Hoppa till huvudinnehåll

MÅNGA PÅ FLYKT UNDAN KONFLIKTER

Publicerad 27 december 2012

Befolkningen i norra och centrala delarna av Centralafrikanska republiken är på flykt undan strider mellan rebeller och armén. Upproret startade i början av december och flera städer har attackerats och ockuperats av rebellerna. Tillgången till sjukvård begränsas nu ytterligare för en redan utsatt befolkning.

Striderna och våldet fortsatte under julhelgen i flera områden i norra och centrala delarna av Centralafrikanska republiken (CAR). Ökade militära rörelser och fientligheter mellan rebeller och armén tvingar civilbefolkningen att ständigt förflytta sig. Detta begränsar deras tillgång till sjukvård och annan grundläggande service, något som snabbt kan få ödesdigra konsekvenser för en befolkning som sedan ett decennium lider av ständiga konflikter och ett mycket bristfälligt hälso- och sjukvårdssystem.

Omöjligt hänvisa patienter 

I staden Batangafo, ockuperad av rebeller sedan 20 december, är befolkningen livrädd för de potentiella striderna som kan inträffa mellan parterna. 
- På grund av osäkerheten i området är det omöjligt att hänvisa en patient från de perifera vårdmottagningarna till sjukhuset i nödsituationer , säger Amal El Oualji, vår projektsamordnare i Batangafo.
 
I närheten av städerna Kaga Bandoro och Mbrès bröt strider ut den 23 december. Läkare Utan Gränsers kirurgiska akutteam hade redan på julafton tagit hand om fem skadade och är redo att ta emot fler patienter.

Flera skottskadade behandlade

Ett team sändes även ut för att bedöma de medicinska behoven runt staden Sibut i centrala CAR. Den tunga militärnärvaron i området och rädslan för strider har lett till att stora delar av befolkningen redan har flytt staden. Vi fortsätter arbeta på sjukhuset och stödja små vårdmottagningar i området i den mån säkerhetsläget tillåter. Flera patienter har behandlats för skottskador på sjukhuset.
 
I staden Ndélé i norra CAR, som attackerades den 10 december, är situationen fortfarande mycket osäker för befolkningen. Kontinuerliga plundringar och sporadisk skottlossning på natten hindrar befolkningen från att återvända till vardagen i Ndélé. Läkare Utan Gränser känner till åtminstone 2600 flyktingar som spenderar nätterna i små grupper, gömda i skogen. Några har tagit sin tillflykt till landningsbanan, inte långt från staden. Tyvärr är detta bara en liten del av den fördrivna befolkningen eftersom de flesta spenderar nätterna nära sina grödor i mindre grupper på mellan två och fem familjer spridda över många kilometer utan vägförbindelser. Många av dem lider av sjukdomar som malaria, akuta luftvägsinfektioner eller diarré. Vårt team i Ndélé har en mobil klinik vid landningsbanan och regelbundna aktiviteter på sjukhuset.

Akutteam för att möta ökade behov

Läkare Utan Gränser driver tre ordinarie projekt i Ndélé, Kabo och Batangafo och har en kirurgisk akutinsats i Kaga Bandoro, alla drabbade av den aktuella konflikten. Vi håller för närvarande på att sätta upp ett akutteam för att möta de ökade behoven hos civilbefolkningen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare