Hoppa till huvudinnehåll

Matbrist hotar hundratusentals barn i Tchad

Published 23 oktober 2015
Foto: Ricardo Garcia Vilanova
Treåriga Mahamat Abdallah får mjölk av sin mamma Zeneba. I förgrunden vilar Mahamat Abdallah Adam, 32 månader gammal.

Återigen drabbas befolkningen i Tchad av en undernäringskris. Omkring 3,4 miljoner människor har ingen tryggad tillgång till mat och nästan 400 000 barn är i riskzonen för att bli akut undernärda.

För fjärde gången på fem år arbetar våra team med att lindra matkrisen i Bokoro i Hajder-Lamis- regionen i centrala Tchad. Sedan juli har våra akutteam vårdat mer än 2 300 allvarligt undernärda barn.

Vi inledde insatsen i början av juni efter rapporter om ett alarmerande antal allvarligt undernärda barn i Bokoro. Ett av våra team kom fram till att 5,5 procent av barnen under fem år led  av allvarlig akut undernäring, det vill säga högt över gränsen för ett katastrofläge som går vid 2 procent.  Detta var i början av den årligen återkommande perioden av allvarlig matbrist i landet, även kallad ”hunger gap”, som i regel pågår från juni till oktober.

– Undernärda barn måste få tillgång till terapeutisk näring och medicinsk vård. Men det räcker inte att gång på gång rädda hundratusentals barn från akut undernäring. Vi måste göra mer för att åtgärda undernäringens många strukturella orsaker och för att lindra lidandet i områden som Bokoro, säger Alberto Jodra, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Tchad.

Många kritiskt sjuka fått vård

Våra team har startat terapeutiska näringsprojekt på tio kliniker som drivs av de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Bokoro-området. Sedan juli har teamen vårdat 2 361 allvarligt undernärda barn under veckolånga vistelser på klinikerna.  Barnens föräldrar får därefter med sig speciell terapeutisk näring för att kunna fortsätta vården hemma.

Undernärda barn med medicinska komplikationer tas in på en avdelning som vi startat på det statliga sjukhuset i Bokoro. Där har 222 barn i kritiskt tillstånd fått livräddande vård.

– Vi har gjort lovande framsteg för att åtgärda den återkommande undernäringen på nationell nivå. Men det faktum att vi inlett en akutinsats i Bokoro för fjärde gången på fem år visar på en stor klyfta mellan nationella målsättningar och hur det omsätts i praktiken, säger Alberto Jodra.

Dålig ekonomi leder till ond cirkel

Bokoro ligger i den sydligaste delen av Tchads Sahelområde. Det karga klimatet innebär att skördarna och betesmarkerna är små, vilket leder till matbrist och undernärda barn. Men även utanför Sahelområdet, där klimatet är gynnsammare och tillgången till mat är större, råder det brist på tillräckligt näringsrik mat. I Am Timan, ett fertilare område i Salamatregionen i landets sydöstra del, har vi i år vårdat fler än 2 000 barn för allvarlig akut undernäring. Hälften av dessa patienter vårdades mellan juni och september.

Under Tchads årliga ”hunger gap” tar fjolårets lager av mat ofta slut. Fattigdom och arbetslöshet tvingar familjer att äta mindre eller skuldsätta sig för att ha råd med mat. De hamnar ofta i en ond cirkel då inte ens nästa skörd kan betala för skulderna. Osäkerhet och våld vid landets gränser har i år försvårat handeln, och inverkat negativt på den bräckliga lokala ekonomin och tillgången till mat.

Bristfällig mat till spädbarn, undermåliga sanitära förhållanden, dålig utbildning och begränsad tillgång till rent vatten bidrar också till undernäringen. Sjukvården fungerar dåligt eftersom det saknas pengar, utbildad personal och möjligheter att förhindra och vårda undernäring. Detta bidrar ytterligare till de återkommande undernäringskriserna.

Mottagliga för andra sjukdomar

Mest utsatta för undernäring är barn under fem år. En undernärd person har ett svagare immunsystem och får lättare sjukdomar – en risk som ökar i länder som Tchad där epidemier är vanliga och få är vaccinerade.

29 procent av de allvarligt undernärda barn som vi vårdat i Bokoro från juli till september led även av malaria, 30 procent hade vattnig diarré och 15 procent hade luftvägsinfektioner. Vi har därför vaccinerat 1 114 barn mot mässling som en del av våra undernäringsprogram.

Den återkommande matbristen borde vara över i november då man skördar nästa gång. Men de bakomliggande orsakerna återstår även efter det akuta skedet av vår insats. Vi kommer att fortsätta stötta de lokala myndigheternas vårdcentraler och arbeta för att förebygga undernäring. Det är ändå avgörande med både nationella och internationella initiativ för att få ett slut på de återkommande matkriserna i Tchad.

 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Tchad sedan 1981. För tillfället driver vi medicinska projekt i Abéché, Am Timan, Massakory och Moissala. I mars 2015 inledde vi en akut insats för människor som tvingats fly på grund av Boko Harams våldshandlingar kring Tchadsjön. I huvudstaden N’djamena stöttade vi statliga sjukhus efter självmordsattackerna den 15 juni och 11 juli 2015. Sedan april 2015 har vi utbildat statsanställd sjukvårdspersonal i rutiner för att vårda ett stort antal skadade i akutlägen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare