Hoppa till huvudinnehåll

Mobila team i Juba

Publicerad 23 december 2013
Foto: Kim Clausen

Cirka 20 000 människor har sökt skydd på två FN-baser och på andra samlingsplatser runt om i Sydsudans huvudstad Juba. Vi har bedömt internflyktingarnas situation och har inlett en medicinsk insats.

Två team bestående av medicinsk personal, logistiker och vatten- och sanitetsexperter har påbörjat en mobil sjukvårdsinsats i Juba för att hjälpa människor som tvingats fly undan de senaste dagarnas strider.

– En del patienter har skador med en direkt koppling till våldet, som till exempel skottskador, men på det stora hela har situationen i Juba lugnat ner sig och traumakirurgi tycks inte längre vara det främsta behovet, säger Forbes Sharp, akutsamordnare i Juba.

– Internflyktingarna känner sig ännu inte tillräckligt säkra för att återvända hem, fortsätter han, och de vågar inte heller ta sig till andra delar av staden för att söka vård på de offentliga sjukhusen och klinikerna. Så vi kommer med vården till dem istället. Situationen utvecklas snabbt i Sydsudan just nu och vi försöker hela tiden anpassa våra insatser efter den rådande situationen.

Utökar de medicinska insatserna

En vecka efter att våldsamheter bröt ut i Sydsudan pågår konflikten fortfarande på flera håll i landet. Våra akutteam utökar insatserna i de drabbade regionerna och behandlar skadade, donerar läkemedel och medicinsk utrustning till sjukvårdsinrättningar, och bistår människor som tvingats överge sina hem till följd av våldet.

I Bentiu, huvudstad i Unity State, bröt striderna ut fredagen den 20 december. Det statliga sjukhuset tog emot 42 skadade, varav 19 var i behov av kirurgiska ingrepp. Tillsammans med Internationella röda korskommittén bistår ett av våra team för närvarande sjukhuset med pre- och postoperativ vård. I Nasir, i Upper Nile State, började striderna söndagen den 22 december. Till vårt sjukhus i staden kom 24 patienter med skottskador. Av dessa behövde 16 personer läggas in för vård, 2 dog och 8 behandlades akut.

– Vi är extremt oroade över säkerheten bland civila som hamnar mitt i konflikten, säger Mike White, landansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Sydsudan. Efter att ha jobbat i Sydsudan i 30 år tänker vi fortsätta göra allt vi kan för att hjälpa människorna här.

Svår situation

På grund av det uppblossande våldet har vi minskat antalet icke-nödvändig personal i landet och istället utökat antalet akutteam som kan svara på de behov som finns för närvarande. Trots osäkerheten fortgår de medicinska aktiviteterna i alla tolv projekt som vi driver på olika håll i Sydsudan.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla aktörer att respektera sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal och att möjliggöra tillgång till sjukvård för civilbefolkningen.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare