Hoppa till huvudinnehåll

LIVSFARLIGT FÖDA BARN

Publicerad 8 mars 2012

Idag är det internationella kvinnodagen och vi uppmärksammar att det var nittionde sekund dör en kvinna i barnsäng. Onödiga dödsfall som går att undvika genom tillgång till kvalificerad mödra-och förlossningsvård.

Lagom till den 8 mars släpper vi rapporten ”Maternal Death: The Avoidable Crisis”. Där pekar vi på hur man kan minska mödradödligheten runt om i världen genom kostnadsfri och kvalificerad obstetrisk vård.
I rapporten vittnar både vår personal och de kvinnor vi behandlar, om situationen för gravida kvinnor i tolv länder, däribland Pakistan, Somalia, Haiti, Afghanistan, Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Elfenbenskusten.
 
Annette Aronsson arbetar vanligtvis som överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och kan själv vittna om situationen från sitt uppdrag som gynekolog i Pakistan.
– Den största skillnaden jämfört med Sverige är det stora antalet komplicerade förlossningar i Pakistan. Fattigdom, undernäring, dålig tillgång till kvalificerad hjälp samt kvinnans låga status i samhället är faktorer som leder till mycket hög mödradödlighet.
I Sverige är risken en på 17 400 att dö i samband med graviditet eller förlossning. I Pakistan är risken en på 93 och i Kongo-Kinshasa en på 13.

Fler barnmorskor

Omkring 1000 kvinnor dör varje dag i barnsäng, enligt siffror från Världshälsoorganisationen. Förlossningen är det mest kritiska momentet och de flesta blivande mammor dör strax före, under eller direkt efter förlossningen av komplikationer som sällan går att förutse.
15 procent av alla graviditeter har livshotande komplikationer som kräver kvalificerad vård. Men med hjälp av barnmorskor och utbildade vårdpersonal, samt tillgång till mediciner och rätt utrustning, kan många kvinnor och deras nyfödda räddas.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare