Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränser bekämpar nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa

Publicerad 8 augusti 2018

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkare Utan Gränser på plats i nytt ebolautbrott i Kongo-Kinshasa.

Personal på Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Mangina, Kongo-Kinshasa, klär på sig sin skyddsutrustning. 

Under insatsens första vecka har våra team satt upp isolerings- och behandlingsenheter i krisens epicentrum. Vi ger också stöd till det lokala sjukvårdssystemet så att det kan fortsätta fungera fullt ut.

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti i provinsen Nordkivu i nordöstra delen av landet. Hittills har 74 insjuknade och 34 dödsfall rapporterats till hälsomyndigheterna.

Läkare Utan Gränser arbetar inom ramen för det kongolesiska hälsoministeriets responsplan. Under insatsens första vecka har vårt team satt upp en ebolaenhet i staden Mangina som är utbrottets epicentrum. Enheten har 30 sängar i tält. 

En isoleringsenhet har satts upp i Beni, en stad med 400 000 invånare som ligger ca 45 minuter från Mangina. Våra team tränar också personal på vårdinrättningar i omgivningen i infektionskontroll. En av de viktigaste delarna i en ebolainsats är att se till att resten av sjukvården fungerar så att sjuka som behöver det kan fortsätta söka vård.

– Vi har flera utmaningar, säger Gwenola Seroux, ansvarig för akutinsatser på Läkare Utan Gränser. Den första är såklart att begränsa spridningen av epidemin och det kräver att personal och vårdinrättningar skyddas från viruset. Vaccination, vilket hälsomyndigheterna har påbörjat, kommer bli en annan kritisk del i insatsen.

Övriga Läkare Utan Gränsers projekt i regionen har anpassat rutinerna för att säkerställa att aktiviteterna kan fortsätta utan risk för smitta. Vi driver projekt med fokus på undernäring, barnhälsovård och sexuellt våld i Lubero, Bmbu-Kiribizi och i Rutshuru.

Läkare Utan Gränsers ebolacenter under konstruktion i Mangina, Nordkivu. 

Omkring 800 personer som har varit kontakt med ebolasjuka har redan identifierats av hälsomyndigheterna och följs nu noga upp för att tidigt upptäcka symptom på sjukdomen.

Första ebolainsatsen i en konfliktzon

Fler utmaningar kommer med den speciella situationen i Nordkivu. Provinsen är sedan länge hårt drabbad av våld och konflikt.

– Det är första gången vi står inför ett ebolautbrott i en konfliktzon, säger Gwenola Seroux. Detta kommer göra insatsen svårare, särskilt när det kommer till att hindra sjukdomen från att spridas i områden som är svåra för oss att få åtkomst till på grund av konflikten.

Området ligger också nära gränsen till Uganda och myndigheter i Kampala har uppmanat sina invånare att vara på sin vakt. Team från Läkare Utan Gränser på andra sidan gränsen samarbetar med de lokala myndigheterna och är redo utifall det blir aktuellt med en insats i Uganda.

Det nu pågående utbrottet kan ha startat redan i maj, men det verkar inte ha något samband med det senaste ebolautbrottet i Equateur-provinsen som förklarades över i juli.

Relaterade nyheter

Brist på bra och säkra vägar i Sydkivu, Kongo-Kinshasa, gör att många gravida kvinnor kommer till sjukhuset för sent.
Kongo-Kinshasa

Lång väg till vård

I Sydkivu i Kongo-Kinshasa tvingas människor ofta gå många mil för att nå närmsta vårdinrättning. Vi finns på plats för att erbjuda hjälp, men utan asfalterade vägar är det svårt för patienterna att ta sig till vårdcentralen.

Ebola

Kongo-Kinshasa: Ökar insatser mot ebola under politiska spänningar

Sex månader efter ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa är sjukdomen ännu inte under kontroll. Insatserna försvåras av oroligheter som kan kopplas till presidentvalet i slutet av december förra året.

Läkare Utan Gränsers personal med en patient i Butembo, Kongo-Kinshasa.
Ebola

Oroande att farliga myter om ebola sprids

DEBATT | Det misstänkta ebolafallet i Sverige genererade rädsla, märkliga spekulationer och skuldbeläggande. Våra fältarbetare, som vårdat ebolasjuka i både Västafrika och i Kongo-Kinshasa, reder ut myterna som spridits.

Personal från Läkare Utan Gränser i laboratoriet på ett av våra ebolacenter i Kongo-Kinshasa
Ebola

Ebola: Vi öppnar ny mottagning i östra Kongo-Kinshasa

Patienter med misstänkt ebola kommer läggas in på mottagningen medan man inväntar resultaten från laboratoriet.