Maaji med en liten patient på barnavdelningen i Bama, Nigeria. Många barn som flytt från konfliktdrabbade områden i norra Nigeria är undernärda.

Nästan två miljoner människor har tvingats på flykt i nordöstra Nigeria på grund av en våldsam konflikt de senaste nio åren. Fler flyr varje dag och den humanitära situationen i flyktinglägren är akut dålig. Människor kämpar för att få mat, vatten och skydd och är helt beroende av humanitär hjälp för sin överlevnad.

Maryam Sofo, 80 år, är änka och befinner sig i ett läger för internflyktingar i Bama. För två år sedan lämnade hennes familj Banki men då var Maryam för sjuk för att följa med. I november förra året var hon stark nog för att ta sig till Bama, 60 kilometer nordväst om Banki, och återförenas med sin son och hans familj. Men när hon kom till Bama fann hon att livet i lägret är långt ifrån enkelt.

Maryam Sofo, internflykting i Bama. Foto: Natacha Buhler/Läkare Utan Gränser.

– Det är svårt här. Jag kom hit för 20 dagar sedan, precis efter den månatliga utdelningen av mat och förnödenheter. Så jag har inte fått någon hjälp sedan jag kom hit. Jag har ingen mat, ingen filt, ingen dunk för att hämta vatten, ingen matta att sova på. Allt jag har är kläderna på kroppen, säger hon.

Våldet ökar 

För Maryam, och de andra nära två miljoner internflyktingarna, betyder torrperiodens början att våldet och osäkerheten ökar. Många har överlevt våldsamma attacker och förlorat sina hem och även anhöriga. Nu lever de i läger där de deras framtidsutsikter är extremt begränsade.

– Människor har levt i lägren i åratal, säger Luis Eguiliz, Läkare Utan Gränsers landchef i Nigeria.

– De har liten rörelsefrihet utanför lägren vilket gör det svårt att försörja sig och de kan inte återvända hem på grund av den pågående konflikten.

Människorna är beroende av bistånd i lägren, men det finns ofta inte tillräckligt.

– Den humanitära hjälpen är otillräcklig och täcker inte behoven vad gäller hälsa, vatten, bostäder och skydd, säger Eguiliz.

– I Bama har vi sett nyanlända som sovit under träd, eller i tält tillsammans med upp till 70 personer i månader i sträck.

På bara ett par veckor kom 8000 internflyktingar till Maiduguri från områden i delstaten Borno där den väpnade konflikten intensifierats. Bild: Junaid Khan

Brist på hjälp i nordöstra Nigeria 

Den instabila säkerhetssituationen gör det svårt att nå ut med hjälp i nordöstra Nigeria och flera områden är otillgängliga för hjälporganisationer. Det pågår militära operationer i många delar av Borno och attacker sker regelbundet, inte bara på vägarna som länkar samman städer utan också i städer. Det innebär till att hjälporganisationer ofta måste använda sig av flygtransporter för att få ut personal och nödhjälp utanför Bornos huvudstad Maiduguri. Men också på platser med färre säkerhetsbegränsningar är det brist på hjälp.

Dåliga levnadsförhållanden i lägren har lett till en rad akuta hälsoproblem – nyligen skedde till exempel ett stort utbrott av kolera.

– Då skalade Läkare Utan Gränser upp insatserna Maiduguri och andra städer. Vi behandlade mer än 8 000 kolerapatienter och vaccinerade över 330 000 människor bara under 2018, säger läkaren Louis Vala.

FN:s humanitära organ OCHA beräknar att 800 000 människor bor i områden dit hjälporganisationerna inte når. Därför vet man inte exakt hur situationen är i dessa områden, men människor som flyr därifrån är i mycket dåligt skick. Läkare Utan Gränsers epidemiologiska studie från september 2018 visade att 8,2 procent av de barnsom kom till Bama sedan maj led av allvarlig akut undernäring. Över 20 procent var akut undernärda. Dessa alarmerande siffror speglar troligtvis en desperat situation och stora behov bland befolkningen som lever i områden dit hjälpen inte når fram.

– Den akuta situationen i norra Nigeria är långt ifrån över och det är inte läge att dra ned på den humanitära hjälpen i Borno, säger Eguiliz.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare