Hoppa till huvudinnehåll

Mobila team i Juba

Publicerad 23 december 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm

Cirka 20 000 människor har sökt skydd på två FN-baser och på andra samlingsplatser runt om i Sydsudans huvudstad Juba. Vi har bedömt internflyktingarnas situation och har inlett en medicinsk insats.

Två team bestående av medicinsk personal, logistiker och vatten- och sanitetsexperter har påbörjat en mobil sjukvårdsinsats i Juba för att hjälpa människor som tvingats fly undan de senaste dagarnas strider.

– En del patienter har skador med en direkt koppling till våldet, som till exempel skottskador, men på det stora hela har situationen i Juba lugnat ner sig och traumakirurgi tycks inte längre vara det främsta behovet, säger Forbes Sharp, akutsamordnare i Juba.

– Internflyktingarna känner sig ännu inte tillräckligt säkra för att återvända hem, fortsätter han, och de vågar inte heller ta sig till andra delar av staden för att söka vård på de offentliga sjukhusen och klinikerna. Så vi kommer med vården till dem istället. Situationen utvecklas snabbt i Sydsudan just nu och vi försöker hela tiden anpassa våra insatser efter den rådande situationen.

Utökar de medicinska insatserna

En vecka efter att våldsamheter bröt ut i Sydsudan pågår konflikten fortfarande på flera håll i landet. Våra akutteam utökar insatserna i de drabbade regionerna och behandlar skadade, donerar läkemedel och medicinsk utrustning till sjukvårdsinrättningar, och bistår människor som tvingats överge sina hem till följd av våldet.

I Bentiu, huvudstad i Unity State, bröt striderna ut fredagen den 20 december. Det statliga sjukhuset tog emot 42 skadade, varav 19 var i behov av kirurgiska ingrepp. Tillsammans med Internationella röda korskommittén bistår ett av våra team för närvarande sjukhuset med pre- och postoperativ vård. I Nasir, i Upper Nile State, började striderna söndagen den 22 december. Till vårt sjukhus i staden kom 24 patienter med skottskador. Av dessa behövde 16 personer läggas in för vård, 2 dog och 8 behandlades akut.

– Vi är extremt oroade över säkerheten bland civila som hamnar mitt i konflikten, säger Mike White, landansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Sydsudan. Efter att ha jobbat i Sydsudan i 30 år tänker vi fortsätta göra allt vi kan för att hjälpa människorna här.

Svår situation

På grund av det uppblossande våldet har vi minskat antalet icke-nödvändig personal i landet och istället utökat antalet akutteam som kan svara på de behov som finns för närvarande. Trots osäkerheten fortgår de medicinska aktiviteterna i alla tolv projekt som vi driver på olika håll i Sydsudan.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla aktörer att respektera sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal och att möjliggöra tillgång till sjukvård för civilbefolkningen.

Relaterade nyheter

Det nya sjukhuset i Doro, Sydsudan.
Sydsudan

Att bygga ett sjukhus på tre månader

Vi arbetar ofta på avlägsna platser under extrema väderförhållanden där förutsättningarna är långt ifrån perfekta. Byggspecialisten Carlos Cortez berättar om ett nytt projekt som syftar till att förändra den saken till det bättre.

Läkaren Irena Novotna undersöker ett barn i flyktinglägret Yida i Sydsudan.
Sydsudan

"Vi bevittnar många mirakel här"

"Vi hade fått in en flicka med kramper, hon svarade enbart på smärta men hon hade i alla fall puls och andades. Strax efter att vi vänt henne på sidan började hon plötsligt att kräkas." 
– Läkaren Irena Novotna i Sydsudan.

En gravid kvinna på sjukhuset i Aweil, där Robert Crumb jobbade.
Sydsudan

”Både jag och mamman grät”

"Det mörka vätskefyllda huvudet skvallrade om diagnosen - hydrocefalus."

Läkaren Robert Crumb berättar om en svår förlossning under sitt uppdrag i Sydsudan. Och om ett beslut på liv och död.

Fram till februari i år bodde William Nyuon Kuolangi Yuai när han tvingades fly.
Sydsudan

”Han hette Nyadel och blev bara fem år”

"Livet i Yuai före striderna var bra. Men när de attackerade staden tog de all medicin och alla kläder. De brände ner husen, tog boskapen och förstörde till och med brunnarna."
- William Nyuon Kuolang.