Hoppa till huvudinnehåll

LIVET EFTER VÅLDET

Publicerad 10 juli 2014
FOTO: Jean-Christophe Nougaret
FOTO: Jean-Christophe Nougaret

Varje månad behandlar vi 200 nya patienter som utsatts för sexuellt våld i Mathare-slummen, öster om Nairobi, Kenyas huvudstad. Ett unikt program har startats för att för att behandla skador och hjälpa dem som utsatts att komma över traumat.

– Patienterna vi behandlar är från några månader gamla till över 80 år. I april tog vi emot två systrar; sju och nio år gamla. Den äldsta hade våldtagits av en granne. Deras mamma är ensamstående och arbetade för att kunna ge barnen mat, så hon kunde inte följa med dem till kliniken och oroar sig nu för vad som ska hända med den yngsta flickan. Det är ett exempel på de fruktansvärda situationen som många boende i Mathare befinner sig i. Det är även väldigt svårt för oss att ta emot patienter som är så unga och utan sina föräldrar, förklarar Ginny Ponsford, läkare på Läkare Utan Gränsers klinik i Mathare.

Fler patienter

Varje månad behandlar kliniken fler än 200 nya offer för sexuellt våld. De flesta av dem är kvinnor och barn och de blir allt fler. Kliniken i Mathare öppnade 2008 i området Eastland, öster om Nairobi. Slumområdet Mathare har 200 000 invånare som lever under dåliga sociala och sanitära förhållanden.

 – En ambulans finns tillgänglig dygnet runt för att kunna hämta dem som utsatts för sexuellt våld så nära övergreppsplatsen som möjligt. En sjuksköterska och en socialarbetare tar hand om patienterna och bandar en redogörelse av det som hänt. När de kommer till kliniken får patienten träffa en socialhandläggare som dokumenterar det som har hänt. Efter det gör en läkare en undersökning och ger en första behandling. De får profylax för att minska risken att smittas av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Patienten får ett läkarintyg där skador och sår finns dokumenterade, något som gör det möjligt för dem att göra en polisanmälan om de vill. Det här är bara början av en lång kamp för de här brottsoffren, berättar Corinne Torre, programsamordnare.

Omfattande förarbete

Det har tagit tid att starta projektet i ett område där två miljoner människor från olika kulturer bor. Det har krävt diskussioner med organisationer, lokala myndigheter och vårdinrättningar för att överbrygga människors motvillighet och övertyga dem om att hänvisa utsatta för sexuellt våld till Läkare Utan Gränsers klinik. 2011 var kliniken öppen dygnet runt för att kunna ta emot alla patienter som kom. Sedan dess har antalet nya patienter fortsatt att öka. Under det första kvartalet 2014 har vi behandlat fler än 650 patienter. Kliniken har flest patienter nattetid och under helgerna eftersom våldet förvärras av droganvändning och den hemmagjorda alkoholen. Som tur är har teamen god kontakt med lokala myndigheter. Idag kommer mer än hälften av alla patienter efter att polisen rekommenderat dem.

Hjälp efteråt

Efter attacken behöver offren socialt stöd, boende, kläder och mat. Läkare Utan Gränser organiserar korttidsboenden för de utsatta och arbetar med lokala närverk för att främja brottsofferskydd. Men efter en kort tids respit tvingar fattigdomen patienterna ofta att återvända till hemkvarteren där övergreppet skett. En informationskampanj har inletts för att göra människor medvetna om allvaret i brotten och det lidande de orsakar dem som utsätts. Information och kunskap behövs för att gjuta mod i de som drabbas, deras familjer och vänner och få dem att berätta, förbättra tillgången till vård och försöka skapa våldsförebyggande åtgärder.

Planerar framåt

Vi ser över möjligheten att skaffa en till ambulans, med ännu ett team för att hålla jämna steg med det behov som finns i hela östra Nairobi där det bor två miljoner människor. Det skulle innebära att de som utsatts för sexuellt våld inte behöver vänta flera timmar på hjälp, inte minst för att de under tiden riskerar att utsättas för fler övergrepp. Vi planerar även att utveckla ett program för att undervisa hälsoministeriets personal så att de också kan ta hand om dessa patienter.

I mars 2014 behandlade kliniken 128 patienter. Det är den enda kliniken i Mathare-slummen som bistår med gratis medicinsk hjälp dygnet runt.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare