Hoppa till huvudinnehåll

MEDICINSKA INSATSER I KRIGETS SYRIEN

Publicerad 12 mars 2014
En nyfödd syrisk bebis får vård på neonatalavdelningen i Irbid.
En nyfödd syrisk bebis får vård på neonatalavdelningen i Irbid.

De senaste tre årens extremt våldsamma krig i Syrien har förstört städer, byar, sjukhus och kliniker – allt som befolkningen är beroende av för sin överlevnad. De familjer som kan flyr, från en plats till nästa, utan att kunna ta med sig sina ägodelar och i konstant rädsla. Hela landet befinner sig i en medicinsk nödsituation och lidandet i de värst drabbade områdena är enormt. Krisen sprider sig även till Syriens grannländer där mer än två miljoner flyktingar kämpar för sin överlevnad.

Listan över akuta medicinska behov i Syrien är lång, inte minst till följd av skottskador, explosions- och splitterskador. Men på listan finns även mödravård, vaccinationer, brännskador och kroniska sjukdomar som kan bli dödliga om patienterna inte får behandling. Miljontals syrier är beroende av den sjukvård som finns tillgänglig på provisoriska sjukvårdsinrättningar i källare och privata hem.

Läkare Utan Gränsers verksamhet i Syrien

I juni 2012 påbörjade vi vår medicinska verksamhet i de norra delarna av Syrien där det fanns behov och möjlighet att upprätta tillfälliga sjukhus och kliniker. Hittills har våra medicinska team haft mer än 140 000 patientbesök och av dessa har många haft krigsrelaterade skador och livshotande kroniska sjukdomar. Vår personal på plats har gjort nästan 7 000 kirurgiska ingrepp och assisterat vid 1 900 födslar.
 
Det pågående kriget gör det mycket svårt att bistå människor i behov av humanitär hjälp. Intensiva konflikter och det osäkra läget hindrar oss från att nå fram till befolkningen. På kvällen den 2 januari 2014 fördes våra medarbetare bort från ett hus i norra Syrien. De var där för att ge vård till syrier som drabbats av kriget. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att lösa situationen och säkerställa att våra medarbetare återförs.  
 
Verksamheten vid sjukhuset och de två klinikerna i samma område är för närvarande nerlagd. På grund av de enorma behoven fortsätter vi dock att upprätthålla vår medicinska verksamhet i fem provisoriska sjukhus och kliniker i Syrien. Vi fortsätter också att stödja medicinska nätverk i landet. Vi bidrar med medicinsk och teknisk utrustning till 50 sjukhus och 80 vårdcentraler i sju provinser. Dessa ligger i områden som kontrolleras av regeringen, av rebeller och i områden där kontrollen är omtvistad. Eftersom vi arbetar i en krigszon gör vi ständigt nya bedömningar av våra projekt och aktiviteter med hänsyn till säkerhetsläget.

Syrien - Läkare Utan Gränsers aktiviteter i siffror

(t.o.m. slutet av januari 2014)
Akutvårdsbehandlingar: 49 083
Öppenvårdsbehandlingar: 94 389
Kirurgiska ingrepp: 6 895
Förlossningar: 1 962
Akut vaccinationskampanj mot mässling: 75 000 barn (april - juni 2013)

Vår verksamhet i Syriens grannländer

Uppskattningsvis två miljoner syriska flyktingar är redan registrerade eller väntar på registrering i Syriens grannländer. Den verkliga siffran kan dock vara mycket högre. Jämfört med i Syrien är säkerheten och möjligheten att nå fram till människorna betydligt bättre i grannländerna. Samtidigt har länderna nått gränsen för vad de klarar av. Bristen på flyktingarnas tillgång till hälso- och sjukvård blir allt påtagligare, samtidigt som behoven inte visar några tecken på att avta.
 
I Irak befinner sig mer än 210 000 syriska flyktingar. Läkare Utan Gränser bistår med öppenvård, ger psykologiskt stöd och bidrar med vatten- och sanitetsteknik på flera platser – särskilt i lägren i Domeez och Kawargosk, men också i transit- och flyktinglägren i provinserna Dohuk och Erbil. I genomsnitt får våra team runt 3 000 patientbesök i veckan i Irak.
 
I Jordanien finns det mer än 575 000 syriska flyktingar, de flesta bor utanför flyktinglägren. Vårt projekt i lägret Zataari stängdes 2013, eftersom andra organisationer hade kapacitet att tillhandahålla sjukvård. Istället har vi gjort bedömningen att det finns stora behov av barn- och mödrahälsovård bland flyktingar som inte bor i de officiella flyktinglägren, framför allt i provinsen Irbid i norra Irak. I november startades därför ett nytt projekt för barn- och mödravård samt neonatal vård. Fram till slutet av januari gjorde vi 788 behandlingar och assisterade vid 134 födslar.
 
Vårt akutkirurgiska projekt på det statliga sjukhuset i Ramtha, nära den syriska gränsen, utnyttjas fullt ut: Vi har utfört mer än 540 livräddande operationer på krigsskadade patienter från Syrien. Dessa patienter har ofta mycket svåra buk-, bröst- och ortopediska skador som ibland kräver flera amputationer.
 
Vi driver också en avdelning för plastikkirurgi i Amman där patienter som skadats i kriget kan få avancerad ortopedisk behandling och genomgå käk- och plastikoperationer. Vid behov finns det också tillgång till sjukgymnastik, psykosocialt stöd och postoperativ vård. Några patienter kommer från regionen, men de flesta patienter som behandlas i nuläget har skadats i Syrien.
 
I Libanon finns det mer än 990 000 syriska flyktingar. För flyktingarna blir det allt svårare att få tillgång till sjukhusvård, assisterade födslar på sjukhuset och mediciner mot kroniska sjukdomar. Läkare Utan Gränser bistår flyktingar med allmänna medicinska behandlingar som omfattar akuta och kroniska sjukdomar, vaccineringar samt reproduktiv och psykologisk vård. Vi delar också ut förnödenheter till flyktingarna. Vår organisation arbetar framför allt i Bekaadalen där vi har fyra kliniker. Vi stödjer även två sjukhus och två kliniker i Tripoli samt i Saida och Shatila där majoriteten av Syriens palestinska flyktingar har samlats.

Syriens grannländer - Läkare Utan Gränser sjukvård i siffror

(t.o.m. slutet av januari 2014)
Irak (patientbesök, inklusive psykologiskt stöd): 173 030
Jordanien (akutsjukvård, mödravård och öppenvård): 22 914
Jordanien (kirurgiska ingrepp): 956
Libanon (patientbesök, inklusive psykologiskt stöd och reproduktiv hälsa): 119 813

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare