Hoppa till huvudinnehåll

LÄKEMEDELSTESTER I TVÅ LÄNDER

Publicerad 13 januari 2015
Behandling mot ebola kommer att rädda liv men insatser som kontaktspårning, hälsoinformation samt ordentliga hygienföreskrifter behövs också för att få slut på utbrottet.
Foto: Augus Morales
Behandling mot ebola kommer att rädda liv men insatser som kontaktspårning, hälsoinformation samt ordentliga hygienföreskrifter behövs också för att få slut på utbrottet.

Både i Guinea och i Liberia, som är hårt drabbade av ebola, testas nu nya läkemedel mot sjukdomen. Alla infekterade som besöker de kliniker där de kliniska testerna pågår erbjuds de hittills oprövade ebolaläkemedlen.

Den första januari inleddes kliniska prövningar med läkemedlet brincidofovir vid Läkare Utan Gränsers ebolaklinik i Monrovia, Liberia, där smittspridningen fortfarande inte är under kontroll. Prövningarna leds av forskare från Oxforduniversitet.

Alla som kommer till kliniken och testar positivt för ebola erbjuds nu behandling med brincidofovir utöver den gängse behandlingen med till exempel dropp och symptomlindring. Läkemedlets effektivitet ska utvärderas genom att jämföra dessa nya patienter med dem som tidigare har behandlats vid kliniken.

Brincidofovir har i studier visat tecken på att vara effektivt mot andra typer av virusinfektioner, men har hittills inte testats på personer med ebola.

FÖRSÖK REDAN PÅBÖRJADE I GUINEA

Liknande försök görs också sedan strax före jul i grannlandet Guinea. Där prövar det franska forskningsinstitutet Inserm ett läkemedel som heter favipiravir. Läkemedlet har visat goda resultat mot ebola i tester på djur och uppges vara säkert att användas på personer med influensa. Prövningarna görs på vårt behandlingscenter i Guéckédou i östra Guinea.

På samma sätt som i Liberia kommer så många som möjligt vid kliniken i Guinea att erbjudas de nya preparaten och resultaten kommer att jämföras med resultat från tidigare patienter som inte har fått behandlingen. Någon kontrollgrupp (patienter som inte får behandlingen vilket gör det möjligt att jämföra resultatet med den grupp som får läkemedlet) kommer inte att finnas. Med tanke på den höga dödligheten i ebola anses det oetiskt att neka vissa patienter behandling som skulle kunna öka chansen till överlevnad.

De patienter som väljer att inte vara med i de kliniska prövningarna i Liberia och Guinea kommer att få samma symtomlindrande behandling som alla andra, förutom de nya läkemedlen.

Huruvida preparaten verkligen är effektiva och säkra för människor med ebolainfektion återstår att se. Det finns inga garantier för det, säger Oxfordforskaren Jake Dunning som leder de kliniska testerna i Liberia där preparatet brincidofovir prövas.

– Vi vet att läkemedlet har visat sig effektivt i labbstudier där man har använt ebolainfekterade celler. Det vi inte vet är om det är effektivt mot ebola hos människor och det är därför som den här studien behövs, säger Jake Dunning.

Om testerna visar goda resultat kommer läkemedlen att göras tillgängliga för patienter på fler ebolakliniker och utvärderas i nya prövningsomgångar. Några definitiva resultat beräknas inte kunna presenteras förrän några månader in på 2015.

BEHANDLING KAN RÄDDA LIV MEN STOPPAR INTE EPIDEMIN

Värt att poängtera är att en säker och effektiv behandling mot ebola kommer att rädda många liv, men den kommer inte att kunna stoppa det pågående ebolautbrottet. Det kan endast en koordinerad insats som inkluderar vård på behandlingscenter, noggrann kontaktspårning, säkra begravningar och riktad hälsoinformation samt ordentliga hygienföreskrifter göra. Fortsatt forskning kring andra behandlingar, inklusive vaccin och nya diagnosmöjligheter, är också viktigt.

– Vi är i ett kritiskt skede av ebolautbrottet i Liberia, säger Brett Adamson, vår medicinske koordinator i landet.

– Det finns fortfarande massor av smittkedjor, vilket betyder att situationen inte är under kontroll. Även om läkemedelsförsöken faller väl ut kommer de inte att stoppa utbrottet i Västafrika. Men med varje ny behandlingsmöjlighet kommer en känsla av hopp. Vi är glada över att vi nu kanske får chans att hjälpa våra patienter med något mer och bättre än bara symptomlindring och standardinsatser, säger Brett Adamson.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare