Hoppa till huvudinnehåll

MIGRANTER BLIR SJUKA I GREKISKA INTERNERINGSLÄGER

Publicerad 1 april 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder i bristfälliga interneringsläger i Grekland. FOTO: MSF

Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder i bristfälliga interneringsläger i Grekland. FOTO: MSF

Greklands systematiska och långvariga internering av migranter och asylsökande har förödande konsekvenser för människors hälsa och värdighet. Det visar en aktuell rapport som vi släpper idag. Vi uppmanar nu Grekland, EU:s nuvarande ordförandeland, och den Europeiska unionen att sluta blunda för de oacceptabla och inhumana metoder som gör migranterna fysiskt och psykiskt sjuka.

Vår nya rapport, ”Invisible Suffering”, beskriver hur fängelsevistelsen skadar migranternas fysiska och psykiska hälsa. Rapporten sammanfattar det som vi har bevittnat i grekiska interneringsläger där organisationen ger medicinsk och psykologisk vård sedan 2008. Rapporten understryker också den bristfälliga sjukvården i lägren. Det görs inga medicinska undersökningar, vilket leder till att personer med allvarliga sjukdomstillstånd försummas eller att de till och med tvingas avbryta sin behandling.

– På sex år har vi genomfört över 9 900 medicinska behandlingar i interneringsläger och polisstationer där migranter och asylsökande hålls. Trots att vi flera gånger har uppmanat till förbättringar av förhållandena i lägren och migranternas tillgång till sjukvård, har det hänt väldigt lite. Tvärtom har situationen blivit sämre, säger Apostolos Veizis, läkare och landansvarig i Grekland.

Sedan den grekiska polisen startade ”Operation Xenios Zeus” 2012 har antalet fängslade papperslösa migranter och asylsökande ökat drastiskt. Kapaciteten i interneringslägren har utökats med 4 500 platser samtidigt som fem utvisningsläger har inrättats. Människor fängslas systematiskt i 18 månader som längst.

Fysiska och psykiska skador  

De sanitära och allmänna levnadsförhållandena i interneringslägren är fullständigt oacceptabla. Minderåriga, tortyroffer och människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder hålls inlåsta under långa perioder. Migranter och asylsökande hålls även i förvar på polisstationer där förhållandena är ännu sämre. I flera fall har de inte fått vistas utomhus på mer än ett och halvt år.

Interneringslägren är överbefolkade och saknar värme och varmt vatten. Även där har migranterna ofta ingen möjlighet att vistas utomhus. Den bristande ventilationen i lägret och den dåliga kosten bidrar till spridning av luftvägsinfektioner, magsjukdomar samt hud- och muskelsjukdomar.

Vistelsen i interneringslägren är också skadlig för migranternas psykiska hälsa. Många har symptom av ångest, depression eller får psykosomatiska besvär. Det är inte ovanligt att migranterna hungerstrejkar, skadar sig själva eller försöker ta livet av sig.

Ansvar måste tas 

De grekiska myndigheterna har slutligen gått med på att bistå med sjukvård i interneringslägren. Därför stänger vi denna vecka vår medicinska verksamhet i interneringslägren i norra Grekland. Samtidigt uppmanar vi de grekiska myndigheterna att garantera bra sjukvård för de fängslade migranterna och asylsökande.

– Andra EU-länder och europeiska institutioner kan inte fortsätta att undandra sig sitt ansvar, säger Ioanna Kotsioni, rådgivare för migration.

– Ansvaret ligger inte bara hos de EU-länder dit många papperslösa anländer först och som använder interneringsläger som avskräckande åtgärd. Mottagarländerna är inte ensamt ansvariga för övergreppen som migranterna utsätts för. Det är ett gemensamt ansvar och en gemensam skam.

Vi uppmanar Grekland och EU att sätta stopp för den systematiska och långvariga interneringen av migranter och asylsökande under ovärdiga förhållanden. Fängslandet av utsatta personer som minderåriga, tortyroffer och kroniskt sjuka måste upphöra. Ett mottagningssystem måste skapas som tar hänsyn till medicinska och humanitära behov bland migranter och asylsökande.

Aktuellt om Grekland

Varje dag köar människor framför våra mobila kliniker vid Ellinikos idrottsplats i Grekland.
Nyheter från fältet

Ångest och depression vid Ellinikos idrottsplats i Grekland

Varje morgon parkerar två av våra bilar framför idrottskomplexet Elliniko utanför Aten. Arenorna där byggdes inför OS 2004. Nu bor här män, kvinnor och barn som flytt för att söka säkerhet i Europa.

Polisen började tömma flyktinglägret i Idomeni, Grekland, den 24 maj.
Nyheter från fältet

Idomeni: Fortfarande oklart vart flyktingarna förs

Vi fördömer den pågående tvångsförflyttningen av tusentals människor från Idomeni i Grekland. Bristen på information och begränsningarna gör det svårt för humanitära organisationer att utföra sitt arbete. 

Den 24 maj började polisen tömma lägret i Idomeni, Grekland.
Nyheter från fältet

"Är vi statslösa?!”

Nada, från Syrien, flyttades från lägret i Idomeni:
"Vår situation i det nya lägret är fruktansvärd. Vi är trötta och vi har fått nog av att leva så här. Vi kom hit eftersom Europa ska vara civiliserat - men är det här civiliserat?"

Vaccinationskampanj i Idomeni, Grekland
Nyheter från fältet

Vaccinationskampanj i Idomeni

Förra veckan vaccinerade vi 3031 barn i flyktinglägret i Idomeni, Grekland. I de undermåliga förhållanden som råder i lägret sprids sjukdomar och många barn som har varit på flykt länge saknar skydd.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.