Hoppa till huvudinnehåll

Mobila team i Juba

Publicerad 23 december 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm

Cirka 20 000 människor har sökt skydd på två FN-baser och på andra samlingsplatser runt om i Sydsudans huvudstad Juba. Vi har bedömt internflyktingarnas situation och har inlett en medicinsk insats.

Två team bestående av medicinsk personal, logistiker och vatten- och sanitetsexperter har påbörjat en mobil sjukvårdsinsats i Juba för att hjälpa människor som tvingats fly undan de senaste dagarnas strider.

– En del patienter har skador med en direkt koppling till våldet, som till exempel skottskador, men på det stora hela har situationen i Juba lugnat ner sig och traumakirurgi tycks inte längre vara det främsta behovet, säger Forbes Sharp, akutsamordnare i Juba.

– Internflyktingarna känner sig ännu inte tillräckligt säkra för att återvända hem, fortsätter han, och de vågar inte heller ta sig till andra delar av staden för att söka vård på de offentliga sjukhusen och klinikerna. Så vi kommer med vården till dem istället. Situationen utvecklas snabbt i Sydsudan just nu och vi försöker hela tiden anpassa våra insatser efter den rådande situationen.

Utökar de medicinska insatserna

En vecka efter att våldsamheter bröt ut i Sydsudan pågår konflikten fortfarande på flera håll i landet. Våra akutteam utökar insatserna i de drabbade regionerna och behandlar skadade, donerar läkemedel och medicinsk utrustning till sjukvårdsinrättningar, och bistår människor som tvingats överge sina hem till följd av våldet.

I Bentiu, huvudstad i Unity State, bröt striderna ut fredagen den 20 december. Det statliga sjukhuset tog emot 42 skadade, varav 19 var i behov av kirurgiska ingrepp. Tillsammans med Internationella röda korskommittén bistår ett av våra team för närvarande sjukhuset med pre- och postoperativ vård. I Nasir, i Upper Nile State, började striderna söndagen den 22 december. Till vårt sjukhus i staden kom 24 patienter med skottskador. Av dessa behövde 16 personer läggas in för vård, 2 dog och 8 behandlades akut.

– Vi är extremt oroade över säkerheten bland civila som hamnar mitt i konflikten, säger Mike White, landansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Sydsudan. Efter att ha jobbat i Sydsudan i 30 år tänker vi fortsätta göra allt vi kan för att hjälpa människorna här.

Svår situation

På grund av det uppblossande våldet har vi minskat antalet icke-nödvändig personal i landet och istället utökat antalet akutteam som kan svara på de behov som finns för närvarande. Trots osäkerheten fortgår de medicinska aktiviteterna i alla tolv projekt som vi driver på olika håll i Sydsudan.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla aktörer att respektera sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal och att möjliggöra tillgång till sjukvård för civilbefolkningen.

Aktuellt om Sydsudan

Nantiek och hennes familj befinner sig i flyktinglägret i Bentiu i Sydsudan.
Nyheter från fältet

”Här kommer de i alla fall inte att döda oss”

Nantiek står med sitt barnbarn i famnen. I flera månader har de befunnit sig i flyktinglägret i Bentiu, Sydsudan. Helst av allt vill hon återvända hem, men kriget gör att det inte går.

Femåriga Nyajuba, i Sydsudan, fick amputera sin arm efter att ha träffats av en kula.
Nyheter från fältet

Skottet träffade mitt i leken

Nyajuba leker med sin syster i närheten av deras hem när de hör skotten. En kula träffar Nyajubas högra arm. Mitt i all panik blir hon ensam kvar, blödande, tills hon slutligen blir medvetslös.

Vår klinik i Leer, Sydsudan, efter plundringen.
Nyheter från fältet

Ökat våld stryper tillgången till sjukvård i Sydsudan

Vi är djupt oroade över den fortgående bristen på tillgång till sjukvård och humanitär hjälp för tiotusentals människor som befinner sig på flykt över hela Sydsudan. 

En man som kommit från Mayom, med misstänkt kolera, får hjälp på sjukhuset i Agok, Sydsudan.
Nyheter från fältet

Min första kyss

"Samtidigt som vi kör mot Mayom har två fordon lämnat Mayom för att köra åt vårt håll, och till slut möts vi någonstans i mitten."
- Mara Evans, barnmorska, Sydsudan. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.