Hoppa till huvudinnehåll

LIVRÄDDANDE SPRUTOR

Publicerad 21 maj 2012
En liten flicka vaccineras mot difteri, stelkramp och polio på ett sjukhus i Kabul, Afghanistan.
En liten flicka vaccineras mot difteri, stelkramp och polio på ett sjukhus i Kabul, Afghanistan.
Foto: Ton Koene

Den här veckan ska världens hälsoministrar ta ställning till en ny, global handlingsplan för vaccin. Trots att 1,7 miljoner barn varje år dör av sjukdomar som går att förhindra med vaccination, finns mycket lite i planen kring hur bristerna i befintliga immuniseringsprogram ska åtgärdas.

Vid det 65:e toppmötet för hälsa (World Health Assembly) som hålls i Genève den 21-26 maj 2012, ska hälsoministrarna i WHO:s medlemsstater besluta om den nya, globala handlingsplanen för vaccin. Planen ska, till en kostnad av flera miljarder dollar, under de kommande tio åren styra arbetet med att förbättra immuniseringen i världen. Men istället för att fokusera på hur befintliga vaccinationsprogram skulle kunna förbättras handlar planen främst om att introducera nya vaccin.

Stora brister i vaccinationsprogram

– Planen utgår från att de grundläggande vaccineringsprogrammen fungerar bra, vilket inte är fallet på många platser där vi arbetar, säger läkaren Estrella Lasry från Läkare Utan Gränser.  Att fokusera bara på de nyaste vaccinen utan att förstärka de befintliga systemen är inte en strategi som kommer att komma de flesta barn till godo.
 
De flesta vaccin som är tillgängliga idag ges som injektioner vilket kräver utbildad hälsopersonal, något som kan vara svårt att finna i många länder. För att få ett fullgott skydd, måste barn och deras vårdnadshavare komma till vaccinationsplatser minst fem gånger under barnets första levnadsår, komplicerat för de som lever på otillgängliga platser eller inte har pengar till transport. Dessutom måste de flesta vacciner förvaras kallt, en logistisk utmaning i länder med begränsad kylkapacitet och instabil elektricitet. Trots detta finns det få initiativ som investerar i att utveckla bättre anpassade vacciner som är enklare att distribuera. Att den nya handlingsplanen inte starkare understryker dessa behov är oroväckande.

Många mässlingsutbrott i Afrika 

Våra medarbetare runtom i världen svarar regelbundet på utbrott av sjukdomar som skulle kunna ha förhindrats med vaccin men där de grundläggande programmen brustit. Under 2010 var det exempelvis mässlingsutbrott i 28 afrikanska länder och endast i Kongo-Kinshasa rapporterades 100 000 mässlingsfall mellan januari och oktober 2011. Under den perioden vaccinerade vi fyra miljoner barn mot mässling bara i Kongo-Kinshasa. För att kunna förbättra vaccineringsgraden krävs nya metoder och vaccin som är enklare att använda och särskilt anpassade för utvecklingsländer.

60 procent saknar fullgott skydd

20 procent av alla barn som föds i världen varje år får inte de vaccin de behöver för att vara skyddade mot dödande sjukdomar. På vissa platser är det dessutom ännu värre, i regionen Bihar i Indien saknar exempelvis 60 procent av alla barn fullgott skydd. Oroväckande är också att sex av de länder som 2006 identifierades som särskilt dåliga på att immunisera barn fortfarande finns med bland de tio länder som har störst brister i vaccinationstäckning för barn (Kongo-Kinshasa, Indien, Nigeria, Etiopien, Indonesien och Pakistan).
 


Läkare Utan Gränser vaccinerar varje år tio miljoner människor, främst vid utbrott av sjukdomar som mässling, hjärnhinneinflammation, difteri, kikhosta och gula febern. Läkare Utan Gränser stödjer också grundvaccinationsprogram i vissa av våra barn- och mödravårdsprojekt. I rapporten ”The right shot” belyses ytterligare hur pris och dåligt anpassade vaccin hindrar barn från att få tillgång till livräddande immunisering.
 

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva