Hoppa till huvudinnehåll

MINSKAD MÖDRADÖDLIGHET

Publicerad 22 november 2012

Mödradödligheten minskade dramatiskt tack vare tillgång till ambulansservice, akut förlossningsvård och andra enkla insatser. Det visar en ny rapport om vårt arbete i Sierra Leone och Burundi.

Rapporten visar att insatserna dramatiskt minskat risken att kvinnor dör i graviditets- och förlossningsrelaterade komplikationer som blödningar, infektioner och havandeskapsförgiftning. Ett av projekten som ingår i studien är delvis finansierat av Sida.
– Med de här två projekten vill vi visa att man kan rädda många kvinnors liv med rätt sorts insats och till relativt låga kostnader. Våra resultat kan inspirera givare, myndigheter och andra aktörer som gör vårdinvesteringar i länder med hög mödradödlighet, säger Kristina Bolme Kühn, Läkare Utan Gränsers ordförande, sjuksköterska och nyligen hemkommen från Sierra Leone.

Första i sitt slag

Forskningsprojekten är genomfört i våra projekt i Kabezi, Burundi och Bo, Sierra Leone och är det första i sitt slag. Rapporten visar att mödradödligheten i Kabezi enligt Världshälsoorganisationen WHO har sjunkit med 74 procent och i Bo med 61 procent. I båda projekten erbjuder vi akut förlossningsvård dygnet runt, sju dagar i veckan. Vården är, som alltid, kostnadsfri för patienterna. Den totala kostnaden per år för projektet i Sierra Leone motsvarar en årskostnad på 14 kronor per person i lokalområdet. I Burundi ligger samma siffra på 29 kronor per person.
– Här i Sierra Leone är förlossningar ofta förenade med livsfara för många kvinnor. Många av dem hade garanterat dött om de inte hade haft tillgång till vård, säger Betty Raney, en av våra förlossningsläkare i Sierra Leone.

Sjukvårdssystemet raserades

Sierra Leone och Burundi är båda länder med hög mödradödlighet. År av inbördeskrig ledde till raserade sjukvårdssystem och det råder fortsatt brist på tillgång till mödra-och förlossningsvård, kvalificerad sjukvårdspersonal och medicinsk utrustning. Vi är den enda organisationen som erbjuder akut förlossningsvård i Kabezi och Bo.
FN:s femte millenniemål är att minska mödradödligheten med 75 procent fram till 2015 jämfört med 1990. Vår rapport visar att mödradödligheten i Kabezi-distriktet redan ligger under denna nivå. När det gäller Bo i Sierra Leone är man övertygad om att mödradödligheten kommer att ha nått 75-procentsmålet till år 2015.
 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare