Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnors hälsa: Mödradödligheten 220 gånger högre i Tchad än i Sverige

Publicerad 3 mars 2015
Foto: Martina Bacigalupo/VU
Evelyne, 23 år, väntar på att få en fistel bortopererad i Gitega, Burundi.

Varje dag dör 800 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. En majoritet av dem dör till följd av komplikationer som hade kunnat förebyggas om de hade fått vård i tid. En chockerande verklighet – och vardag på många av de platser där vi arbetar.


Det har gjorts framsteg när det gäller kvinnors hälsa. Mellan 1990 och 2010 minskade mödradödligheten globalt med 45 procent enligt Världshälsoorganisationen (WHO). FN:s millenniemål som antogs av det internationella samfundet under 2000 kräver en ytterligare minskning av graviditetsrelaterade dödsfall med tre fjärdedelar till 2015. 
 
Men vi har fortfarande en lång väg att gå. För tillfället är det 38 gånger fler kvinnor som dör i samband med förlossning i Afghanistan än i Storbritannien. Mödradödligheten är 178 gånger högre i Centralafrikanska republiken än i Japan och 220 gånger högre i Tchad än i Sverige.
 
– Det är helt orimligt att kvinnor på så många håll i världen saknar tillgång till förlossningsvård när den typen av vård egentligen inte är så komplicerad, säger Séverine Caluwaerts, en av våra förlossningsläkare.
 
– Relativt enkla insatser av utbildad personal kan ha stor konsekvens för mödradödligheten.   
 

Rädda liv med enkla medel

Läkare Utan Gränser har visat att det går att rädda många kvinnors liv med billiga och enkla medel. Ett exempel är den ambulansverksamhet som vi 2012 startade i Sierra Leone och Burundi, två länder där mödradödligheten hör till de högsta i världen och där bristen på sjukhus och utbildad sjukvårdspersonal är enorm. Vid tecken på komplikationer ringer nu personal på en lokal klinik efter en ambulans som kör kvinnan till ett sjukhus med kvalificerad personal och tillgång till kirurgi och blodtransfusioner dygnet runt. Sedan det här systemet infördes har mödradödligheten sjunkit med 74 procent i Kabezi, Burundi och med 61 procent i Bo, Sierra Leone.
 
Läkare Utan Gränser är inte en organisation som arbetar specifikt med kvinnors hälsa, men de flesta av våra patienter är kvinnor och barn. Att vara kvinna medför helt enkelt stora hälsorisker som män inte har och dessa risker måste minimeras. I projekt efter projekt ser vi hur våra väntrum befolkas av gravida kvinnor, kvinnor som är sjuka eller skadade, och kvinnor som kommit dit med sina barn.
 

Kvinnor särskilt utsatta i konflikter

De hälsorisker som kvinnor utsätts för är inte enbart kopplade till graviditet och barnafödande. Risken att de ska smittas av hiv är större än för män. I många länder praktiseras också könsstympning, en sedvänja som varje år drabbar två miljoner flickor. I konflikter är det ännu svårare att få vård och risken för att bli våldtagen är stor. På många platser där vi arbetar har kvinnor inte heller tillgång till preventivmedel och ingen kontroll över sin sexuella hälsa. Om en kvinna eller flicka blir gravid mot sin vilja finns det inte mycket hon kan göra. Om hon fullföljer graviditeten kan det få väldiga sociala konsekvenser. Skulle hon bestämma sig för en osäker abort, vilket miljontals kvinnor tvingas till varje år, riskerar hon att få allvarliga skador eller till och med att dö. 
 
Under 2013 assisterade vi vid 182 000 födslar, vårdade fler än 11 000 kvinnor som utsatts för sexuellt våld och bistod 16 000 hivpositiva kvinnor med behandling för att förhindra att viruset överfördes till deras barn.
 
Vi kan inte nå alla kvinnor, och vi kan inte göra allt. Men som förespråkare för våra patienter uppmanar vi de internationella och humanitära samfunden att tillsammans med sina regeringar agera när liv står på spel. Vi ser fram emot dagen då kvinnor över hela världen har tillgång till den vård som vi här hemma tar för givet. Vi ser fram emot en framtid där ingen kvinna eller flicka måste dö för att de inte hunnit till sjukhuset i tid.
 

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare