Hoppa till huvudinnehåll

MIGRANTER BLIR SJUKA I GREKISKA INTERNERINGSLÄGER

Publicerad 1 april 2014
Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder i bristfälliga interneringsläger i Grekland. FOTO: MSF
Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder i bristfälliga interneringsläger i Grekland. FOTO: MSF

Greklands systematiska och långvariga internering av migranter och asylsökande har förödande konsekvenser för människors hälsa och värdighet. Det visar en aktuell rapport som vi släpper idag. Vi uppmanar nu Grekland, EU:s nuvarande ordförandeland, och den Europeiska unionen att sluta blunda för de oacceptabla och inhumana metoder som gör migranterna fysiskt och psykiskt sjuka.

Vår nya rapport, ”Invisible Suffering”, beskriver hur fängelsevistelsen skadar migranternas fysiska och psykiska hälsa. Rapporten sammanfattar det som vi har bevittnat i grekiska interneringsläger där organisationen ger medicinsk och psykologisk vård sedan 2008. Rapporten understryker också den bristfälliga sjukvården i lägren. Det görs inga medicinska undersökningar, vilket leder till att personer med allvarliga sjukdomstillstånd försummas eller att de till och med tvingas avbryta sin behandling.

– På sex år har vi genomfört över 9 900 medicinska behandlingar i interneringsläger och polisstationer där migranter och asylsökande hålls. Trots att vi flera gånger har uppmanat till förbättringar av förhållandena i lägren och migranternas tillgång till sjukvård, har det hänt väldigt lite. Tvärtom har situationen blivit sämre, säger Apostolos Veizis, läkare och landansvarig i Grekland.

Sedan den grekiska polisen startade ”Operation Xenios Zeus” 2012 har antalet fängslade papperslösa migranter och asylsökande ökat drastiskt. Kapaciteten i interneringslägren har utökats med 4 500 platser samtidigt som fem utvisningsläger har inrättats. Människor fängslas systematiskt i 18 månader som längst.

Fysiska och psykiska skador  

De sanitära och allmänna levnadsförhållandena i interneringslägren är fullständigt oacceptabla. Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder. Migranter och asylsökande hålls även i förvar på polisstationer där förhållandena är ännu sämre. I flera fall har de inte fått vistas utomhus på mer än ett och halvt år.

Interneringslägren är överbefolkade och saknar värme och varmt vatten. Även där har migranterna ofta ingen möjlighet att vistas utomhus. Den bristande ventilationen i lägret och den dåliga kosten bidrar till spridning av luftvägsinfektioner, magsjukdomar samt hud- och muskelsjukdomar.

Vistelsen i interneringslägren är också skadlig för migranternas psykiska hälsa. Många har symptom av ångest, depression eller får psykosomatiska besvär. Det är inte ovanligt att migranterna hungerstrejkar, skadar sig själva eller försöker ta livet av sig.

Ansvar måste tas 

De grekiska myndigheterna har slutligen gått med på att bistå med sjukvård i interneringslägren. Därför stänger vi denna vecka vår medicinska verksamhet i interneringslägren i norra Grekland. Samtidigt uppmanar vi de grekiska myndigheterna att garantera bra sjukvård för de fängslade migranterna och asylsökande.

– Andra EU-länder och europeiska institutioner kan inte fortsätta att undandra sig sitt ansvar, säger Ioanna Kotsioni, rådgivare för migration.

– Ansvaret ligger inte bara hos de EU-länder dit många papperslösa anländer först och som använder interneringsläger som avskräckande åtgärd. Mottagarländerna är inte ensamt ansvariga för övergreppen som migranterna utsätts för. Det är ett gemensamt ansvar och en gemensam skam.

Vi uppmanar Grekland och EU att sätta stopp för den systematiska och långvariga interneringen av migranter och asylsökande under ovärdiga förhållanden. Fängslandet av utsatta personer som minderåriga, tortyroffer och kroniskt sjuka måste upphöra. Ett mottagningssystem måste skapas som tar hänsyn till medicinska och humanitära behov bland migranter och asylsökande.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare