Hoppa till huvudinnehåll

Mässlingepidemin hotar flera regioner i Kongo-Kinshasa

Publicerad 8 januari 2016
Foto: Leonora Baumann/hanslucas.com
Patienter i Katangaregionen som vårdas för mässling i september 2015.

Mässlingsepidemin i sydöstra Kongo-Kinshasa har på ett år smittat åtminstone 40 000 människor. Mässling har blivit en endemisk sjukdom som drabbar framför allt små barn under återkommande epidemier.

Mässling är speciellt farlig för barn under fem år. 88 procent av de barn som dött under den pågående mässlingsepidemin i regionen Katanga har varit mellan ett och fem år gamla. Akut undernärda barn är särskilt mottagliga för mässling som i sin tur ökar risken för att få malaria.

Mellan januari och november 2015 rapporterade hälsomyndigheterna om åtminstone 39 619 fall av mässling, inklusive 474 dödsfall, i Katanga. Regionen är ungefär lika stor som Spanien och har drygt tio miljoner invånare.

– Den epidemiologiska övervakningen fungerar inte och därför är siffrorna bara försiktiga uppskattningar. I de mest avlägsna delarna av detta enorma område påminner vårdstrukturerna mest om en öken. På landsbygden har sjukvården förlorat sin legitimitet och trovärdighet. Vårdcenter har inte tillräckligt med mediciner och utbildad personal. Dessutom kostar vården så mycket att den avskräcker den redan fattiga befolkningen, säger Caroline Voûte som koordinerar våra mässlingsinsatser i Katanga.

– Även om utbrottet just nu ser ut att minska i Katangaregionen så förekommer mässling i de flesta andra regionerna i landet. Det gör oss djupt oroade eftersom det ökar risken för nya utbrott, tillägger hon.

Hand i hand med andra sjukdomar

Under den hittills största mässlingsepidemin i Katanga år 2011 vaccinerade Läkare Utan Gränsers team 2,1 miljoner barn.

– Det krävs enorma mänskliga och finansiella resurser för att bekämpa mässlingsutbrotten som skulle kunna förebyggas med vacciner. Denna nya hälsokris väcker frågan om vaccinationskampanjerna varit tillräckligt effektiva. Massvaccineringen måste förbättras för att vi ska undvika liknande utbrott, säger Caroline Voûte.

Vi inledde våra mässlingsinsatser i regionen i april 2015. Eftersom sjukdomen spred sig var vi tvungna att snabbt utöka våra insatser. Vi vaccinerar barn mellan 6 månader och 15 år och förser lokala vårdcenter med mediciner, utbildning och övervakning. Våra team finns också på plats på sjukhus för att vårda mer komplicerade fall.

Den akuta undernäringen är ett stort problem i regionen, till exempel kring staden Manono där andelen är över 10 procent. Så mycket som 90 procent av alla barn vi tar in för sjukhusvård lider av malaria. Därför vårdar vi även dessa sjukdomar parallellt med mässling.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Kongo-Kinshasa sedan 1981. I regionen Katanga och dess grannregioner har organisationen vaccinerat fler än 962 900 barn i åldern 6 månader till 15 år mot mässling. Organisationen har även hjälpt närmare 30 000 barn som påverkats av sjukdomen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare