Hoppa till huvudinnehåll

"Många barn skulle räddas om de kom hit tidigare"

Publicerad 2 augusti 2016
Foto: Ramón Pereiro/Läkare Utan Gränser
I regionen Bafata, Guinea-Bissau, arbetar vi på den pediatriska avdelningen på det regionala sjukhuset. Målet är att minska dödligheten hos barn under fem år.

Malaria är en av de vanligaste sjukdomarna i Guinea-Bissau, men inte den enda. Människor som bor på landsbygden har dålig tillgång till vårdinrättningar. Dessutom används ofta traditionell medicin och för familjer med sjuka barn är det ofta första valet. 

Jana Brandt har samordnat våra projekt i Guinea-Bissau under nio månader. Hon berättar om de utmaningar som vi står inför i landet:

Nytt projekt i huvudstaden Bissau

”Vi har arbetat på den pediatriska intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Bissau i fyra månader. Dygnet runt, sju dagar i veckan. Det är en utmaning att arbeta här. Vi ser samma problem som vi möter i andra länder med sämre hälso- och sjukvårdssystem: brist på personal och utrustning, medicinsk personal med låg utbildning och en hel del korruption.

Men det svåraste av allt är de fall vi tar emot. På sjukhuset tar vi hand om de svåraste fallen som ingen annan vårdinrättning klarar av. För en del av barnen som kommer hit finns det ingen vård över huvud taget i hela landet. Antingen dör de eller också, i några få fall, kan de få vård utomlands efter granskning av en medicinsk styrelse och med hjälp av andra organisationer.

Dödligheten är hög på intensivvårdsavdelningen. I januari var den 75 procent - vilket är galet högt. Vi lyckades reducera den, men i juni låg den fortfarande över 38 procent, vilket är mycket högt. För att få ner siffran ytterligare har vi bland annat stärkt vårt samarbete med mödra- och neonantalvården på sjukhuset så att barnen där inte kommer till oss för sent.

De flesta patienter som vi möter är från huvudstaden Bissau, där nästan en tredjedel av befolkningen bor. Det kommer få patienter från andra regioner i landet. Det är ett tydligt tecken på att remissystemet inte fungerar.

Politisk instabilitet

Under de nio månader som har jag varit i Guinea-Bissau har landet haft tre olika regeringar. Denna politiska instabilitet har också en inverkan på hälso- och sjukvårdssystemet. Sedan en och en halv månad tillbaka har sjukvårdspersonal strejkat eftersom de inte fått någon lön. Under den här tiden har tillgången till sjukvård varit begränsad. På sjukhuset i Bissau har en läkare och en sjuksköterska tagit hand om 160 patienter. Så de har tvingats skicka hem de flesta barn och bara kunnat ta hand om de allra sjukaste.  Istället har befolkningen återigen vänt sig till traditionella helare eller till privata sjukhus, om de har råd. Det har resulterat i att de få barn som kommer till sjukhuset är allvarligt sjuka och kräver mer vård.

I Guinea-Bissau är det ett allmänt problem med bristande tillgång till sjukvård. Det finns många skäl till detta. För det första kostar vården pengar och en stor del av befolkningen lever under fattigdomsgränsen på två dollar om dagen. För landsbygdsbefolkningen är det också ofta långt till närmaste klinik. Dessutom finns ett stort utbud av traditionell medicin som ofta är det första valet för familjer, förmodligen eftersom de inte har möjlighet att ta sig till vårdcentralen. Andra skäl är den ofta låga utbildningsnivån bland personalen och att läkemedel och utrustning inte alltid finns tillgängligt. I våra projekt möter vi en hel del barn som skulle ha kunna räddas om de hade kommit till sjukhuset tidigare.”

I Guinea-Bissau arbetar vi med barnhälsovård. I regionen Bafata i nordöstra delen av landet arbetar vi på det regionala sjukhuset och vid flera vårdcentraler på landsbygden. Dessutom har vi 200 lokala hälsoarbetare som snabbt kan upptäcka sjuka barn i området där de bor. Av dessa har 40 vidareutbildats i att behandla diarré, malaria och akuta luftvägsinfektioner som kräver antibiotika.

Mellan augusti och november förra året såg vi en påtaglig ökning av antalet malariapatienter. I vanliga fall brukar antalet malariafall under den här perioden vara två eller tre gånger högre än annars. För att förbereda oss på det här årets peak har vi byggt ut sjukhuset med ytterligare 30 sängplatser. Dessutom kommer vi att dela ut malarialäkemedel i förebyggande syfte, en metod som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar i områden där malaria är säsongsbetonad snarare än endemisk. Kampanjen påbörjas i augusti och kommer att nå 25 000 barn i Bafata.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare