Hoppa till huvudinnehåll

Mental hälsovård är en rättighet

Publicerad 23 juli 2013
I över 50 år har konflikt och våld präglat Colombia. Här håller en av våra anställda i en workshop om sexuellt våld i en skola i departementet Cauca.
Foto: Anna Surinyach
I över 50 år har konflikt och våld präglat Colombia. Här håller en av våra anställda i en workshop om sexuellt våld i en skola i departementet Cauca.

Människor som lever med dagligt våld i Colombia får ingen hjälp att hantera de psykologiska följderna. Vår erfarenhet av att arbeta i landet visar att människor som drabbats av väpnad konflikt och andra former av våld får lite stöd från staten. Trots vissa framsteg klarar staten fortfarande inte av att effektivt bemöta deras psykologiska behov.


Vi har nyligen släppt en rapport vars syfte är att bidra till att ändra lagstiftningen kring ett av de mest ignorerade folkhälsoproblemen i Colombia. Rapporten (på spanska) är baserad på vittnesmål från mer än 4400 patienter som behandlats i våra program för psykisk hälsa i södra delen av landet (Caquetá, Putumayo, Nariño och Cauca) under 2012. 
Majoriteten, 67 procent, hade upplevt en eller flera våldsrelaterade händelser och var dagligen exponerade för olika riskfaktorer som var direkt eller indirekt kopplade till konflikten. Dessa patienter löpte betydligt större risk att drabbas av depression, ångest eller posttraumatiska besvär än patienter som inte hade utsatts för våld.
– Trots den stora påverkan som våldet har på den colombianska befolkningen är psykisk hälsa fortfarande ett outforskat område. Vården är i allmänhet begränsad eller otillräcklig, säger Javier Martínez Llorca, samordnare för våra projekt i Colombia.

 

Koppling till konflikten

De flesta händelser som påverkar patienternas psykiska hälsa är direkt kopplade till konflikten. Många patienter berättar att de har bevittnat våld, hot eller mord, många uppger att de utsatts för tvångsförflyttningar eller att deras anhöriga mördats eller försvunnit. Även de händelser som vid en första anblick inte verkar vara förknippade med konflikten - till exempel våld i hemmet eller förlust av familjens inkomst - är indirekt kopplade till den. Konstant exponering för våldssituationer i samband med en väpnad konflikt kan påverka hur människor förhåller sig till sin omgivning och göra dem mer benägna att reagera aggressivt. Och det kan, i sin tur, kopplas till en ökning av våld i hemmet. När hela familjer migrerar till städerna på grund av konflikten kan det även leda till att människor förlorar sin försörjning, särskilt de som tidigare försörjde sig på jordbruk eller djurhållning.

De psykosociala effekterna av våld orsakar sår som är mindre synliga än de som orsakas av kulor, men som allvarligt kan påverka en människas liv. En 50-årig kvinna från Cauca beskriver hur hennes familj har förändrats till följd av våldet: 
– Jag har aldrig sett min man så tyst, jag har aldrig sett honom sörja i tystnad. Och vad kan jag säga om min son? Pojken är inte som han var förut. Nu finns det ingen ömhet i hans ögon, det är bara ilska och hat.

Effektiv psykologisk vård möjlig

Vårt arbete i södra Colombia sedan 2005 visar att det är möjligt att åstadkomma en effektiv psykologisk vård även på landsbygden och i avlägsna områden. Men för att göra detta krävs ett regelverk som är lätt att implementera, som har tydliga mål, som svarar mot verkliga behov och inte hindrar människor från att få tillgång till vård. Det bör garantera en bred geografisk täckning, och bör inte begränsas till dem som officiellt erkänts som konfliktoffer. Mental sjukvård bör vara en universell rättighet för alla som drabbats av konflikter eller andra våldsamma situationer.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Colombia sedan 1985. Under 2012 hade vi mobila kliniker och permanenta och semi-permanent vårdmottagningar i Cauca, Nariño, Caquetá och Putumayo, några av de provinser som berörs mest av den väpnade konflikten. Under 2012 genomförde vi 67 500 patientkonsultationer i primärvården och 5400 för psykologiskt stöd.  Vi gav även psykologisk rådgivning till 190 överlevare från sexuellt våld, och gjorde sju insatser i akutsituationer av konflikten.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare