Hoppa till huvudinnehåll

KRITISKT FÖR FLYKTINGAR FRÅN DARFUR

Publicerad 7 juni 2013

I Tchad är regnperioden snart igång. Det innebär sämre förhållanden för de 10 000-tals flyktingar och återvändande tchadier som bosatt sig tillfälligt i Tissi, sydöstra delen av landet, för att undkomma sammandrabbningar i angränsande Darfur.

Sedan början av mars har omkring 50 000 civila från Sudan, Tchad och Centralafrikanska republiken passerat gränsen till Tchad. Flyktingarna är främst kvinnor och barn, varav 40 procent är yngre än fem år. De är traumatiserade och utmattade och är i behov av grundläggande hälso-och sjukvård, vatten, mat, husrum och ordentlig sanitet.

Öppnat akutmottagning

I Tissi-området finns inget fungerande sjukhus och vi arbetar för att ge akut- och primärvård till såväl flyktingarna som till Tchads egen befolkning. Vi har öppnat en akutmottagning där sårade personer, barn under fem år och gravida kvinnor kan få vård. De senaste fyra veckorna har vår personal tagit emot nästan 7 000 patienter. De vanligaste sjukdomarna är diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner. Dessutom har 32 000 barn under 15 år vaccinerats för mässling för att stoppa det mässlingsutbrott som tog 13 barns liv före april. Kvinnor och flickor löper också ökad risk för sexuellt och könsrelaterat våld. Bara den senaste veckan har vi behandlat två personer som utsatts för våldtäkt.

Regnperioden snart här

Återvändande och flyktingar i tio byar har fått presenningar, filtar, myggnät, vattendunkar och tvål. Norr om Tissi har vi borrat sex vattenhål.
– När regnperioden börjar blir tillgången till rent och drickbart vatten väldigt viktig, säger Delphine Chedorge, vår akutsamordnare på plats.
På vissa platser, till exempel Saraf Bourgou norr om Tissi, har återvändande tchadier lämnat området och återvänt till sina hembyar. Men de sudanesiska flyktingarna är mer utsatta.
– Deras hälsa riskerar att försämras på grund av begränsad tillgång till vatten, mat och tak över huvudet, säger Stefano Argenziano, ansvarig för vårt arbete i Tchad.

Mer insatser krävs

Med regnen kommer rädslan för att vägarna till flyktinglägren ska bli oframkomliga, att den enda landningsbanan i området ska bli obrukbar och att lägren ska isoleras från hjälp utifrån.
– Vi kommer att fortsätta ge sjukvård till flyktingar och återvändande i Tissi, men det kommer att bli en utmaning. Vi gör allt vi kan för att se till så att hjälpen kommer fram, säger Stefano Argenziano.
Osäkerheten är utbredd i gränsområdet mellan Sudan och Centralafrikanska republiken med flera väpnade grupper, miliser och kriminalitet.
Flyktingarna och de återvändande tchadier som inte återvänt till sina hem har bosatt sig på mer än ett dussin platser längs en 100 kilometer lång sträcka vid landsgränsen. Nu uppmanar vi Tchads regering, FN och det humanitära samfundet att, under hela regnperioden, ge fortsatt hjälp och skydd för utsatta människor i området.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare