Hoppa till huvudinnehåll

LIVSFARLIGT FÖDA BARN

Publicerad 8 mars 2012

Idag är det internationella kvinnodagen och vi uppmärksammar att det var nittionde sekund dör en kvinna i barnsäng. Onödiga dödsfall som går att undvika genom tillgång till kvalificerad mödra-och förlossningsvård.

Lagom till den 8 mars släpper vi rapporten ”Maternal Death: The Avoidable Crisis”. Där pekar vi på hur man kan minska mödradödligheten runt om i världen genom kostnadsfri och kvalificerad obstetrisk vård.
I rapporten vittnar både vår personal och de kvinnor vi behandlar, om situationen för gravida kvinnor i tolv länder, däribland Pakistan, Somalia, Haiti, Afghanistan, Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Elfenbenskusten.
 
Annette Aronsson arbetar vanligtvis som överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och kan själv vittna om situationen från sitt uppdrag som gynekolog i Pakistan.
– Den största skillnaden jämfört med Sverige är det stora antalet komplicerade förlossningar i Pakistan. Fattigdom, undernäring, dålig tillgång till kvalificerad hjälp samt kvinnans låga status i samhället är faktorer som leder till mycket hög mödradödlighet.
I Sverige är risken en på 17 400 att dö i samband med graviditet eller förlossning. I Pakistan är risken en på 93 och i Kongo-Kinshasa en på 13.

Fler barnmorskor

Omkring 1000 kvinnor dör varje dag i barnsäng, enligt siffror från Världshälsoorganisationen. Förlossningen är det mest kritiska momentet och de flesta blivande mammor dör strax före, under eller direkt efter förlossningen av komplikationer som sällan går att förutse.
15 procent av alla graviditeter har livshotande komplikationer som kräver kvalificerad vård. Men med hjälp av barnmorskor och utbildade vårdpersonal, samt tillgång till mediciner och rätt utrustning, kan många kvinnor och deras nyfödda räddas.

Aktuellt om Pakistan

Ett nyfött barn får hjälp med andningen på ett av våra sjukhus i Pakistan.
Nyheter från fältet

”Det här är ett värdefullt barn”

"Hon vill veta om han kommer att bli bra. Jag tittar ner på hans orörliga kropp och mitt hjärta värker. Jag förklarar varsamt vad som har hänt." 
Aisling Semple, barnläkare i Pakistan.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.